Blogglistenhits

søndag 7. april 2019

Design av timer 3. Dagens tema er bærekraftig utvikling og vann

Vi fortsetter vår serie "Design av timer", hvor vi vil vise hvordan vi kobler sammen ulike arbeidsmåter til en helhet. De to tidligere innleggene i serien finner du her og her. Idag tenker vi oss at vi skal ha en time med temaet bærekraftig utvikling og vann som ressurs på Naturfag Vg1. Elevene har allerede begynt å jobbe med temaet og har blitt kjent med begrepet bærekraftig utvikling.Skoletimer består av ulike læringsaktiviteter som læreren syr sammen til en helhet.

Dette gjør vi:Perspektiver fra populærmusikken (10 minutter)

Vi starter opp timen ved å spille Lalehs låt "Vi ska ta över världen" kobinert med spørsmål som elevene skal diskutere kort i grupper. Se vår beskrivelse her. Låter brukt på denne måten kan gjøre et tema mer interessant og engasjerende for elevene, og alle får delta aktivt ved å snakke rundt spørsmålene i en gruppe.Dagens tema linkes til kompetansemål (2 - 5 minutter)

Læreren viser tydelig fram kompetansemålet for læringsaktivitetene denne timen, denne gangen om "global interessekonflikt". Kommenterer gjerne også hvor langt vi kommer med dette idag, og om klassen skal gjøre mer med dette i senere timer.
Fem på gata! (15 minutter ute av klasserommet, så 20 minutter til diskusjon)

For dem som har en skole i et bymiljø og god tilgang på "vanlige folk", kan man etterpå ta en runde med Fem på gata!, se her. Alternativt kan man kjøre dette som "Fem på bygget", der elevene snakker med andre elever og ansatte. 

Spørsmålet som elevene har med seg ut på gata er idag: Tilgang på vann kan være kilde til store konflikter rundt omkring i verden - hva tenker du om det?Oppsummering (5 minutter)


Etter Fem på gata!, som også innebærer at elevene sammen skal diskutere de ulike svarene de har fått og organisere dem i ulike kategorier på tavla, er det fint å oppsummere timen. Kanskje har mange "på gata" hatt lite å si om akkurat dette spørsmålet, og det kan være interessant i seg selv. Vannmangel er jo et alvorlig problem mange andre steder i verden, man ikke i Norge. 

Læreren minner om kompetansemålene og elevene stiller spørsmål dersom noe er uklart. Hva har skjedd i denne timen?


I løpet av denne timen har elevene fått lyttet til musikk, de har snakket fag i grupper, gått seg en rask tur for å spørre folk - og de har til slutt diskutert i plenum. Læreren sørger for at det faglige temaet kommer tydelig fram - i intro av låta, fokus på kompetansemål, formulering av spørsmålet elevene tar med seg ut på gata og i ledelsen av plenumsdiskusjonen etterpå. Og i oppsummeringen til slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar