Blogglistenhits

Om oss

Vi er Kari Folkvord og Grethe Mahan, som skriver og mener noe om naturfagsundervisning med bakgrunn i mange års erfaring som naturfaglærere i videregående skole.
Helt siden før vi ga ut vår første bok i 2007 har vi undret oss over debatten om realfagenes situasjon. Over lang tid har det blitt påpekt at mange elever opplever disse fagene som tunge og kjedelige. Mange tiltak har vært forsøkt, uten at de synes å skape noen særlig endring. For oss er det åpenbart at elevenes opplevelse av disse fagene kan ha å gjøre med måten vi arbeider på i klasserommet. Fra våre egne erfaringer som naturfaglærere på Vg1 har vi sett at nettopp måten vi velger å arbeide på i klasserommet har mye å si for elevers engasjement og interesse.

Kari er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi, og tok senere PPU ved UiO. Hun har tidligere undervist i naturfag i videregående skole i 11 år, og er bosatt på Stathelle i Telemark.

Grethe har en bachelorgrad i kjemi og biologi, Master of Education fra University of Washington og Master i skoleledelse fra BI. Hun har mange års undervisningserfaring fra kjemi, biologi og naturfag, og er nå rektor ved Stavanger katedralskole.

Sammen har vi etter hvert skrevet tre bøker om naturfagundervisning, hvor vi spesielt er opptatt av hvilke arbeidsmåter - eller pedagogiske grep - vi velger å bruke i teoriundervisningen, og hvordan dette påvirker elevenes engasjement og læring.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar