Blogglistenhits

søndag 16. oktober 2022

Tilpasset opplæring - helt av seg selv!

Tilpasset opplæring i praksis

Dette med "tilpasset opplæring" har alltid vært et mysterium, når vi vet at en lærer i løpet av en uke møter mange ulike elever, kanskje hundre eller flere, hver med sine utfordringer og behov. For hvordan skal det være mulig å "se" enkeltelever slik som det er beskrevet i skolens læreplan? At hver elev skal få arbeide ut fra eget nivå og egne forutsetninger høres unektelig ganske utopisk ut, for en som har erfart skolehverdagen.


Elevaktive arbeidsmåter kan være svaret her også

Det er da vi kan glede oss over at de elevaktive arbeidsmåter sørger for tilpasset opplæring helt av seg selv, altså uten at læreren må gjøre noe ekstra på forhånd eller underveis. I disse arbeidsmåtene er rammene og målene gitt av læreren, mens det er elevene som gjør arbeidet. Elever med ulike ferdigheter og behov kan fint jobbe innenfor de samme rammene, men likevel arbeide på ulike nivåer. Noen elever vil ha lyst til å trå til litt ekstra eller presse seg lenger, mens andre kan ha nok med å gjennomføre, eventuelt med støtten i en eller flere andre elever. Læreren er gjerne frikoblet, kan følge litt med og eventuelt støtte opp under elevers ulike innsats.

Med elevaktive arbeidsmåter kan vi altså ta vare på elever som er på mange ulike faglige nivåer - samtidig. Uten at læreren må gjøre noe ekstra. 


En historie fra virkeligheten

Bildet nedenfor viser et "kreativt produkt", som vi har kalt denne arbeidsmåten i bøkene våre, hvor oppgaven var å lage en modell av en celle. Disse elevene valgte å legge inn ekstra innsats, og overrasket både lærer og medelever da de kom på skolen neste dag med en nystekt "celle-pizza" med alle organeller på plass. Også så stolte som de var over det de hadde fått til!

En celle-pizza, med alle organeller på plass - og for å gjøre resultatet ekstra tydelig, er organellene merket ved hjelp av tannpirkere og fargede papirlapper. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar