Blogglistenhits

søndag 26. mai 2019

Vi husker eleven som ... var kjempestolt av seg selv!

Dette var en elev fra påbyggings-klassen. Hun kom strålende til læreren etter en time, og fortalte:  "Jeg har aldri likt naturfag før, og jeg har bestandig følt at jeg ikke skjønte noe - og at det var så vanskelig. Men nå synes jeg det er helt ok, og jeg merker at jeg får det til - det er bare så utrolig kult. Jeg LIKER plutselig naturfag, liksom!""Plutselig er liksom ikke naturfag så vanskelig som jeg trodde!"  (Foto: Rebekka Helland)


På lærerens spørsmål om hva hun trodde hadde skjedd, hadde hun også noen tanker om dette: "Jeg liker det veldig godt når vi gjør mange småting. At ikke læreren snakker hele timen, men at vi gjør ulike oppgaveaktige greier og må snakke sammen eller forklare hverandre noe. Jeg liker variasjonen, merker jeg. Og det er helt ok med litt foredrag også, da. Men jeg føler at jeg stadig får testet hva jeg forstår med disse småoppgavene. Plutselig er liksom ikke naturfag så vanskelig som jeg trodde. Og siden dette har vart i to-tre måneder nå, begynner jeg virkelig å få trua på at dette skal jeg klare!"

Læreren husker denne eleven som en moden, positiv og tydelig jente, som var hoppende glad og stolt over 4'eren hun til slutt fikk i standpunktkarakter!

søndag 19. mai 2019

Design av timer 5. Repetisjon av økologi

Nå for tiden er det repetisjon til mulig muntlig eksamen som gjelder, og idag har vi satt sammen en time til repetisjon av temaet økologi. I Finn en guru får elevene både selv forklare ulike tema til andre og de blir selv forklart andre tema av medelever - og det blir ofte tydelig for dem hva de er usikre på. Så nå er det lurt at læreren setter av god tid til spørsmål fra elevene etterpå! 

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De fire tidligere innleggene i serien finner du listet opp nederst i dette innlegget. 
Dette gjør vi: 


Dagens tema linkes til kompetansemål (2-3 minutter)

Læreren viser til kompetansemålene som klassen skal arbeide med i denne repetisjonstimen, og hvordan de skal arbeide med det.Finn en guru (45 minutter)

Mange elever elsker arbeidsmåten Finn en guru, se her om hvordan du gjør det. Elevene vurderer først hva de kan om temaet økologi, deretter blir det snakking av fag og forklaring av fagstoff for andre elever - innpakket i litt bevegelse og musikk. Når elevene må snakke fag med egne ord, vil det bli tydelig for dem om det er noe de kanskje ikke helt har skjønt likevel. Finn en guru med økologi som tema. Hele eksemplet finnes i boka Engasjerende naturfag
Spørsmål (10 minutter)

I løpet av en runde med Finn en guru er det mange elever som erfarer at her er det noe de ikke helt har skjønt. Da er det fint med en liten oppsummering i slutten av timen, der elevene kan spørre om ting de fortsatt lurer på. Nå helt på slutten av skoleåret er nok elevenes fokus på muligheten for muntlig eksamen, og det kan være lurt å sette av god tid til elevenes spørsmål.
De tidligere innleggene i "Design av timer"-serien finner du her:

torsdag 16. mai 2019

Litt inspirasjon til høsten?

Vi gjør gjerne flere Engasjerende naturfag-foredrag!

Gjennom årene har vi holdt våre foredrag både for 
  • Realfaglærerne på videregående skoler
  • Alle lærerne på en videregående skole
  • Fylkessamlinger for naturfaglærere eller realfaglærere
  • NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge"Learning by doing"


Lærerne blir klassen vår og får prøve seg på arbeidsmåtene, og mange føler seg klar til å ta i bruk mange nye arbeidsmåter etter foredraget.Noen tilbakemeldinger:


Uttalelser fra noen lærere etter et av våre Engasjerende naturfag-foredrag. Flere finnes under en av fanene øverst på bloggenTa gjerne kontakt!


Ta kontakt med oss via vår facebook-side "Engasjerende naturfag", eller direkte til kari.folkvord@outlook.com.

søndag 12. mai 2019

Design av timer 4: Repetisjon av genetikk og genteknologi

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De tre tidligere innleggene i serien finner du herher og her. Nå for tiden er det repetisjon til mulig muntlig eksamen som gjelder, og idag har vi satt sammen en time hvor hvor elevene skal arbeide med fagord fra genetikken og et tema eller to fra genteknologi.
Dette gjør vi: 


Intro (ca. 3 minutter)


Vi forteller klassen om kompetansemålene vi skal jobbe med denne timen - og hvordan vi skal jobbe med dem. Memory (20 minutter)


Innenfor genetikk finnes det mange fagord som elevene må ha på plass. Klassen er på forhånd bedt om å repetere disse, siden de skal få testet seg selv i denne timen. Denne gangen velger vi å gjøre en Memory, som vi tidligere har beskrevet her. Læreren har på forhånd laget memory-ark med genetiske fagord - ett med fagordene, og ett med forklaringen. Elevene bruker arbeidsmåten Memory til å teste seg selv på hvilke fagord og forklaringer som hører sammen. Vi har tidligere laget et eksempel på dette som ligger her på naturfag.no. Selve eksemplet er nok utdatert nå, men kan være til inspirasjon for læreren. Dagens tema linkes til kompetansemål (ca. 3 minutter)


Læreren sier et par ord om hva som forventes av elevene. Plakater i en fei (20-25 minutter)


Arbeidsmåten Plakater i en fei er beskrevet her. Her settes elevene sammen i grupper, og de får tegne, skrive, diskutere, oppsummere - og presentere for en annen gruppe. Vi velger temaet "Genmodifisering av mikroorganismer ved hjelp av plasmider", og elevene har ca. 20 minutter på seg til å lage plakaten. 

Eventuelt kan vi velge å la halvparten av gruppene ta for seg temaet "Genmodifisering av planter og dyr", og at to og to grupper som har ulike tema presenterer for hverandre. Oppsummering (5 minutter)


Læreren minner om kompetansemålene og hva som kreves av elevene, og elevene stiller spørsmål om det de har jobbet med i timen hvis noe er uklart.

onsdag 8. mai 2019

Når vi skal informere eller inspirere noen - hvordan skal vi gjøre det?

Fikk du med deg våre to historier fra virkeligheten? To klasser fra fra ulike videregående skoler skulle både informere og inspirere to ukjente klasser om tema relatert til VANN. Det ble brukt både rollespill, paneldebatt og brosjyrer.

Her er lenker til begge disse historiene:Rollespill og paneldebatt kan være både krevende og litt skummelt, men også spennende og interessant for mange elever. I begge disse historiene var det en ekstra utfordring at publikum var ukjente klasser. Men elevene mestret utfordringene kjempefint! 

søndag 5. mai 2019

Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 2. Rollespill og paneldebatt!

Når vi skal informere eller inspirere


Hvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den andre av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom. Det første av disse historiene finner du her.Prosjektet og Kari som pedagogisk rådgiver og "flue på veggen"


Som en del av den nasjonale kunstfestivalen Greenlight District, lokalisert i Grenland (Skien/Porsgrunn-området), var to klasser - i prosjektet kalt "Forsker-klassene" - ved to videregående skoler i Grenland valgt ut til å skulle inspirere og informere hver sin "Kunstner-klasse" fra to andre lokale videregående skoler om tema relatert til VANN. De to Kunstner-klassene skal senere under kunstnerisk veiledning lage et kunstnerisk produkt som skal vises på Greenlight District høsten 2019, hvor temaet nettopp er VANN. "Engasjerende naturfag-Kari" var inne i prosjektet med pedagogiske råd og tips til Forsker-klassenes lærere. Til slutt fikk hun observere da Forsker-klassene presenterte for hver sin Kunstner-klasse, og det er dette hun fortelle om her.
Tema for rollespillet på Skien videregående skole


Det overordnede temaet for prosjektet var VANN. Naturfaglærer Katrine Dahl Tindberg hadde valgt to temaer til to paneldebatter, begge av lokal betydning, nemlig "Giftdeponi i Brevik" og "Snødumping i elva". Klassen ble delt i to, hvor halvparten av elevene fikk roller i den ene paneldebatten og halvparten i den andre. Under hverandres debatter skulle de være oppmuntrende publikum i salen. Læreren skulle selv være ordstyrer i paneldebattene. Alle elevene hadde fått utdelt hvert sitt rollekort, som de brukte til å forberede rollene sine.Rollekortene til paneldebatten "Giftdeponi i Brevik"
  • I selve paneldebatten satt en representant fra Miljødirektoratet, eller i praksis ble det vel selveste miljøministeren, samt en representant for NOAH, en fra Bellona og en fra Velforeningen i Brevik.
  • I tillegg hadde hver deltager i paneldebatten en ressursgruppe på to-tre personer, som hadde vært med å forberede rollens synspunkter og argumenter. Mer om dette under "Ressursgrupper og kjempejukselapper".
  • Noen elever satt i salen og hadde rolle som "løse kanoner", dvs var ikke bundet av noen formell rolle. De hadde forberedt spørsmål til panelet.


Rollekortene til paneldebatten "Snødumping i elva"  • I selve paneldebatten deltok en representant for Fylkesmannen, en fra Natur og Ungdom og en fra Veteranbilforeningen.
  • I tillegg hadde hver deltager i paneldebatten en ressursgruppe på to-tre personer, som hadde vært med å forberede rollens synspunkter og argumenter. Mer om dette under "Ressursgrupper og kjempejukselapper".
  • Noen elever satt i salen og hadde rolle som "løse kanoner", dvs var ikke bundet av noen formell rolle. De hadde forberedt spørsmål til panelet.Invitasjon til "Kunstner-klassen"


Forsker- og Kunstner-klassene var fra ulike skoler og derfor ukjente for hverandre. På forhånd hadde derfor naturfaglærer Katrine sendt en invitasjon til Kunstner-klassen fra Hjalmar Johansen videregående skole, slik at disse kjente litt til opplegget for presentasjonen og at de skulle være tilskuere til to paneldebatter. Kunstner-klassen ble også bedt om å tenke litt over temaene "Giftdeponi i Brevik" og "Snødumping i elva", og forberede seg på å stille noen spørsmål underveis.Ressursgrupper og "kjempe-jukselapper"


I forberedelsene til selve paneldebattene hadde klassen arbeidet med å forberede rollene sine.

Hvilke argumenter skulle paneldebattantene bruke? Hvilke spørsmål kunne de tenkes å få fra andre i paneldebatten, eller fra salen? Hver paneldebattant hadde en ressursgruppe på to-tre personer som sammen hadde samlet sine synspunkter og sin argumentasjon på et A3-ark, eller en "kjempe-jukselapp". Under selve debatten satt debattantene ved et bord foran, mens de hadde hver sin ressursgruppe sittende bak seg. Ressursgruppa holdt styr på "jukselappen", fulgte med i debatten og ga beskjeder til "sin" debattant ved å levere post-it-lapper med beskjeder og stikkord. Dette så faktisk ganske imponerende ut i praksis!

På samme måte hadde de "løse kanonene" samarbeidet med å utvikle sine roller og hvilke spørsmål de skulle komme med fra salen underveis i paneldebattene. Disse turte å ta plass under debatten, og framførte tydelige meninger.

I forberedelsene hadde klassen også hatt besøk av en fagperson eller to, og de hadde selv tatt kontakt med relevante personer for samtaler.Brosjyrer ved inngangen


Da publikum kom til salen hvor paneldebatten skulle foregå, sto alle paneldeltagerne ved inngangen og delte ut brosjyrer eller flyers om sine rollers synspunkter.Selve paneldebatten


Lærer Katrine var ordstyrer og organiserte det hele på en tydelig måte, og som publikummer fikk jeg følelsen av å være med på to "ekte" paneldebatter. De ulike debattantene fikk komme med sine innledninger, det var spørsmål fra debattantene til hverandre, det kom stadig spørsmål fra de løse kanonen" i salen, og ressursgruppene bak hver debattant kom stadig med innspill på lapper til "sin" debattant. Det kom også et par spørsmål fra salene fra elever i Kunstner-klassen. Elevene hadde utrolig mye å holde styr på underveis, men framsto som trygge i rollene sine. Flere av paneldebattantene fikk til dels harde innspill fra hverandre og fra salen, men håndterte det på imponerende vis.

Nå skal Kunstner-klassen ta med seg informasjonen og inspirasjonen fra disse to paneldebattantene i et videre arbeid, men det er en helt annen historie!