Blogglistenhits

onsdag 21. juni 2017

God sommer!

Sommerhilsen fra "Engasjerende naturfag"Nå blir det en sommerferie-pause her på Engasjerende naturfag-bloggen og på vår facebook-side Engasjerende naturfag. Metodiske tips og tanker rundt naturfagundervisning er vel ikke det som er viktigst nå i ferietiden for dere som følger oss heller - nå er det nok andre typer inspirasjon som gjelder.

Men en kjapp oppsummering av status:

 • Facebook-siden vår er "laiket" av over 3100 personer så langt.
 • Bloggen har passert 220  000 sidevisninger.
 • Vi har fått flere forespørsler om foredrag
 • Mange kommentarer, meldinger og innspill fra dere som følger siden vår

Det vi holder på med er jo en form for idealistisk arbeid, og det er spennende når så mange viser at det vi kommer med er interessant og noe de har savnet innenfor naturfagene.

For dem som ønsker seg ideer og inspirasjon til høstens naturfagundervisning i løpet av sommeren,
kan bøkene vår også fungere som sommerlektyre.

Sommeren er en fin tid til å la seg inspirere av livet utenfor klasserommet. Mange er vel som oss, og gleder seg både over naturopplevelser, mennesker, turer, og også - forhåpentligvis - noen varme og solfylte dager.

Vi vil ønske en riktig god sommer til alle som har fulgt oss på facebook og blogg!

I august er vi tilbake. Har du kanskje noen ønsker om type innlegg eller tema du synes er særlig nyttig eller interessant, så kommenter gjerne!

Ingen kommentarer:

lørdag 17. juni 2017

Lyst til å dele noen erfaringer her på "Engasjerende naturfag"-bloggen?

Vi får stadig tilbakemeldinger fra ivrige brukere av bøkene våre - på epost, etter et Engasjerende naturfag-foredrag eller på Engasjerende naturfag-siden vår på facebook. Vi vet at det er mange lærere og lærerstudenter som har gjort sine egne erfaringer med å bruke disse pedagogiske grepene i teoriundervisningen sin.


Nå lurer vi på...

...kan noen av dere tenke dere å skrive litt om deres erfaringer her på bloggen? Altså hvordan dere har brukt de pedagogiske grepene fra Engasjerende naturfag til å gjøre deres egne erfaringer i klasserommet. Hva skjedde? Hvordan har du selv opplevd det, og hva sier elevene?

Vi tror det kan være inspirerende å høre andre stemmer enn våre her på bloggen. Og det er alltid interessant å høre flere erfaringer fra ulike folk - her kan det ligge mye interessant og nyttig informasjon for andre.


Hva vi ser for oss

Vi tar gjerne i mot tekster om dine egne Engasjerende naturfag-erfaringer fra klasserommet:

 • Med navn og bilde - eller anonymt, hvis du ønsker det.
 • Kort eller langt - det er opp til deg!
 • Gjerne med et bilde eller to, hvis du har. Men ikke av elevers ansikter, pga tillatelser etc.
 • Erfaringer fra videregående skole, ungdomstrinn, mellomtrinn, barnetrinn eller universitet/høyskole - vi vet at det gjøres erfaringer med elever i alle aldre!
 • Gjerne også erfaringer fra andre fag enne realfag - vi vet at lærere bruker tipsene våre i alle mulige andre fag.
Hvor sender du teksten din?

Tekster kan sendes til oss på epost til kari.folkvord@outlook.com. 


Vi håper at noen av dere har lyst til å dele deres erfaringer!


onsdag 14. juni 2017

"Engasjerende naturfag" som sommerlektyre?

Vi får ofte hyggelig tilbakemeldinger fra lærere og studenter som har oppdaget bøkene våre. Slik som denne, for eksempel:
Det er morsomt og inspirerende for oss å høre fra lærere som bruker bøkene vår til å utvikle sin egen undervisning. Den viktigste motivasjonen vår for å skrive disse bøkene var jo nettopp å vise at teoriundervisningen i naturfagene med enkle grep kan gjøres mer engasjerende for elevene. Slik som vi har erfart det selv!

For dem som ønsker seg slik inspirasjon før neste skoleår, er boka til salgs via Cappelen Damms nettsider eller på mange nettbokhandler.


Engasjerende naturfag: Kan funke fint som sommerinspirasjon - både i solveggen, eller inne når det regner.

søndag 11. juni 2017

"Rotasjon" - repetisjon før muntlig eksamen

Det er snart sommerferie, og nå er det oppsummering som gjelder. Eller kanskje repetisjon før en eventuell muntlig eksamen? Rotasjon er en arbeidsmåte som er hentet fra samarbeidslæringen, og passer fint til dette.

Nå på tampen av skoleåret er elevene ofte ukonsentrerte og utålmodige. Da er Rotasjon perfekt, for her blir elevene engasjert i her-og-nå ved at de i en fast struktur diskuterer og vurderer om de er enige i utsagn om fagstoff, mens de beveger seg fra stasjon til stasjon i klasserommet. Klassen kan få en rask oversikt over et tema, og det er mulig å oppklare misforståelser.


Dette ble mer av et illustrasjonbilde, for i "Rotasjon" henger vi flipover-arkene opp på veggene rundt i klasserommet, og elevene skriver kortere punkter heller enn å bruke hele arket. Men - elevenes konsentrasjon og iver kjenner vi godt igjen fra Rotasjon i praksis!
(foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)

Slik foregår Rotasjon:


 • Elevene deles inn i grupper 4-5 elever per gruppe. Store ark (flipover eller ark fra rull) henges på veggene rundt i klasserommet, ett ark for hver gruppe. Hver gruppe får tildelt et tema/spørsmål. Hver gruppe får en sprittusj, gjerne med ulik farge for hver gruppe.

 • Gruppene står ved hvert sitt ark, og skriver sitt tema/spørsmål øverst på arket. De får ett minutt eller to til å skrive ned noen fakta (punkter) de vet om temaet sitt. En elev skriver, mens alle diskuterer seg fram til hva de skal skrive. 

 • Alle gruppene flytter videre til neste ark, på signal fra læreren. Det er fint om skriver-rollen skifter for hver flytting. Gruppene vurderer raskt informasjonen som er skrevet ned av forrige gruppe(r). De kan hake av for utsagn som de er enige i, eller skrive et spørsmål ved siden av utsagn som er uklare eller som de ikke er enige i. Deretter bidrar de med egen informasjon om temaet, hvis de har.

 • Punktet ovenfor gjentas til gruppene har kommet tilbake til sitt eget tema. 

 • Felles oppsummering fra der hvor gruppene står. Læreren leder det hele. Noen uklarheter? Viktige ting man har glemt?Eksempler fra naturfag på Vg1


I naturfag på Vg1 har vi for eksempel brukt denne arbeidsmåten til


A. Ulike typer elektromagnetisk stråling: Radiobølger - Infrarød stråling - Synlig lys  Ultrafiolett stråling - Røntgenstråling - Gammastråling.


B. Om ulike genteknologiske tema: Gentesting - Genterapi - osv., brukt til oppstart av et gruppearbeid

  • Mulighet 1: Flipoverarket kan tas med til de ulike gruppene som innspill når de skal planlegge arbeidet sitt. Det vil også gi alle gruppene en viss oversikt over hvilke tema de andre gruppene skal arbeide med.

  • Mulighet 2: Rotasjonen kan brukes til at elevene får snuse litt på ulike tema, for etterpå å stille seg ved det temaet som de helst vil arbeids med i prosjektet. Er du heldig, kan kabalen gå opp på denne måten - eller elever kan oppfordres til å flytte på seg for å få kabalen til å gå opp.

Rotasjon kan selvfølgelig også brukes på andre måter enn til repetisjon, slik som nevnt under punkt B ovenfor.

Uansett: Vi har ofte sett at elevene liker å flytte seg rundt i klasserommet på denne måten, komme til et nytt ark og lure på hva som står der, skynde seg litt siden de må passe på tiden. Her er det ikke tid til å spore av, og det er fokus på fag hele tiden.


Og husk lærerens tydelige lederrolle i arbeidsmåter som dette: "Vi begynner NÅ!"og "NÅ går dere videre!".

onsdag 7. juni 2017

"Engasjerende naturfag"-bloggen som ressurs: Bruk etikettene for å finne det du leter etter!

Engasjerende naturfag-bloggen finner du mange enkle og konkrete pedagogiske grep, som du som lærer kan bruke på alle slags tema i teoriundervisningen.

Innleggene på bloggen er merket med etiketter som sier noe om hva de gjelder, som for eksempel:

 • Pedagogiske grep
 • Repetisjon/oppsummering
 • Å snakke fag
 • Å aktivere førkunnskap
 • Å være kreative
 • Og så videre

Etikettene er listet opp litt ned i høyre marg på bloggen, og disse kan du bruke til å gå mer direkte til det du leter etter. Klikk for eksempel på "Å være kreative", og du får listet opp de innleggene som dreier seg om akkurat dette.

Slik kan du lettere bruke Engasjerende naturfag-bloggen som en ressurs!torsdag 1. juni 2017

"Skjult" læreplan - hvordan vi kan endre den

Kjære naturfaglærere, dette er vårt aller siste innlegg i denne Skjult læreplan-serien

Etter å ha skrevet både en, to og tre bøker om hvordan engasjere elevene i teoriundervisningen, har vi fått massevis av tilbakemeldinger fra naturfaglærere. For eksempel av typen: Hvorfor har ingen fortalt oss om dette før? Det er jo dette vi trenger! Et tankevekkende spørsmål, synes vi. For hvorfor har man ikke vært mer opptatt av pedagogisk utvikling av teoriundervisningen i realfagene?

I denne Skjult læreplan-serien har vi skrevet litt om noen generelle trekk ved "systemet", som vi selv mener å se, men som vi opplever at det er lite snakk om. Vi er opptatt av hvordan elever generelt kan tenkes å oppleve realfagene i skolen, og hva det eventuelt kan være ved realfagene som fører til dette. Her har vi ingen konkrete undersøkelser å vise til (men kanskje noen burde se litt på dette?), bare en sum av forsåvidt tilfeldige enkelthistorier fra elever gjennom årene, andre naturfaglærere, andre folk, media osv.

For ordens skyld: Vi vet at mange naturfaglærere har engasjerende timer, og er opptatt av å hjelpe elevene med å tilegne seg kunnskap. Det er ikke dette vi skriver om i denne serien.
Skjult læreplan - ikke noe hokus-pokus 

Og dette med "skjult læreplan" er heller ikke mer hokus-pokus enn at det er skrevet om i mange sammenhenger når det gjelder skolen som system, og har slett ikke noe spesielt med bare realfagsundervisning å gjøre. Se innlegget Skjult læreplan: Hvordan opplever elevene realfagene? for mer om dette.

"Skjult læreplan" er et etablert pedagogisk begrep, som viser til verdier som elever oppfatter, men som ikke er planlagt eller bevisst formidlet av skolen eller av lærere. Det er heller ikke noe "skjult" i betydningen "hemmelig" ved den, men kanskje heller "skjult" i den forstand at vi ikke er klar over den.
(foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)
Skjult læreplan og realfag - hvorfor synes vi dette er interessant?

Vi har begge mange års erfaring som naturfaglærere i videregående skole. Fra hvert vårt sted i landet ble vi gradvis mer opptatt av å finne fram til elevaktiviserende og engasjerende arbeidsmetoder i teoriundervisningen som i tillegg hadde fokus på det faglige. Dette opplevde vi som nødvendig, etter å ha fått vår dose av passive ansikter og fjerne blikk mens vi gjennomgikk og gjennomgikk fagstoff for elevene, slik som vi selv hadde lært. Vi erfarte også at mye endret seg når elevene selv fikk delta aktivt på ulike vis i teoriundervisningen. Mange elever har gjennom årene fortalt oss at de, gjennom å arbeide på mer varierte måter, oppdaget - og ble overrasket over - at naturfag kunne være et helt ålreit fag. 

Mens vi lette etter andre måter å undervise teori på i naturfagene, overrasket dette oss:
 • Vi fant ingen bøker om muligheter som finnes. Dette har blitt lettere de siste årene, nå som mange lærere deler tips på sosiale medier.
 • Kurs o.l. for naturfaglærere hadde stort sett bare med forsøk og utstyr å gjøre, ikke hvordan undervise teori - som var det vi selv så størst behov for
 • I realfagstrategiene fra Kunnskapsdepertementet sto det mye om matematikk, men lite eller ingenting om utvikling av teoriundervisningen i naturfagene. Her virker det som om en åpenbare mulighet til å utvikle undervisningen ikke er sett.

For oss har det derfor virket som om utdanningssystemet viser liten interesse for selve teoriundervisningen, som ofte utgjør en stor del av tidene elevene tilbringer med realfagene. Med slik liten støtte fra "systemet" kan det være tungt for den enkelte lærer å utvikle engasjerende arbeidsmåter i teoriundervisningen. Vår egen prosess endte opp med at vi etter hvert skrev de bøkene vi selv hadde vært på leting etter som ferske lærere, men da ikke fant.Dette har vært vårt forslag til verdier som presenteres som en del av skolens realfagundervisning,Noen tips til hva vi lærerne kan gjøre

 • Finn en kollega på din skole eller en annen skole som tenker i samme baner som deg. Opprett gjerne en side på It's Learning eller en annen læringsplatform, hvor kolleger kan få tilgang til undervisningsoppleggene og legge ut egne forslag til engasjerende opplegg. 
 • Send tips til hverandre! Opplegg trenger ikke være perfekte. Fortell gjerne om det du har slitt med å formidle. Kanskje det er tips å få fra andre?
 • Snakk med elevene om arbeidsmåter! Hva synes de at de lærer mest av? Det å teste ut nye måter å arbeide på, kan være noe som lærer og elever har dialog om. For noen elever kan andre typer arbeidsmåter gjøre det lettere å lære og skape ny interesse for faget.
 • Det aller viktigste er å være bevisst på et det finnes en skjult læreplan, og jobbe for at elevene skal oppfatte faget som relevant og interessant.
 • Hvis du synes du trenger å lære mer om hvordan du kan variere teoriundervisningen: Etterlys kurs!


Til slutt 

I denne Skjult læreplan-serien har vi delt noen tanker rundt hvordan elevene kan tenkes å oppfatte realfagene, og hvordan valg vi gjør i teoriundervisningen kan påvirke elevers opplevelse av disse fagene. Har du selv kanskje gjort deg noen tanker eller erfaringer rundt dette?