Blogglistenhits

søndag 26. mars 2023

Hva skjer når de elevaktive arbeidsmåtene møter ChatGPT?

Kunstig intelligens, eller KI, skaper for tiden mye diskusjon i skolen. ChatGPT er daglig i avisenes overskrifter. Alt dette har ført til at Udir nå har endret på eksamen i noen fag, slik at ikke alle hjelpemidler er tillatt lenger. Og hvordan vil egentlig alt dette påvirke skolehverdagen, for eksempel timene, vurdering og elevenes læring? Mange lærere er opptatt av disse spørsmålene. Og for vår egen del her på bloggen - hva har det å si for de elevaktive arbeidsmåtene når elevene plutselig har tilgang til ulike former for kunstig intelligens?


KI og ChatGPT kan høres litt skremmende ut, og kanskje gi mange av
oss bilder i hodet som vi ikke forbinder med aktive lærende elever


Vårt utgangspunkt: Kunstig intelligens er her

Kunstig intelligens og ChatGPT har altså plutselig blitt noe som lærere daglig må forholde seg til. Det finnes altså i skolen. Da velger vi å snu tenkemåten litt, og heller se etter muligheter. For de finnes! Og mulighetene er kanskje også lettere å se dersom man allerede bruker elevaktive arbeidsmåter i klasserommet.  


Elevaktive arbeidsmåter er nettopp elevaktive

De elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer i bøkene våre og her på bloggen er nettopp elevaktive, og der ligger det store poenget for oss. Gjennom elevaktive arbeidsmåter må nemlig elevene gjøre noe med lærestoffet på ulike måter, for eksempel diskutere og komme fram til noe sammen, vurdere utsagn, lage noe, forberede seg på en mini-presentasjon eller et rollespill, og så videre. Ingenting av dette kan ChatGPT gjøre for dem. 

Mange av de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer er også preget av korte tidsfrister eller  sekvenser. Ingen har tid til å sjekke ChatGPT i løpet av en runde med Finn en guru, for eksempel. Da rekker elevene bare å bruke seg selv og sin egen forståelse. KI blir altså uaktuell i slike elevaktive arbeidsmåter, som er styrt av lærer og krever aktivitet fra alle elever innenfor korte tidsrammer.

I arbeidsmåten Finn en guru rekker ikke elevene noe mer enn å bruke den forståelsen 
de allerede har med seg. Hva vet de noe om, og hva kan de forklare til en annen elev etterpå?


ChatGPT som en ressurs

Vi ser for oss at for noen elevaktive arbeidsmåter - som for eksempel case, paneldebatt, o.l. - kan ChatGPT være en ressurs til informasjon, akkurat som andre ressurser som elevene vil ønske å bruke. ChatGPT kan uansett bare produsere svar på spørsmål som stilles, så kanskje elevene uansett lærer noe om viktigheten av å stille gode og tydelige spørsmål? Og forholde seg kritisk til informasjonen som man finner? Noe som uansett er viktig når man skal lære. Kanskje KI kan bidra til at elevene lærer å stille gode spørsmål eller kan hente ut riktig bakgrunnsinformasjon som vil hjelpe dem mens de jobber med et tema?

Ny serie på bloggen!

Med dette som bakgrunn har vi lyst til å se litt på noen av de elevaktive arbeidsmåtene våre i lys av denne litt nye situasjonen. Dette vil vi gjøre i en liten serie av innlegg framover. Kanskje vil vi komme fram til at trusselen ikke nødvendigvis er så stor? At det har mer å gjøre med hvilke arbeidsmåter man bruker i skolen? Og akkurat dette siste poenget er ikke nytt, for det har vi snakket om mange ganger før!


søndag 19. februar 2023

Gjetteleker vi kan gjøre om igjen: Jeopardy

Elever er vant til å finne svar på lærerens spørsmål, og det kan uansett være morsomt å snu saken på hodet og si: Hvilket spørsmål passer til dette svaret? Elevene må uansett kjenne den faglige sammenhengen for å foreslå riktig spørsmål. Mange elever synes det er forfriskende å tenke omvendt!Slik kan dere gjøre det:


A. Læreren har laget spørsmål og svar på forhånd


Det er mange måter å organisere Jeopardy på. Her har læreren laget oppgaver på forhånd.

  • Elevene sitter i par, eller kan arbeide på egen hånd. Underveis kan det være en ide å bruke litt bakgrunnsmusikk, slik at det ikke blir for stille. 
  • Læreren leser opp ett og ett svar fra lista si, mens elevene tenker seg om og noterer ned sitt forslag til spørsmål. 
  • For å unngå fristelsen til å gi seg selv ekstrapoeng, kan det være lurt å at elevene bytter svarark eller retter for hverandre i den felles gjennomgangen etterpå. 

En runde med Jeopardy kan fint gjøres på 20 minutter, så dette trenger ikke å være en omfattende sak.


B. Elevene lager oppgavene selv

Læreren kan også la elevene levere inn noen spørsmål/svar hver på forhånd, for eksempel bruke litt tid på dette først i timen. Elevenes lapper klippes opp i strimler, med ett svar og et tilhørende spørsmål på hver strimmel, og læreren trekker dem i tilfeldig rekkefølge. Poeng kan gis etter hvert spørsmål. Det gjør ikke noe om det dukker opp flere like spørsmål - da blir det bare etter hvert enda flere elever som kan spørsmålet til akkurat det svaret!

Lykke til!