Blogglistenhits

lørdag 27. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter skaper vi varierte timer!

Vår erfaring er at elever ønsker å arbeide på forskjellige måter. De ønsker seg variasjon! Mange lærere legger da også stor vekt på å la elevene arbeide på ulike måter. Elevaktive arbeidsmåter passer naturlig inn her, siden elevene får være aktive på mange ulike måter - ved å snakke, lytte, diskutere, lage noe, presentere, organisere fagstoff, bruke musikk eller bilder på ulike måter, og så videre. Her tror vi det også hjelper at de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer har NAVN. Se for eksempel de tretten navnene på arbeidsmåter i bildet nedenfor. Når arbeidsmåtene har navn, bidrar de til å skape en opplevelse av variasjon

Vi tror at navnene på arbeidsmåtene gjør at arbeidsmåtene blir tydelige strukturer som elevene blir godt kjent med i løpet av et skoleår: 
 • "Jeg liker godt å arbeide med Spisebrikke, for da får jeg tegne stoffet, liksom."
 • "Finn en guru er supernyttig i forkant av en vurdering. Jeg føler at jeg får oversikt over temaet."
 • "Lærer, kan vi ikke gjøre Bruk rommet! på dette temaet også?"
 • "Fem på gata var kjempegøy!"
Kanskje hjelper navnene elevene til å se at man har arbeidet på mange ulike måter underveis? 

Dagens tips

Prøv for eksempel arbeidsmåten Bruk rommet!. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Elevene nå opp av stolene og røre på seg. Gjennom Bruk rommet! får de erfare på en litt annerledes måte at et spørsmål ikke nødvendigvis har ett riktig svar, og at en sak kan sees fra flere sider. 

Lykke til!


søndag 21. august 2022

Elevaktive arbeidsmåter - passer for ALLE fag!

Ja, sånn er det selvfølgelig. Elevaktive arbeidsmåter er ikke bundet til fag. Sånn er det heller ikke for de elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver i bøkene våre. Litt forvirrende kan det kanskje være, siden alle bøkene våre har "naturfag" eller "realfag" i tittelen. Men dette har med vår egen historie å gjøre. Det var naturfag som var vårt undervisningsfag, og det var der vi så behovet for en endring. 

Men det morsomme er jo at lærere i alle mulige andre fag har oppdaget bøkene våre og bruker dem. Arbeidsmåtene er jo egentlig innholdstomme strukturer, som vi putter fagstoff inni. Isteden for å bruke våre ferdige naturfag-eksempler, putter disse lærerne inn fagstoff fra sine egne fag. 
Noen historier fra virkeligheten

 • En lærer fra Ungdomstrinnet skrev til oss og fortalte at på hans skole hadde nå lærerne begynt å bruke Finn en guru i alle fag, som en forberedelse til en vurdering. 
 • Lærere i for eksempel Mat og helse, religion, engelsk, samfunnsfag, matematikk har skrevet til oss og fortalt at de bruker boka og arbeidsmåtene.
 • En gang hadde vi et kurs for alle lærerne på en videregående skole, og lærere fra mange ulike fag var entusiastiske og sa at dette skulle de jammen ta i bruk allerede til uka!


Nå sier vi det rett ut!

Som ferske forfattere tok vi altså utgangspunkt i eget fag og den undervisningskulturen vi kjente. Men etter alle disse årene synes vi nå at vi har grunn til å si at: De elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver passer for alle fag - og også på alle trinn! Eventuelt tilpasser man bare til eget behov.

Sånn sett kunne vi kanskje ha kalt den siste boka Engasjerende timer? Eller Engasjerende læring? Men siden bøkene våre tross alt har blitt litt kjente i sin lille nisje med "naturfag", har vi beholdt naturfag i tittelen også på siste bok. Vi håper at flere lærere i andre fag - også på andre trinn enn videregående - finner fram til boka likevel!


Dagens tips

Mange lærere kjenner etter hvert arbeidsmåten Finn en guru. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Så kan den være dagens tips til lærere i alle fag.

Lykke til!

søndag 14. august 2022

Dagens tips: Vi starter skoleåret med å bygge det høyeste tårnet!

Mange lærere ønsker å starte opp naturfag i en ny klasse med noe praktisk, at elevene får gjøre noe sammen, bevege litt på seg - og gjennom dette bli litt kjent med hverandre. 

Her har vi et forslag: Prøv å bygge det høyeste tårnet! Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER


Begreper som hypoteser og teorier kan føles fjerne og teoretiske for mange elevene, men gjennom samarbeid i en uhøytidelig konkurranse som ledes av læreren får elevene helt konkrete knagger å henge disse begrepene på. Så dette er i aller høyeste grad faglig arbeid også!

Lykke til!

søndag 7. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter treffer vi hele spekteret av elever

 Alle lærere vet at i et klasserom finner vi et helt spekter av ulike elever, for eksempel noen av disse:Hvordan elevaktive arbeidsmåter treffer flere elever

Gjennom elevaktive arbeidsmåter får elevene forholde seg aktivt til fagstoffet på ulike måter, ved at de for eksempel snakker og diskuterer i par eller grupper, organiserer fagstoff, lager et produkt, presenterer noe i en gruppe, bruker musikk eller bilder til inspirasjon osv i ulike strukturer som elevene blir kjent med.

Vi opplever at vi gjennom slike elevaktive arbeidsmåter møter alle disse ulike elevene på en god måte, fordi at elevene gjennom de ulike elevaktive arbeidsmåtene for eksempel får

 • være aktive deltagere, men i et par eller en gruppe - ikke foran hele klassen
 • bruke sin egen kreativitet til å lage noe
 • bevege seg og være litt fysisk aktive
 • "skinne" litt, fordi de har noen nyttige egenskaper å ta med inn i noe en gruppe skal gjøre
 • får støtte og hjelp fra medelever eller fra lærer
 • får bruke og utforske flere sider av seg selv i arbeidet
 • oppleve variasjon i timene, noe mange elever sier at de ønsker seg


Dagens tips:  Parsjekk

Arbeidsmåten Parsjekk er hentet fra samarbeidslæringen, og vi har tidligere beskrevet Parsjekk HER.

Vi synes denne arbeidsmåten er helt super til å arbeide med konkrete og enkle, men viktige, sammenhenger. Elever får gi og ta i mot hjelp på en strukturert og ufarlig måte, og de kommer samlet som gruppe fram til svar. Flott arbeidsmåte for hele spekteret av elever, er vår erfaring!

Lykke til!