Blogglistenhits

søndag 30. oktober 2022

Har ukonsentrerte elever blitt et større problem enn før? Dagens tips er "Detektiv".

Vårt forrige tips var det velkjente arbeidsmåten Bingo, og denne uka kommer vi med et nytt tips: Detektiv! Flere lærere har fortalt oss at de strever med ukonsentrerte elever for tiden. Elevene strever med å holde oppmerksomheten over tid, og det er krevende å være i det litt tunge og kjedelige. Noen må stadig ta en tur på toalettet, og kommer kanskje heller ikke tilbake til timen. Er det kanskje flere av disse elevene nå enn tidligere, altså før koronaperioden? 

Det har jo vært krevende å være elev disse siste årene, med en lang og uforutsigbare korona-periode, og med en lærerstreik nå i høst, som også rammet en del elever. Det ville ikke være rart om denne perioden har påvirket en del elever.


Vårt tips: Prøv elevaktive arbeidsmåter!

Som alltid er vårt tips å ta i bruk elevaktive arbeidsmåter. Vi tror faktisk på at elevaktive arbeidsmåter kan skape en hel haug av positive effekter når de tas i bruk i klasserommet, for dette har vi erfart selv i mange ulike klasser. Og hvis du har mange elever som har vanskelig for å holde konsentrasjonen, vil vi nettopp foreslå at du har noen elevaktive arbeidsmåter på lur. Når du merker at elevene begynner å gå litt lei eller falle litt ut - DA bryter du av og går over til en av arbeidsmåtene, for eksempel Detektiv som vi har beskrevet nedenfor. Slik vil du skape et skifte i det som skjer, kanskje elevene får arbeide på en annerledes måte. Vår erfaring er at de elevaktive arbeidsmåtene oppleves som engasjerende for elever generelt, og at det er vanskelig å melde seg ut av det som foregår. Det kan også bli lettere å klare å være i det mer tyngre faglige arbeidet når du vet at du skal gjøre noe helt annet etterpå.

Og så kan du jo følge opp neste time med å hinte om en ny elevaktiv arbeidsmåte, for eksempel slik: "Nå skal vi først bruke første halvparten av timen på temaet x, som jeg vet at dere synes er litt krevende. Men hvis dere jobber bra med dette, skal vi gjøre noe helt annerledes etterpå. Dere skal nemlig få LAGE noe!" Mange elever vil bli inspirert til ny innsats når de vet at de skal gjøre noe helt annet etterpå eller en annen dag.

Dagens tips: Detektiv 

Idag foreslår vi å prøve arbeidsmåten Detektiv, som vi tidligere har beskrevet HER. Elevene får teste seg selv på en uhøytidelig og spill-aktig måte, og vår erfaring er at mange elever elsker dette. Det kan også være godt å komme seg ut av "sitte ved pulten"-rollen. 

Lykke til!


                      Forberedelser til arbeidsmåten Detektiv


søndag 23. oktober 2022

Har ukonsentrerte elever blitt et større problemer enn før? Dagens tips 1

Selv jobber vi ikke i klasserommet lenger, men flere lærere - i ulike fag - har fortalt oss om elever som har vanskelig for å konsentrere seg nå for tiden. Elevene strever med å holde oppmerksomheten over tid, og det er krevende å være i det litt tunge og kjedelige. Noen må stadig ta en tur på toalettet, og kommer kanskje heller ikke tilbake til timen. Er det kanskje flere av disse elevene nå enn tidligere, altså før koronaperioden? 

Det har jo vært krevende å være elev disse siste årene, med en lang og uforutsigbare korona-periode, og med en lærerstreik nå i høst, som også rammet en del elever. Det ville ikke være rart om denne perioden har påvirket en del elever.


Vårt tips: Prøv elevaktive arbeidsmåter!

Vi gjentar oss litt her på bloggen og i bøkene våre, når vi stadig nevner elevaktive arbeidsmåter som en løsning på mange av utfordringene eller målene i skolen: elever som strever med faget, behov for mer variasjon, dybdelæring - prøv elevaktive arbeidsmåter! 

Men vi tror faktisk på at elevaktive arbeidsmåter kan skape en hel haug av positive effekter når de tas i bruk i klasserommet, for dette har vi erfart selv i mange ulike klasser. Og hvis du har mange elever som har vanskelig for å holde konsentrasjonen, vil vi nettopp foreslå at du har noen elevaktive arbeidsmåter på lur. Når du merker at elevene begynner å gå litt lei eller falle litt ut - DA bryter du av og går over til en av arbeidsmåtene, som for eksempel Bingo som vi har beskrevet nedenfor. Slik vil du skape et skifte i det som skjer, kanskje elevene får arbeide på en annerledes måte. Vår erfaring er at de elevaktive arbeidsmåtene oppleves som engasjerende for elever generelt, og at det er vanskelig å melde seg ut av det som foregår. Det kan også bli lettere å klare å være i det mer tyngre faglige arbeidet når du vet at du skal gjøre noe helt annet etterpå.

Og så kan du jo følge opp neste time med å hinte om en ny elevaktiv arbeidsmåte, for eksempel slik: "Nå skal vi først bruke første halvparten av timen på temaet x, som jeg vet at dere synes er litt krevende. Men hvis dere jobber bra med dette, skal vi gjøre noe helt annerledes etterpå. Dere skal nemlig få LAGE noe!" Mange elever vil bli inspirert til ny innsats når de vet at de skal gjøre noe helt annet etterpå.

Dagens tips: Bingo 

Bingo er en kjent arbeidsmåte for mange lærere, og vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Elever synes ofte det er moro å teste seg selv på en uhøytidelig måte, og det kan være fint å ha tryggheten i å være i et par. Og læreren kan fint bruke en bingo fra i fjor, eller en som en annen lærer har laget. Da tar det ikke lang tid å forberede en runde med bingo.

        Bingo!

søndag 16. oktober 2022

Tilpasset opplæring - helt av seg selv!

Tilpasset opplæring i praksis

Dette med "tilpasset opplæring" har alltid vært et mysterium, når vi vet at en lærer i løpet av en uke møter mange ulike elever, kanskje hundre eller flere, hver med sine utfordringer og behov. For hvordan skal det være mulig å "se" enkeltelever slik som det er beskrevet i skolens læreplan? At hver elev skal få arbeide ut fra eget nivå og egne forutsetninger høres unektelig ganske utopisk ut, for en som har erfart skolehverdagen.


Elevaktive arbeidsmåter kan være svaret her også

Det er da vi kan glede oss over at de elevaktive arbeidsmåter sørger for tilpasset opplæring helt av seg selv, altså uten at læreren må gjøre noe ekstra på forhånd eller underveis. I disse arbeidsmåtene er rammene og målene gitt av læreren, mens det er elevene som gjør arbeidet. Elever med ulike ferdigheter og behov kan fint jobbe innenfor de samme rammene, men likevel arbeide på ulike nivåer. Noen elever vil ha lyst til å trå til litt ekstra eller presse seg lenger, mens andre kan ha nok med å gjennomføre, eventuelt med støtten i en eller flere andre elever. Læreren er gjerne frikoblet, kan følge litt med og eventuelt støtte opp under elevers ulike innsats.

Med elevaktive arbeidsmåter kan vi altså ta vare på elever som er på mange ulike faglige nivåer - samtidig. Uten at læreren må gjøre noe ekstra. 


En historie fra virkeligheten

Bildet nedenfor viser et "kreativt produkt", som vi har kalt denne arbeidsmåten i bøkene våre, hvor oppgaven var å lage en modell av en celle. Disse elevene valgte å legge inn ekstra innsats, og overrasket både lærer og medelever da de kom på skolen neste dag med en nystekt "celle-pizza" med alle organeller på plass. Også så stolte som de var over det de hadde fått til!

En celle-pizza, med alle organeller på plass - og for å gjøre resultatet ekstra tydelig, er organellene merket ved hjelp av tannpirkere og fargede papirlapper. 


søndag 9. oktober 2022

"Kan dette fungere for min klasse?"

Vi forfatterne av Engasjerende naturfag-bøkene har mange forslag til elevaktive arbeidsmåter som lærere i alle fag kan bruke med elever i alle aldre i klasserommene sine. Med bakgrunn i vår egen erfaring som lærere har vi forsøkt å være tydelige og praktiske i våre beskrivelser, slik at arbeidsmåtene lett kan tas i bruk. 

Men: Det er likevel den enkelte lærer som må vurdere hva som vil fungere for eget behov eller for den enkelte klasse. For eksempel læreren som ville prøve Steinleken: "Jeg har en litt urolig klasse, og tenkte at dette ville være midt i blinken for dem. Ut i frisk luft og bevege på seg, og med litt tidspress og sånn! Men jeg så også at det kunne bli vanskelig for disse elevene å holde styr på flere ulike hvite ark sånn i farta, og valgte derfor å lage oppgavearkene i ulik farge for hver oppgave. Jeg synes dette fungerte veldig fint!"

Et lurt grep som ikke vi hadde tenkt på. Vi heier på dere lærere som vil prøve en av arbeidsmåtene, men som gjør egne justeringer når dere synes at det trengs!

Dagens tips er nettopp arbeidsmåten Steinleken, for fremdeles er det gode muligheter for en liten tur utenfor skolebygningen, med test-deg-selv og bevegelse. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Du finner den også i den nye Engasjerende naturfag-boka, som kom ut våren 2022

Lykke til!

Fargede arbeidsark hadde vi også tenkt på, men ikke at det kunne være lurt å ha ulike farger på de ulike postene - gult på Oppgave 1, rosa på Oppgave 2, grønt på Oppgave 3, osv.