Blogglistenhits

onsdag 7. september 2022

Hvor ble det av nettstedet til den nye "Engasjerende naturfag"-boka?Godt spørsmål

"Flott med den nye boka, men hvor er nettstedet med bokas eksempler i utskriftsvennlig format?", var det noen som lurte på. 

Dette var et godt spørsmål, og det viser seg at bokas nettsted dessverre ikke er ferdig enda. Men det skal komme i løpet av høsten. Det er Cappelen Damm som ordner med nettsiden, og de har dessverre ikke hatt kapasitet til å få gjort denne jobben i løpet av sommeren, slik det egentlig var planlagt. 


Her kan du finne de nye arbeidsarkene etter hvert

Nå får vi høre at nye arbeidsark til Engasjerende naturfag (2022) vil bli lagt på det gamle nettstedet etter hvert som de er klare, og inntil nytt nettsted er opp og går. 


Du kan også lage arbeidsark selv, såklart!

Så godt som alle eksemplene i den nye Engasjerende naturfag-boka er helt nye, og alle er tydelig beskrevet i den nye boka. Enn så lenge kan du selv raskt lage egne arbeidsark basert på dette, men det blir selvfølgelig mer praktisk å få det hele servert i fullstendig og utskriftvennlig format.


Lykke til!

lørdag 27. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter skaper vi varierte timer!

Vår erfaring er at elever ønsker å arbeide på forskjellige måter. De ønsker seg variasjon! Mange lærere legger da også stor vekt på å la elevene arbeide på ulike måter. Elevaktive arbeidsmåter passer naturlig inn her, siden elevene får være aktive på mange ulike måter - ved å snakke, lytte, diskutere, lage noe, presentere, organisere fagstoff, bruke musikk eller bilder på ulike måter, og så videre. Her tror vi det også hjelper at de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer har NAVN. Se for eksempel de tretten navnene på arbeidsmåter i bildet nedenfor. Når arbeidsmåtene har navn, bidrar de til å skape en opplevelse av variasjon

Vi tror at navnene på arbeidsmåtene gjør at arbeidsmåtene blir tydelige strukturer som elevene blir godt kjent med i løpet av et skoleår: 
  • "Jeg liker godt å arbeide med Spisebrikke, for da får jeg tegne stoffet, liksom."
  • "Finn en guru er supernyttig i forkant av en vurdering. Jeg føler at jeg får oversikt over temaet."
  • "Lærer, kan vi ikke gjøre Bruk rommet! på dette temaet også?"
  • "Fem på gata var kjempegøy!"
Kanskje hjelper navnene elevene til å se at man har arbeidet på mange ulike måter underveis? 

Dagens tips

Prøv for eksempel arbeidsmåten Bruk rommet!. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Elevene nå opp av stolene og røre på seg. Gjennom Bruk rommet! får de erfare på en litt annerledes måte at et spørsmål ikke nødvendigvis har ett riktig svar, og at en sak kan sees fra flere sider. 

Lykke til!