Blogglistenhits

onsdag 13. april 2016

Om prøving og feiling

Prøving og feiling gir tydeligere instruksjoner etter hvert

Prøving og feiling har det vært masse av, mens vi har funnet fram til og utviklet alle disse pedagogiske grepene – eller arbeidsmåtene – som vi presenterer her på bloggen, på facebook-siden og i bøkene våre. Prøving og feiling har lært oss mye! Så blir våre instruksjoner til elevene tydeligere, og vi vet mer om hvilke deler av en arbeidsmåte som kan misforstås. Det kan nok høres enkelt og greit ut når vi presenterer en arbeidsmåte eller et pedagogisk grep – «gjør sånn, sånn og sånn» - men det var ikke der vi begynte.

Elever kan også bidra

Elevene har ofte bidratt med konstruktive innspill. Som lærere kan vi si at «Her ønsket jeg at dere skulle øve på å snakke fag med egne ord, og hjelpe hverandre med å oppklare misforståelser. Fungerte dette, synes dere?» «Var det noe som jeg kunne gjort annerledes – eller som dere kunne gjort?». Slike små runder kan elevene også lære av, slik at de blir mer bevisst på hva som foregår i klasserommet. Og ikke minst – hvorfor!
Noen elever er flinke på logistikk, og kan komme med innspill som gjør at en arbeidsmåte fungerer bedre. For eksempel nylig, da en klasse skulle gjøre Bøttekviss på et tema. Læreren forklarte gangen i det hele, før en elev ganske enkelt foreslo «vi skal ikke bare kaste på blink en gang først, da? Så vet vi mer om hvordan det er lurt å kaste for å få poeng?». Åpenbart en god idé!

Elevinnspill: Treffsikkerheten i Bøttekviss økte, da elevene fikk prøvekaste først!

Det var også noen elever en gang som foreslo å justere litt på 1,2,3,4,5-quiz, slik at det ble mulig for dem som gikk ut å fortsette å gi signaler, og ha muligheten til å komme inn i gjetteleken igjen. Også en god idé, synes vi! Det viktigste med 1,2,3,4,5-quiz var jo aldri hvem som vant, men å engasjere elevene – og kanskje gi dem lyst til å forberede seg litt ekstra til timen.

Elevinnspill: Mange elever setter pris på muligheten til kunne komme inn i 1,2,3,4,5-quiz igjen!
Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)


Men resultatet avhenger ikke bare av læreren...

Så vi har ofte lært mye av å være åpne for elevenes innspill. Som elever har de også mye erfaring i hvordan ting fungerer i klasserommet – eller eventuelt ikke fungerer. Men selvfølgelig - som lærere kan vi ikke trylle, og det er ikke bestandig at det er lærerens instruksjoner som var utydelige, når noe ikke fungerte så godt. Negative eller  passive elever er også en del av virkeligheten.

Ha litt rom for litt prøving og feiling!

Noen lærere synes det er ubehagelig å prøve seg på nye arbeidsmåter. Her er vi alle forskjellige. Noen kaster seg gjerne ut i nye ting, mens andre heller vil ta små skritt. Uansett kan det være spennende å utvikle sin egen praksis i klasserommet. Det viktigste er at du våger å prøve noe nytt. Uansett kan du ikke vente til du vet at du har et perfekt opplegg. Vår erfaring er ihvertfall at en viktig del av en slik utvikling er å høste erfaring og justere på opplegget etter at du har sett hvordan det fungerer med elevene. Så da får vi kanskje bare tåle at det ikke gikk så bra som vi hadde tenkt med en gang. "Øvelse gjør mester!" gjelder også for lærere. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar