Blogglistenhits

søndag 27. november 2022

Dybdelæring og pugging

Målet i dag er dybdelæring, dvs. læring som varer over tid og som bidrar til forståelse av begreper og sammenhenger i et fag og på tvers av fag. Pugging blir ofte sett på som en slags "overflatelæring" som tilhører fortiden. Selv mener vi at overflatelæring av typen å gjengi og huske fakta kan sees på trinn på veien mot å skape en mer helhetlig forståelse, nemlig nettopp dybdelæring. 

Vi mener at å repetere og memorere, har fremdeles sin plass i læringsarbeidet, siden man faktisk må ha en viss kunnskap om et emne før man kan bruke det man har lært på ulike måter. For eksempel er det viktig å forstå fagordene før vi kan bruke dem selv. 

Når vi skal la elevene memorere og teste seg selv på å huske hva de ulike fagordene betyr, finnes det arbeidsmåter som i tillegg stimulerer lærelysten. Dagens tips er arbeidsmåten Memory, en arbeidsmåte som har vært med oss helt siden vår  aller første bok i 2007.


Dagens tips: Memory

Læreren lager ett ark med fagord og ett tilsvarende ark med hva fagordene betyr. Hvert par av elever får utdelt ett gult og ett grønt ark. Rutene klippes opp og legges med teksten ned. Så er det bare å spille Memory på vanlig måte, og finne par - en gul og en grønn lapp som hører sammen. 


Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten på netsiden.naturfag.no, se HER.

Vår erfaring er at elevene synes Memory er både nyttig og gøy, og det er bestandig noen elever som vil ha med seg lappene hjem for å øver mer på egen hånd. 

Lykke til!

søndag 20. november 2022

Dybdelæring med "Sokrates-seminar"

Tidligere snakket man mye om undervisning og læring om hverandre. Nå forstår vi at det er læringen som er det sentrale. Og for at læringen skal gi mening, må kunnskapen lagres i varige strukturer i hjernen for at den ikke fort skal gå tapt. Målet i dag er dybdelæring, dvs. læring som varer over tid og som bidrar til forståelse av begreper og sammenhenger i et fag og på tvers av fag. 

Læring og lysten til å lære er tett sammenvevd. Dersom læreren konsentrerer seg om å formidle kunnskap uten å vurdere hvordan aktivisere elevenes mentale prosesser, gir det dårlige betingelser for læring. Er det noen arbeidsmåter som bedre legger til rette for varig læring, altså dybdelæring? Vi mener at arbeidsmåter som bidrar til at elevene selv vurderer og tar stilling til påstander gjør akkurat det.


I dag har vi lyst til å fortelle om "Sokrates-seminar", som er en arbeidsmåte fra den nye Engasjerende naturfag-boka tidligere i år. Selve arbeidsmåten er det imidlertid ikke vi selv som har funnet på, se ref nederst.Sokrates-seminar


Elevene sitter i en indre og en ytre ring, og alle er vendt innover i sirkelen. 


Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten mer i detalj, se HER. NB! I dette innlegget kaller vi den samme arbeidsmåten for Sokrates-sirkel. 

Kort sagt går arbeidsmåten "Sokrates-seminar" ut på følgende:

Sokrates-seminar er en dialog om ideer, det er å stille spørsmål og sammen lete etter svar - på en systematisk måte. Det finnes ingen definerte roller for elevene, bortsett fra den som gis av plassering indre eller ytre ring. Det som foregår i den indre ringen er ikke en debatt, men en dialog der elevene sammen forsøker å forstå noe, se noe fra flere perspektiver og få en dypere forståelse ave et tema. Elevene i den ytre ringen observerer det som foregår. 

Dette er imidlertid bare et veldig enkelt sammendrag. Før du selv tester ut arbeidsmåten, bør du lese mer om detaljene i lenken ovenfor, for å kunne organisere både forberedelsene og selve seminaret på en tydelig og god måte.Et konkret eksempel - om miljøgifter

En samtale om temaet miljøgifter kan for eksempel tenkes å gå slik. Dette eksemplet er hentet fra den nye Engasjerende naturfag-boka, og tar utgangspunkt i at elevene har sett på en kort film om miljøgifter i forkant av diskusjonen.

  • Elev 1: "Jeg ble veldig overrasket over at det er så mange miljøgifter i sminke og kremer og sånn."
  • Elev 2: "Ja, det ble jeg også. Og dette er jo helt vanlige produkter som vi bruker hver dag!"
  • Elev 3: "Når jeg har tenkt på miljøgifter før, har jeg liksom tenkt på industri og fabrikkpiper og ting som lukter vondt. Jeg har ikke skjønt at miljøgifter kan finnes i ting som vi kjøper for å bruke på kroppen vår. Eller mat som vi spiser. Jeg ble skikkelig overrasket, og synes det er litt skummelt."
  • Osv.
Husk å lese mer om Sokrates-seminar HER før du prøver selv. Lykke til!


Litteratur om selve arbeidsmåten:

Socratric Circles: fostering critical and creative thinking in middle and high school, av Matt Copeland, Stenhouse Publishers, 2005.