Blogglistenhits

søndag 24. november 2019

Bruk rommet!

Både i naturfag og andre fag finnes det spørsmål som har riktige svar: "SÅNN er det", "SLIK skjer det", og så videre. Men det finnes også mange spørsmål som IKKE har riktige svar, og hvor det er viktig å forsøke å se at en sak kan ha flere sider, eller at det har noe å si hvem som spør.

Innenfor bærekraftig utvikling er mange tema som vi gjerne vil at elevene skal utforske litt for å kunne se flere sider av en sak. Med arbeidsmåten Bruk rommet! kan vi synliggjøre ulike meninger for elevene på en helt konkret måte. Slik kan Bruk rommet! gjerne være en liten "oppvarming" til en klassediskusjon etterpå.


Fire ulike svaralternativer for ett av lærerens spørsmål. Læreren kan velge å bruke fargede ark eller vanlige ark - eller kanskje det er mest praktisk med PowerPoint? Poenget er at det kan være nyttig for elevene å ikke bare få lest opp alternativene, men kunne se litt på dem mens de vurderer hva de er mest enige i.

Dette gjør vi

 • Lærerens forberedelser: Læreren har forberedt noen svarmuligheter til noen spørsmål, for eksempel dette: 
Hvilke av disse tiltakene tror du vil være mest effektiv for å få folk til å spise mer frukt/grønt?

Svaralternativer:
1. Senk prisene på frukt og grønt
2. Ha en reklamekampagne om hvor fantastisk god frukt og grønt er
3. Ha en reklamekampanje om hva som skjer med kroppen dersom man ikke spiser frukt og grønt
4. Øk tilbudet av frukt og grønt--nye lekre varianter

Andre spørsmål kan dreie seg om hvordan man skal få folk til å bruke mindre bil eller hvordan få folk til å senke strømforbruket sitt. Læreren må utarbeide fire mulige svaralternativer til hvert spørsmål.


 • Organisering: Pulter skyves bort, slik man har god plass på gulvet. Eller kanskje kan man bruke et område utenfor klasserommet? Uansett merkerer læreren hvert hjørne - eller hva det er - med numrene 1, 2, 3, og 4, for eksempel ved å henge opp ark med nummer på veggene.

Hvert hjørne - eller hva det er - merkes med nummer 1 - 4. Slik blir det tydelig for elevene hvor de etterpå skal stille seg dersom de for eksempel er mest enige i svaralternativ 1, osv. Og læreren slipper å gjenta organiseringen!


 • Spørsmål og svaralternativer: Læreren forteller elevene hva som er spørsmålet, og at hun har noen svarforslag som elevene skal tenke raskt over (gi dem gjerne 1 minutt) før de viser hva de mener ved å plassere seg på følgende måte i rommet:
  • Gå bort til det hjørnet som har samme nummer som det svaralternativet du er mest enig i, hjørne 1 for svaralternativ 1, osv.


 • Elevene plasserer seg, og ser seg litt rundt, og det blir det antagelig tydelig for elevene at de har litt ulike meninger om dette spørsmålet. 

 • Bruk egne ord! Snakk litt med en elev som står sammen med deg om hvorfor du tenker som du gjør om dette forslaget! Elevene snakker med en naboelev, og går det ikke opp med to og to, blir det i tillegg en gruppe på tre. Både lærer og elever følger med på at alle har noen å snakke med. Elevene får et minutt eller to til å prate, eller læreren stopper dem hvis hun merker at ett minutts tid var nok.

 • Neste spørsmål! Så kommer neste spørsmål fra læreren, og elevene plasserer seg på nytt ved nummer 1-4, avhengig av hvilket svaralternativ de er mest enige i. Slik gjør de for alle spørsmålene, men det trenger ikke nødvendigvis å være flere enn to eller tre. 

 • Tilbake til plassene! Så er det tilbake til de vanlige plassene sine i klasserommet, og diskusjon i plenum. Læreren kan for eksempel si: Dere som mener at det viktigste vi kan gjøre for å få folk til å spise mer frukt og grønt vil være å senke prisene - hvorfor mener dere det?  


 • Helt til slutt: Etter at man er ferdige med plenumsdiskusjonen, kan det være interessant å spørre elevene: Når vi nå har diskutert litt rundt disse spørsmålene, og dere har hørt argumenter for de ulike meningene - er det noen av dere som har endret mening? For det kan det jo godt hende at det er, og det kan være interessant for elevene å erfare akkurat dette. Hva vi oppnår med Bruk rommet!

 • Elevene kommer opp av stolene og må bevege seg - ofte en forfriskende avveksling!
 • Vi får en visuell tydeliggjøring av ulike meninger - dette vil mange synes elever er interessant og annerledes.
 • Elevene får utveksle tanker med en medelev som støtter samme svarforslag. Det kan være trygt å utveksle meninger i par, og man får kanskje styrket eget synspunkt med flere argumenter. Det kan være lettere å delta i klassediskusjon etterpå når man allerede har brukt sine egne ord på temaet, og vet at flere i klassen mener noe av det samme.
Altså definitivt en arbeidsmåte for "dybdelæringsens tid", tenker vi. Elevene deltar med hele kroppen, samtidig som faget forblir det viktigste. De snakker fag med egne ord, ser på sammenhenger mellom fag og er aktivt med i timen.Bruk rommet! passer til noen tema, men ikke alle 


Vi ville ikke brukt denne arbeidsmåten til mer følsomme eller personlige tema, som for eksempel abort eller spiseforstyrrelser.  Men det finnes massevis av andre muligheter hvor denne arbeidsmåten passer - når vi har åpne spørsmål som vi kan se på ulike måter belyse en problemstilling. For eksempel vil flere temaer innenfor bioteknologi eller bærekraftig utvikling være aktuelle for denne arbeidsmåten.


Takk til dramalærer Kari Koksvik ved Stavanger Katedralskole som delte denne arbeidsmåten med oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar