Blogglistenhits

onsdag 28. februar 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 7. Å observere og beskrive

Forskere har beskrevet det å observere og beskrive nøye det vi ser, som en viktig type mental aktivitet for å utvikle forståelse. Mens vi observerer inngående, forsøker vi å skape mening i det vi ser. Vi må øve på å bli gode til å observere. Det er ikke nok å bare kaste et blikk på noe - da er det mye vi ikke får med oss.

Dette er det sjuende "strategi-innlegget" i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å observere og beskrive?


Her på bloggen har vi vist flere eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gjør at elevene får øve seg på å observere eller beskrive.

Prøv for eksempel:


 • Å bruke bilder som inspirasjon. Her er det ikke bare snakk om å kaste et blikk på et bilde, men elevene bruker litt tid og hjelper hverandre med å se. Lenke her.
Ok, alle sammen - hva ser dere på dette bildet? • Hva er i pakkene? Dette kan bli en litt uventet opplevelse i naturfagtimen, se lenke her
Å kjenne på pakker har elevene gjort før - men i naturfagtimen?
(foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)


 • Nytt perspektiv. Fakta om stråling kan være greit nok, men skjer det noe når elevene skal forestille seg at de er solstrålen? Se lenke til Nytt perspektiv her
Hmm..., hvordan kan det kjennes å være en solstråle?


Del gjerne dine erfaringer med oss om du har testet ut noe av dette - uansett lykke til!søndag 25. februar 2018

Et inkluderende klasserom

Noen elever synes det er spennende å ha en muntlig presentasjon eller å ha en dialog med læreren foran resten av klassen, men ikke alle. Hvordan trene på å snakke fag eller ha en presentasjon når man vegrer seg for å snakke høyt?

En kjent metode er å gi et spesialtilbud til disse elevene, der de kan snakke alene med læreren. Dette er en metode mange lærere bruker, men tidspress kan begrense hvor ofte man kan bruke denne metoden. Dessuten vil jo eleven da heller aldri blir vant med å snakke høyt foran andre. I tillegg er det slik at også elever som vegrer seg for å snakke høyt, svare på et spørsmål fra læreren eller ha en muntlig presentasjon, må være mentalt aktive i timene for å kunne læreFinnes det noen grep for å jobbe med en slik utfordring? 

Hva med å ta i bruk en arbeidsmåte der terskelen er lavere for å snakke høyt? 

 • Kanskje kan elevene snakke i mindre grupper?
 • To og to elever kan snakke sammen, slik at alle gjør det samtidig og ingen lytter til hverandres samtaler.
 • Kanskje kan fokuset være på et kreativt produkt som elevene har laget - da blir fokuset på produktet, og ikke på eleven

Mange av arbeidsmåtene vi bruker er utarbeidet slik at den introverte eleven eller den som ikke synes det er greit å ha en muntlig presentasjon, kan oppleve mestring. Vi har erfart at gode opplevelser med arbeidsmåter som bidrar til at elevene føler trygge, kan føre til at elevene etter hvert tør rekke opp hånden i timen, eller overrasker med å frivillig vise fram et produkt som de har vært med på å lage.


Foto: Emma V. Valentine (Creative Commons)


Prøv for eksempel noen av disse arbeidsmåtene

Her er et lite utvalg av arbeidsmåter som bidrar til et inkluderende klasserom også for elever som synes det er skummelt å snakke foran andre:Mini-rollespill
Se lenke her. Her foregår snakkingen i par. Elevene får tid til å forberede seg sammen med en annen elev, og det er ingen andre som skal lytte til det som foregår mens de to snakker sammen etterpå. Annet enn læreren da, som kan rusle rundt og komme med et oppmuntrende smil til dem som hun vet trenger det.


Parsjekk
Se lenke her. En super arbeidsmåte fra samarbeidslæringen. Rett og slett en struktur hvor hjelp og støtte er en del av det hele, og snakkingen foregår først i par, deretter i grupper på fire. Mange "stille" elever elsker denne arbeidsmåten!


Finn noen som kan svare
Se lenke her. Denne er også hentet fra samarbeidslæringen. Litt mer krevende med at man må rusle rundt og ta kontakt med stadig nye elever, men snakkingen forgår fremdeles i par.Og helt til slutt


For noen elever vil det være slik at hvis de får utfordre seg selv litt gradvis, vil de også få oppleve økt mestring. Dette igjen kan føre til at de over tid tør å utfordre seg selv mer. Vi har sett mange eksempler på dette!


onsdag 21. februar 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 6. Å diskutere


Når elevene diskuterer med en eller flere andre elever, må de formulere meninger eller holdninger om et emne. Kanskje blir de utfordret av andre eller får nye innspill, slik at de må revurdere eller justere sine egne meninger. Diskusjoner i par eller i små grupper kan struktureres slik at alle må bidra, mens i klasseromsdiskusjoner kan det fort bli til at mange elever  kanskje de fleste - melder seg ut.


Noen måter som elevene kan diskutere på:


Her på Engasjerende naturfag-bloggen har vi vist flere eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep som gjør at elevene må diskutere.

Prøv for eksempel:

 • Perspektiver fra populærmusikken, se lenke her. Om hvordan låta "I will survive" kan bidra til diskusjon om slanking og spiseforstyrrelser.

 • Minirollespill i par, se lenke her. Selv om meningene er litt bestemt av hvilken rolle man har, får elevene likevel øvd seg på å se flere sider av en sak.


 • Parsjekk, se lenke her. Super arbeidsmåte fra samarbeidslæring, som gir mulighet for både diskusjon, og hjelp og støtte.
 • Dette er det sjette strategi-innlegget i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.

  Fortell oss gjerne hvordan det gikk dersom du har testet ut noe av dette!

  søndag 18. februar 2018

  "Å lage plakater i en fei" - enda en vri

  Mange lærere har fortalt oss at "Å lage plakater i en fei" er en arbeidsmåte som de gjerne bruker, og som slår an blant elevene. Elevene - og læreren - blir gjerne overrasket over hva de rakk på så kort tid!

  I forrige innlegg om denne arbeidsmåten viste vi en variant hvor elevene skulle prøve å forklare temaet for en bestemt målgruppe - for eksempel for yngre elever, eller for noen som ikke kjenner noe til temaet fra før. Mange elever synes det er inspirerende med en slik annerledes setting, som gir rom for litt rollespill og kreativitet.

  Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)


  Enda en vri


  Innenfor et emne som bærekraftig utvikling kan klassen for eksempel prøve seg på denne oppgaven:

  "Bærekraftig utvikling" - konkretiser dette temaet på en plakat. Målet er å overbevise ditt publikum om hvor viktig dette er for jordas framtid.

  Her kan det kanskje også være lurt å bruke litt lenger tid på plakaten - for eksempel 30 minutter, istedenfor 20.

  Her er det ikke bare saklig info som er målet, men å finne de gode argumentene for å overbevise sitt publikum. Et element av rollespill igjen her, altså - og plutselig er det noen elever som blomstrer i en slik setting.

  Man kan presentere plakatene sine for en annen gruppe, slik vi vanligvis gjør i "Å lage plakater i en fei". I dette tilfellet kan man også velge å bruke litt mer tid, ved at alle presenterer foran klassen i plenum.

  Alle applauderes for innsatsen, og det går også an at elevene etterpå kommenterer hvem som var mest overbevisende.


  onsdag 14. februar 2018

  Tolv strategier for engasjerende timer: 5. Å presentere for - eller undervise - andre.

  Elevene kan presentere for hverandre, eller undervise hverandre, etter ulike mønstre - to og to eller i små grupper. Vi vet at det kan være nyttig å bli forklart ting på en annen møte enn læreren har gjort det. Alle elever vil ikke kunne bidra like godt, men her gjelder det uansett at det å undervise også fører til at den som underviser, lærer bedre.


  Noen måter som elevene kan presentere for - eller undervise - hverandre på:


  Her på Engasjerende naturfag-bloggen har vi vist flere eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep som gjør at elevene må presentere noe for hverandre eller undervise hverandre - etter beste evne, såklart. 

  Prøv for eksempel: 


  • Level up!, se lenke her. Dette er egentlig rent oppgavearbeid, men pakket inn tre ulike nivåer, noe som gir en opplevelse av et slags spill. Elever som kommer seg greit gjennom oppgavene, kan bli hjelpelærere for andre!

  Spill-aktige rammer er motiverende for mange elever.

  • Finn en guru, se lenke her. Elevene forklarer ulike tema for hverandre i en nøyaktig struktur, iblandet både litt musikk og bevegelse.


  Hva vet jeg noe om, og kva kan jeg forklare til en annen?
  • Kreative produkter, se lenke her. Når elevene får bruke sin kreativitet til å lage modeller, er vår erfaring at de kan få til de utroligste ting. Etterpå bruker de modellene til å forklare temaet for andre.


  Modell av en celle, laget nedi en eske foret med aluminiumsfolie.
  Et unikt produkt - og elevenes egen ide!  Dette er det femte strategi-innlegget i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.

  Kom gjerne med tilbakemeldinger om du tester ut noe av dette.

  Uansett - lykke til!

  søndag 11. februar 2018

  "Engasjerende naturfag"-foredrag - for både den ene og den andre!

  Innimellom gjør vi foredrag for lærere eller lærerstudenter, og foreløpig har vi to foredrag på gang for i år - ett for realfagslærere i en fylkeskommune, og ett for grunnskolelærere via en høyskole. Det gleder vi oss til!

  På våre foredrag blir det ofte litt "learning by doing", ved at deltagerne blir "klassen" og at vi gjøre disse pedagogiske grepene på dem. Mange lærere sier etterpå at de føler seg i stand til å teste ut de pedagogiske grepene på klassene sine uten mer forberedelser. Og det er nettopp noe av tanken vår bak arbeidet vårt - at det skal være enkelt å ta disse pedagogiske grepene eller arbeidsmåtene i bruk.


  Vi har gjort våre "Engasjerende naturfag"-foredrag for mange ulike grupper lærere - for eksempel:


  • Realfaglærere i en fylkeskommune

  I fjor hadde vi for eksempel et foredrag på fagdag for realfagslærere i Hedmark fylkeskommune
  • Grunnskolelærere i en kommune

  I 2017 møtte vi også grunnskolelærere i Porsgrunn kommune.  • Alle lærerne på en videregående skole
  På Tryggheim videregående skole i Rogaland hadde vi for første gang foredrag for alle faglærerne på en skole. Og det viste seg at de pedagogiske grepene var interessant for lærere i alle fag.

  Det vi ikke visste da vi begynte med dette arbeidet for en ti års tid siden, har vi skjønt underveis: Nemlig at de pedagogiske grepene er relevante for alle som ønsker å engasjere elevene i teoriundervisning - uansett elevenes alder og uansett fag!

  onsdag 7. februar 2018

  Tolv strategier for engasjerende timer: 4. Å skrive fag

  Å skrive fag med egne ord er noe helt annet enn å kopiere setninger fra læreboka. Kopiering kan vise seg å være et slags "papegøyespråk", siden det er en gjentagelse av noe som for så vidt er riktig, men som ikke trenger å være koblet til noen faglig forståelse hos eleven. Når elevene oppmuntres til å skrive noe med egne ord, må de tenke selv og bruke sin egen forståelse. Elevene vil snart merke om dette er noe de kan noe om eller ikke.  Noen måter som elevene kan skrive fag på:


  Her på Engasjerende naturfag-bloggen har vi vist flere eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep som gjør at elevene må skrive fag - med egne ord. 

  Prøv for eksempel:


  • Å lage en ræpp, se lenke her. Ikke bare lett å komme i gang med skrivingen, men her har vi noen nyttige tips som læreren kan bruke.

  (foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)  • Spisebrikke. Se lenke her. Her kan elevene både skrive og tegne.

  • Nytt perspektiv. Se lenke her. Å se på et fagtema "innenfra" - at du for eksempel skal forestille deg at du er solstrålen, kan gjøre det spennende å forestille seg hva som skjer.
  • Ett minutts stillhet - hva vet jeg fra før? Se lenke her. Ofte fint å ha små sekvenser hvor elevene kan formulere tankene sine skriftlig - med egne ord.

  (foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)


  Dette er det fjerde"strategi-innlegget" i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.


  Kom gjerne med tilbakemeldinger om du tester ut noe av dette. 


  Uansett - lykke til!