Blogglistenhits

søndag 10. april 2016

Memory = moro med læring

Når fagstoffet dukker opp på fargerike papirlapper, kan det skje mye interessant. Mange elever liker å kunne ta i ting når de arbeider faglig, og i Memory får de muligheten til det. Memory er godt kjent fra brettspill og dataspill, og elevene skjønner raskt hva de skal gjøre. Ofte er det mange fagord og sammenhenger som må huskes og læres, og her kan Memory være en god hjelp. Selv har vi brukt Memory på naturfag Vg1.

I Memory skal to og to elever spille mot hverandre og finne kort som hører sammen
(Foto: Anette S. Guldager)


Slik kan det gjøres:  • Læreren lager memoryark, som er to ark fylt med ruter. På det ene arket står det et fagord eller begrep i hver rute, mens på det andre arket er de tilsvarende rutene fylt med forklaringer til hvert ord, se eksemplet på bildet:


 
Memoryarkene må ha to ulike farger. Rutene på det ene arket er fylt med fagord eller begreper,
og på det andre arket finner vi de tilhørende forklaringene.


  • Læreren deler ut to ferdige memory-ark i ulik farge til hvert par av elever – ett med begreper og ett med forklaringer. Elevene klipper raskt opp memorykortene selv, legger kortene blandet opp ned på pulten, og er klare til å spille. Her spiller parene i sitt eget tempo, og man vinner bare over partneren sin.


  • Førstemann snur opp to kort av ulik farge, slik at begge ser hva som står på dem. Dersom disse to ikke hører sammen, snus de tilbake og det er nestemanns tur. Den som finner et sammenhørende par, tar vare på dette stikket og får snu to nye kort. Den av de to som sitter igjen med flest stikk, har vunnet spillet. Erfaringsmessig vil den andre ofte ha lyst på revansj, og det kan også være nyttig å spille flere ganger. Og moro!


Litt praktisk


Det tar ca 20 minutter å spille en omgang, men dette vil variere mellom de forskjellige elevparene, avhengig av faglig dyktighet, hukommelse og flaks. Memory kan derfor gjerne kombineres med andre selvstendige læringsaktiviteter som elevere kan gå over til etter hvert som de er ferdige med spillet.

Er elevene usikre på hvilke kort som hører sammen, kan de gjerne konsultere andre elever, læreren eller læreboka. Samtidig vil noen elevpar se det som en utfordring å klare seg uten hjelpemidler. Læreren kan oppmuntre elevene til å utfordre seg selv, men samtidig er det helt ok å be om hjelp eller bruke læreboka hvis det trengs.

Noen elever vil synes at Memory er vanskelig. Dersom det tar lang tid før man finner et stikk, er det også lett å miste motivasjonen for spillet. Da kan et elevpar heller velge en enklere variant: Istedenfor å snu kortene tilbake etter at de har sett på dem, lar de dem ligge oppe. For faglig svake elever vil det likevel være en utfordring å finne sammenhørende kort. 

For læreren er det litt arbeid å lage et sett med memoryark. Men dette har man liggende i en mappe på pc'en og bruker det om og om igjen. Og hvis faglærere samarbeider om sånt, har du plutselig tilgang på mange flere!

For ti år siden skrev vi om Memory for Naturfagsenteret på www.naturfag.no, om temaene økologi, energi og krefter og genetikk og arv. Her ligger det ferdige memoryark, men disse er nok litt utdaterte i forhold til den nyere læreplanen. Men de kan kanskje fungere som eksempler eller inspirasjon? 

Lykke til!

Et memoryark med beskrivelser o.l. av et begrep eller fagord fra temaet økologi
 
Det tilhørende memoryarket med fagord og begreper.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar