Blogglistenhits

søndag 31. januar 2016

Finn en guru - fagsnakk i kombinasjon med musikk og bevegelse

«Dette var genialt!», sa en elev etter timen med «Finn en guru». Det var herlig å oppleve at det å bevege seg til musikk og snakke med andre – ting som hun likte veldig godt å gjøre ellers i livet – kunne brukes i naturfagstimen, og på en slik måte at hun følte hun hadde lært noe. Og dette var en elev som ikke var spesielt naturfaginteressert, visste læreren. 

Elevene samles i en sirkel, eventuelt langs veggene i klasserommet hvis de er mange
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com) 


I «Finn en guru» sitter elevene på stoler i en stor sirkel – eventuelt langs veggene på klasserommet, hvis de er mange. De telles inn i 1-ere og 2-ere langs sirkelen. På forhånd har de fått utdelt et ark med ni spørsmål, som til sammen dekker temaet som de har arbeidet med. I løpet av tre minutter markerer de hvilke spørsmål de vet litt om, og hvilke de er mer usikre på. Dette arket har de med seg videre. Nå skal elevene finne sin guru, altså en som kan fortelle dem litt om et spørsmål som de er usikre på, og de skal selv være guru for andre. Etter beste evne!

Finn en guru begynner med at elevene selv vurderer hvilke spørsmål de kan si noe om, og hvilke de trenger hjelp med
(Foto: Anette S. Guldager)


Læreren starter musikk fra pc, og 1-erne reiser seg og går rundt i sirkelen. Når musikken stoppes, setter de seg ned på nærmeste ledige stol. 1-erne snur seg mot 2-eren på sin høyre side, og sier nummeret på spørsmålene de trenger å få forklart. 2-erne velger hvilket spørsmål de vil svare på. Hvis ingen av alternativene er blant spørsmålene som 2-eren har valgt som noe han/hun kan litt om, er det lov å tilby seg å si noe om et annet spørsmål. Etter tre minutter (læreren signaliserer med å skru på musikken igjen), er det 2-ernes tur. De går rundt, finner ny stol når musikken stopper, og snur seg mot 1-eren på sin høyre side. Og så videre. I løpet av 45 minutter er det mulig å rekke fire runder med å være guru og fire runder med å få spørsmål forklart.

(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)

Læreren er sjefen, og styrer tiden underveis. Elevene er guru etter beste evne, og med tanke på læring er det uansett verdifullt å forklare et spørsmål for andre. Etterpå kan læreren eventuelt følge opp med en oppsummering i plenum, siden elever kan ha et behov for å forstå mer, eller har oppdaget noe som de er usikre på. Her spiller læreren en sentral rolle.

Elever sitter stille mye av dagen, og læringsaktiviteter som både inneholder musikk og bevegelse kan ha stor verdi. Det er denne "innpakningen" som gjør at Finn en guru oppleves som annerledes og forfriskende for elevene, selv om spørsmålene er vanlige oppsummerings-spørsmål.

«Finn en guru» kan virke litt komplisert, men mange lærere sier de har blitt overrasket over hvor godt det har fungert i praksis. Se våre bøker «Engasjerende naturfag» (2015) og «Engasjerende realfag» (2011), hvis du ønsker ferdiglagede eksempler på Finn en guru-spørsmål i naturfag, kjemi og biologi. Her legger vi ved et fikst og ferdig oppgaveark for temaet økonlogi på naturfag Vg1. Lykke til med å prøve "Finn en guru" i klasserommet!


"Finn en guru"-ark til temaet økologi på naturfag Vg1.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar