Blogglistenhits

søndag 28. april 2019

Da "Forsker-klassen" skulle inspirere "Kunstner-klassen": 1. Rollespill og brosjyrer på stands!

Når vi skal informere eller inspirere


Hvis vi skal informere noen om et tema, eller kanskje inspirere dem - gi dem tanker og ideer som de skal ta med seg videre, hvordan skal vi gjøre det? Rett fram foredrag kan selvfølgelig fungere fint, men det finnes også massevis av andre muligheter. Hva med rollespill, dramaelementer, brosjyrer eller paneldebatt? Her er den første av to historier fra virkeligheten - om hvordan to lærere og klassene deres valgte å løse denne utfordringen. Kari har nemlig nylig vært "flue på veggen" i to klasserom.Prosjektet og Kari som pedagogisk rådgiver og "flue på veggen"


Som en del av den nasjonale kunstfestivalen Greenlight District, lokalisert i Grenland (Skien/Porsgrunn-området), var to klasser - i prosjektet kalt "Forsker-klassene" - ved to videregående skoler i Grenland valgt ut til å skulle inspirere og informere hver sin "Kunstner-klasse" fra to andre lokale videregående skoler om tema relatert til VANN. De to Kunstner-klassene skal senere under kunstnerisk veiledning lage et kunstnerisk produkt som skal vises på Greenlight District høsten 2019, hvor temaet nettopp er VANN. "Engasjerende naturfag-Kari" var inne i prosjektet med pedagogiske råd og tips til Forsker-klassenes lærere. Til slutt fikk hun observere da Forsker-klassene presenterte for hver sin Kunstner-klasse, og det er dette hun fortelle om her.

Tema for rollespillet på Skogmo videregående skole i Skien


Det overordnede temaet for prosjektet var VANN. Denne "forsker-klassen" var en helse-og-sosialfag-klasse, og naturfaglærer Anne Trasti hadde valgt å fokusere på interessekonflikter relatert til vann. Økonomiske hensyn skulle settes opp mot helse- og miljøhensyn, slik at to og to grupper - av de totalt seks gruppene - hadde motstridende interesser. Slik:


Så en av gruppene skulle argumentere for de økonomiske interessene ved jordbruk og produksjon av mat, mens en annen gruppe skulle se på helse- og miljøutfordringer som følger av dette jordbruket - nemlig tilgroing pga tilførsel av næringsstoffer i vann. Og så videre.
Invitasjon til "Kunstner-klassen"


Forsker- og Kunstner-klassene var fra ulike skoler og derfor ukjente for hverandre. På forhånd hadde derfor naturfaglærer Anne sendt en invitasjon til Kunstner-klassen, slik at disse kjente litt til opplegget for presentasjonen. De skulle også tenke litt over temaene, og forberede seg på å stille noen spørsmål underveis.Brosjyrer

I forberedelsene til selve rollespill-dagen lagde hver av de seks gruppene en informasjonsbrosjyre, hvor de forsøkte å argumentere for sitt perspektiv. Ikke bare enkelt når du har fått tildelt et synspunkt som du ikke nødvendigvis er enig med i virkeligheten!

På forhånd hadde to og to grupper - de som hadde motstridende synspunkter på samme konflikt - fått øve seg på å presentere for hverandre, og elevene virket ganske trygge på at de skulle klare rollene sine. Men det er ikke nødvendigvis bare-bare å skulle presentere for ukjente folk som kommer på besøk likevel!
Rollespill på stand


"Kunstner-klassen", en kunst-design- og arkitektur-klasse fra Porsgrunn videregående skole, kom på besøk. De var på forhånd delt inn i seks grupper, og ble fordelt rundt som publikum på hver sin stand. Hele presentasjonen var organisert som en slags "rundløype" organisert av naturfaglærer Anne. Etter tre-fire minutters presentasjon gikk på signal alle besøksgruppene et hakk videre til neste gruppe, og så videre. Til hele runden var gjennomført. 

Elevene virket trygge i rollene sine, og listet ivrig opp alle sine argumenter for gruppene som kom til standen. Disse hadde også noen spørsmål å komme med. Veldig moro å se at "Forsker-klasse-elevene" sto fram og virkelig "eide" rollene sine i denne settingen!

Etter på var det tid til en rask evaluering i plenum før Kunster-klassen sa takk for seg. Nå skal de ta med seg inspirasjonen i et videre arbeid, men det er en helt annen historie!


Om en uke forteller vi om et annet par av Forsker- og Kunstner-klasser. Denne gangen ble det rollespill og paneldebatt!

søndag 21. april 2019

Litt inspirasjon i påskeferien 2: Minne-pinne og Suksesjon i nærområdet

Påskeferien nærmer seg slutten, og snart er skolene i gang igjen - og for mange er også våren kommet et godt stykke på vei. La deg inspirere av tidligere innlegg her på Engasjerende naturfag-bloggen! Her er et par forslag som nok passer best når våren har kommet enda litt lenger - kanskje litt uti i mai? Det er uansett snakk om å komme seg ut en tur, og med fokus på fag.Prøv for eksempel "Å lage en minne-pinne"!

Beskrivelsen av denne arbeidsmåten finner du her. Her er det snakk om næringskjeder og suksesjon - kanskje dette kan passe som en repetisjon mot slutten av skoleåret?
Eller hva med "Med suksesjon som tema"?Beskrivelsen av denne arbeidsmåten finner du her. Læreren tar med seg elevene på tur i nærområdet, og veileder elevene underveis. Mange elever synes det er spennende å oppdage at suksesjon også foregår i by eller asfaltpregede områder. Ikke bare i skogen, liksom!

søndag 14. april 2019

Litt inspirasjon i påskeferien 1: Steinleken

Nå er det påskeferie, og mange steder er våren i full gang. Kanskje det kan passe med noen ute-aktiviteter i naturfagtimen rett over påske? Med faget i fokus, så klart! La deg inspirere av tidligere innlegg her på Engasjerende naturfag-bloggen:


Prøv for eksempel "Steinleken"!

Beskrivelsen av denne arbeidsmåten finner du her. Her er det faglige spørsmål som skal besvares i grupper, elevene får bevege på seg og være ute - og kanskje skinner sola også!


søndag 7. april 2019

Design av timer 3. Dagens tema er bærekraftig utvikling og vann

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De to tidligere innleggene i serien finner du her og her. Idag tenker vi oss at vi skal ha en time med temaet bærekraftig utvikling og vann som ressurs på Naturfag Vg1. Elevene har allerede begynt å jobbe med temaet og har blitt kjent med begrepet bærekraftig utvikling.Skoletimer består av ulike læringsaktiviteter som læreren syr sammen til en helhet.

Dette gjør vi:Perspektiver fra populærmusikken (10 minutter)

Vi starter opp timen ved å spille Lalehs låt "Vi ska ta över världen" kobinert med spørsmål som elevene skal diskutere kort i grupper. Se vår beskrivelse her. Låter brukt på denne måten kan gjøre et tema mer interessant og engasjerende for elevene, og alle får delta aktivt ved å snakke rundt spørsmålene i en gruppe.Dagens tema linkes til kompetansemål (2 - 5 minutter)

Læreren viser tydelig fram kompetansemålet for læringsaktivitetene denne timen, denne gangen om "global interessekonflikt". Kommenterer gjerne også hvor langt vi kommer med dette idag, og om klassen skal gjøre mer med dette i senere timer.
Fem på gata! (15 minutter ute av klasserommet, så 20 minutter til diskusjon)

For dem som har en skole i et bymiljø og god tilgang på "vanlige folk", kan man etterpå ta en runde med Fem på gata!, se her. Alternativt kan man kjøre dette som "Fem på bygget", der elevene snakker med andre elever og ansatte. 

Spørsmålet som elevene har med seg ut på gata er idag: Tilgang på vann kan være kilde til store konflikter rundt omkring i verden - hva tenker du om det?Oppsummering (5 minutter)


Etter Fem på gata!, som også innebærer at elevene sammen skal diskutere de ulike svarene de har fått og organisere dem i ulike kategorier på tavla, er det fint å oppsummere timen. Kanskje har mange "på gata" hatt lite å si om akkurat dette spørsmålet, og det kan være interessant i seg selv. Vannmangel er jo et alvorlig problem mange andre steder i verden, man ikke i Norge. 

Læreren minner om kompetansemålene og elevene stiller spørsmål dersom noe er uklart. Hva har skjedd i denne timen?


I løpet av denne timen har elevene fått lyttet til musikk, de har snakket fag i grupper, gått seg en rask tur for å spørre folk - og de har til slutt diskutert i plenum. Læreren sørger for at det faglige temaet kommer tydelig fram - i intro av låta, fokus på kompetansemål, formulering av spørsmålet elevene tar med seg ut på gata og i ledelsen av plenumsdiskusjonen etterpå. Og i oppsummeringen til slutt.