Blogglistenhits

søndag 25. februar 2018

Et inkluderende klasserom

Noen elever synes det er spennende å ha en muntlig presentasjon eller å ha en dialog med læreren foran resten av klassen, men ikke alle. Hvordan trene på å snakke fag eller ha en presentasjon når man vegrer seg for å snakke høyt?

En kjent metode er å gi et spesialtilbud til disse elevene, der de kan snakke alene med læreren. Dette er en metode mange lærere bruker, men tidspress kan begrense hvor ofte man kan bruke denne metoden. Dessuten vil jo eleven da heller aldri blir vant med å snakke høyt foran andre. I tillegg er det slik at også elever som vegrer seg for å snakke høyt, svare på et spørsmål fra læreren eller ha en muntlig presentasjon, må være mentalt aktive i timene for å kunne læreFinnes det noen grep for å jobbe med en slik utfordring? 

Hva med å ta i bruk en arbeidsmåte der terskelen er lavere for å snakke høyt? 

  • Kanskje kan elevene snakke i mindre grupper?
  • To og to elever kan snakke sammen, slik at alle gjør det samtidig og ingen lytter til hverandres samtaler.
  • Kanskje kan fokuset være på et kreativt produkt som elevene har laget - da blir fokuset på produktet, og ikke på eleven

Mange av arbeidsmåtene vi bruker er utarbeidet slik at den introverte eleven eller den som ikke synes det er greit å ha en muntlig presentasjon, kan oppleve mestring. Vi har erfart at gode opplevelser med arbeidsmåter som bidrar til at elevene føler trygge, kan føre til at elevene etter hvert tør rekke opp hånden i timen, eller overrasker med å frivillig vise fram et produkt som de har vært med på å lage.


Foto: Emma V. Valentine (Creative Commons)


Prøv for eksempel noen av disse arbeidsmåtene

Her er et lite utvalg av arbeidsmåter som bidrar til et inkluderende klasserom også for elever som synes det er skummelt å snakke foran andre:Mini-rollespill
Se lenke her. Her foregår snakkingen i par. Elevene får tid til å forberede seg sammen med en annen elev, og det er ingen andre som skal lytte til det som foregår mens de to snakker sammen etterpå. Annet enn læreren da, som kan rusle rundt og komme med et oppmuntrende smil til dem som hun vet trenger det.


Parsjekk
Se lenke her. En super arbeidsmåte fra samarbeidslæringen. Rett og slett en struktur hvor hjelp og støtte er en del av det hele, og snakkingen foregår først i par, deretter i grupper på fire. Mange "stille" elever elsker denne arbeidsmåten!


Finn noen som kan svare
Se lenke her. Denne er også hentet fra samarbeidslæringen. Litt mer krevende med at man må rusle rundt og ta kontakt med stadig nye elever, men snakkingen forgår fremdeles i par.Og helt til slutt


For noen elever vil det være slik at hvis de får utfordre seg selv litt gradvis, vil de også få oppleve økt mestring. Dette igjen kan føre til at de over tid tør å utfordre seg selv mer. Vi har sett mange eksempler på dette!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar