Blogglistenhits

onsdag 26. september 2018

"Engasjerende timer" på Instagram!

Like før sommeren fortalte vi om nettsiden som vi har lyst til å lage - et prosjekt som vi har kalt "Engasjerende timer", se her.

Vi håper fremdeles vi skal få dette til, men savner fortsatt økonomisk støtte til å kjøpe digital hjelp og hjelp til å lage video-snutter. Imidlertid får vi nå litt bistand til å lage en enkel testside, og føler at vi nå kanskje er i gang. Selv kan vi skrive bøker, men å organisere innholdet på en nettside er noe helt annet. Det blir spennende å få et slags "nettside-utkast", som vi kan arbeide videre med - og teste ut på målgruppa!

Men "Engasjerende timer" har begynt å røre på seg på Instagram, bare se her:
Her kommer vi til å gi litt bakgrunn for "Engasjerende timer"-prosjektet, og også fortelle litt om prosessen underveis. Mot det som - forhåpentligvis - skal bli en ganske så bra nettside for lærere og lærerstudenter etter hvert.

Hvis du er på Instagram - følg oss gjerne!

tirsdag 18. september 2018

Etter våre "Engasjerende naturfag"-foredrag - hva sier deltagerne?

Etter hvert har vi holdt en del Engasjerende naturfag-foredrag, og for flere ulike typer forsamlinger:

 • Naturfag-/realfaglærerne i en fylkekommune
 • Realfaglærerne på en videregående skole
 • Lektorstudenter ved et universitet
 • Naturfaglærerne i en kommune
 • Hele lærerkollegiet på en videregående skole, altså lærere fra alle fag.

Deltagerne blir ofte "klassen", og får teste ut miniversjoner av våre arbeidmåter eller pedagogiske grep, med oss som lærere. Learning by doing, altså!Mye lettere å forklare 1,2,3,4,5-quiz for elevene når læreren selv har erfart å være elev først!Vi får skriftlige tilbakemeldinger fra deltagerne etterpå, og her er noen få eksempler:


 • "Særlig positivt: At forarbeidet ser overkommelig ut! Dere er bevisste på at tidsbegrensning ofte er en hindring for å drive denne typen undervisning. Noe som ofte resulterer i at man "gjør det på gamlemåten".

 • "Endelig et matnyttig kurs! Elevene har i hovedsak ikke sjangs til å melde seg ut, og det er uhyre viktig. Dere er utrolig ærlige - kommer ikke med fasiten, men gir oss ideer."

 • "Veldig fint med praktiske tips samt å få øve på dem!"

 • "Fint at dere legger vekt på at alle må prøve og feile, og at vi ikke behøver å være "perfekte" fra start".


Ønsker du et foredrag på din skole?

Vi gjør gjerne foredrag! Kontaktinformasjon ligger under en av fanene øverst på bloggen, eller du kan kontakte oss via vår facebookside "Engasjerende naturfag".

søndag 16. september 2018

Tenke sjæl!


Å forstå hva vi ønsker å få svar på og å stille gode spørsmål er ferdigheter vi kan bruke gjennom hele livet. Ikke minst vil dette være nyttig med tanke på læring. Hvis elevene opplever at det er trygt og produktivt både å stille egne spørsmål og å være med på å se på hva andre vil ha svar på, kan dette bli noe de selv oftere tar i bruk. Og de gode spørsmålene kommer ikke nødvendigvis dalende ned i hodet vårt av seg selv - derfor kan det være lurt å øve litt! 

Arbeidsmåten Tenke sjæl er et tenke-redskap til elevens eget bruk, og spørsmålene må ikke nødvendigvis spørres i plenum. Arbeidsmåten kan brukes slik som vi beskriver her - eller i forkant av andre læringsaktiviteter. Den siste varianten kommer vi tilbake til i et senere innlegg.


Å reflektere over hva vi lurer på om et tema er nyttig en læringsprosess. 

http://www.ttischool.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/girl-with-question-mark.jpg

Elevene utarbeider egne spørsmål

La oss si at vi skal vise en film, ta elevene med til en bedrift, ta imot en gjesteforeleser eller kanskje ha et lærerfredrag selv. På forhånd ber du elevene tenke seg om og notere ned en del spørsmål som de tenker det kan være nyttig å få svar på. I utgangspunktet er dette altså ikke spørsmål som nødvendigvis skal stilles i plenum - dette er spørsmål som skal hjelpe elevene å fokusere på det de ønsker å forstå eller lære.

Be elevene tenke over:

 • Hva i dette temaet er det jeg lurer på? Kanskje er det noe jeg har grublet over?
 • Vil jeg ha behov for noe i denne filmen/presentasjonen til en labrapport, eller kanskje til en presentasjon som jeg skal ha? Hva må jeg vite for å kunne ta det med?
 • Kan noe av dette komme på prøven? Hva er det jeg ikke forstår, som jeg kan trenge å forstå?
Antall spørsmål avhenger av nivå og alder på elevene. Ti spørsmål er kanskje et greit antall for Naturfag Vg1. Fokuset bør være på det store bildet, ikke på detaljer.

Det er et mål at elevene skal ha like mange åpne som lukkede spørsmål. Det skal altså ikke bare handle om å få fram fakta, men også spørsmål der det kanskje ikke finnes fasit. 


Eksempler på spørsmål - om filmen GATTACA

Det er viktig at elevene forstår at her er det ingen "riktige" spørsmål, for poenget er at den enkelte skal tenke rundt - og lage - spørsmål som er nyttige for seg selv. Elevene befinner seg på ulike faglige nivåer og har ulike interesser - og det er ok.

La oss si at elevene skal se filmen GATTACA, og læreren har allerede fortalt litt om temaene som filmen tar for seg - som genteknologi, sorteringssamfunn og etikk rudt dette.

Noen elever vil være opptatt av det helt konkrete og tekniske ved genteknologien, som for eksempel "Hva slags resultater kan man få av blodprøver som sier noe om menneskers egenskaper?". Andre vil være mer opptatt av etiske dimensjoner, som for eksempel "Hva skjer med samfunnet dersom menneskene sorteres?" eller "Hva vil skje med menneskene i et sorteringssamfunn?".

Lærerens rolle


Første gang man bruker arbeidsmåten Tenke sjæl! med en klasse, er det lurt at læreren ser på spørsmålene og gir litt tips eller veiledning. Slik kan vi skape trygghet, og også få med oss de elevene som strever litt med hvordan de skal stille spørsmålene. Da hjelper det at læreren har gitt tommel opp!Tidsbruk

Tenke- og skrive tid er ca 10 minutter. Dette kan gjerne gjøres i en tidligere time. Etter at elevene har utarbeidet sine spørsmål, kan det være fint for elevene å gå sammen to og to og se på hverandres spørsmål. De kan snakke litt sammen, og kanskje hjelpe hverandre med formuleringer. Noen ganger vil de oppleve at spørsmålene ikke var så tydelige som de tenkte. Dette er en viktig observasjon. Det kan også være interessant å se at man lurer på helt forskjellige ting. Etter filmen / presentasjonen


Noen elever vil oppleve at de ikke har fått svar på alt de lurte på, eller at de kanskje bare har fått svar på ett aspekt av et spørsmål. Da kan de spørre oppfølgningsspørsmål:

 • Hvis det er en gjesteforelesning, kan man åpne opp for elevenes spørsmål
 • Hvis klassen har sett en film, kan de kanskje snakke sammen om ubesvarte spørsmål. Kanskje læreren har et svar? Kanskje kan man undersøke litt på nettet?

Noen elever erfarer at det ikke finnes ett svar på spørsmålet de hadde, siden det er flere perspektiver å ta hensyn til. Dette kan være vanskelig å godta for elever som gjerne vil ha fasit, men det er viktig både å forstå ulike perspektiver og å lære seg å leve med kompleksiteten slik den faktisk er.

Og en ting som er helt sikkert, er at elevene vil være mye mer interessert i å gjøre noen dypdykk i et tema som de selv har brukt tid på å tenke rundt. Derfor vil det å tenke sjæl også være en fin erfaring å ta med seg i livet utenfor skolen.

               

søndag 2. september 2018

Naturfag på ekte: 1. Vi rydder stranda vår!

Arbeidsmåten Naturfag på ekte involverer elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. 

Arbeidsmåten Naturfag på ekte tillater elever å engasjere seg i en reell og viktig problemstilling i lokalsamfunnet. Det elevene gjør har en "ekte" effekt, og læreren trenger ikke å argumentere for relevansen for faget når elevene opplever at de faktisk bidrar til å forbedre nærmiljøet. Samtidig er fokuset på kompetansemål i faget. Dette er en liten serie der vi skal ta for oss tre konkrete eksempler, og vise hvordan de kan brukes for å lære fag.Eksempel nr. 1

Vi rydder stranda vår!


Alle har sett forsøpling i nærmiljøet. Det kan være en strand, en bypark eller et annet sted. Noen av elevene har kanskje vært med på å plukke søppel tidligere, men når man kombinerer dette med å snakke om forbruksvalg, bærekraftig utvikling og globale interessekonflikter, blir det til en annerledes opplevelse. Dette gir rom for gode diskusjoner og dybdelæring, samtidig som elevene blir stolte av å ha gjort noe for å forbedre nærmiljøet.Forarbeid med elever - ca 15 minutter en dag tidligere


Snakk litt rundt det dere skal gjøre neste gang:

 • Hva slags søppel finner man i sjøkanten?
 • Hvor kommer søppelet fra?
 • Hvorfor er det viktig å plukke opp søppelet?
 • Hvordan tror dere at deres forbruksvalg kan påvirke søppel i naturen?
 • Hvordan henger alt dette sammen med begrepet bærekraftig utvikling?


Selve dagen: Tidsbruk en dobbeltime


Spaser til et område der det kan tenkes at man kan finne søppel i naturen. Læreren har med noen sekker for å samle opp søppelet. Fordel stranden slik at elevene kan jobbe effektivt og bli ganske raskt ferdig. Selve søppelplukkingen kan ta ca. 30 minutter. Deretter bør det være en diskusjon rundt det elevene har sett og opplevd, gjerne mens elevene sitter i ring på stranden.
Samle elevene til en oppsummering og debriefing etter søppelplukking:

 • Hvor fant dere mest søppel?
 • Hva slags søppel var det?
 • Kan det tenkes at dette søppelet er farlig for naturen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan vi få ned forsøplingen av naturen?


Kompetansemål som man kan jobbe med i dette eksempelet - for naturfag Vg1:


- drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser 
- gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
- kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
- undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmålKvaliteter ved denne arbeidsmåten  

 • Man kan lett integrere flere fag.
 • Elever beveger seg og erfarer med flere sanser
 • Elever snakker fag med egne ord
 • Opplevelsen får elevene til å reflektere over komplekse problemstillinger - her finnes ingen enkle svar!
 • Elevene lærer teori i en virkelig setting med reelle utfordringer.
 • Læring for livet - ikke bare for klasserommet.

Mange elever opplever det som meningsfullt å gjøre noe på ordentli' - ikke bare i en bok eller på en pc. For noen vil slike "ekte" skole-opplevelser kunne skape en ny gnist i forhold til faget eller til skolen.