Blogglistenhits

Artikler vi har skrevet

  • Den "skjulte læreplanen" i realfag i Klassekampen (2017)


"Hvorfor har ikke systemet rundt naturfaglærerne oppfattet at det naturfaglærerne trenger nå er kunnskap om hvordan de kan engasjere og aktivisere elevene i teoriundervisningen?"

"Læringsaktiviteter som preges av lek og moro er ikke nødvendigvis tull og tøys, så lenge fagligheten er ivaretatt".

"Den aller største delen av naturfagundervisningen dreier seg om undervisning i teori. Likevel er det først og fremst laboratoriearbeid og praktisk arbeid man har vært mest opptatt av når man forsøker å gjøre faget interessant for elevene. Noen eksempler viser hvordan teoriundervisningen i naturfag kan vitaliseres og skape engasjement for faget hos elevene."

"Tenk hvis det finnes et underliggende problem med realfagene som i liten grad er sett, nemlig hvilke undervisningmetoder man bruker?"

"Hva hvis problemet med realfagene ikke er hva vi lærer bort, men hvordan vi gjør det?"

"Realfag er tunge og alvorlige fag vi ikke kan tøyse med. Slike oppfatninger preger ofte undervisningen. På tide å tenke nytt her?" 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar