Blogglistenhits

onsdag 27. januar 2016

Level up! - oppgavearbeid i engasjerende innpakning

      Om den dagen da naturfagelevene på Vg1 ble så engasjerte i oppgavearbeidet at de ikke ville ta pause: Dette skjedde i to ulike klasser på samme dag i høst:

Læreren hadde planlagt arbeidsmåten Level Up!. Her skal elevene arbeide seg gjennom tre nivåer med oppgaver av økende vanskelighetsgrad, altså Nivå 1, 2 og 3. Alle elevene starter med Nivå 1. Før de kan gå videre til neste nivå, må de få godkjenning av læreren på at oppgavene er riktig besvart. Oppgavene er laget slik at læreren med et ganske raskt blikk kan se om svarene er riktige. Svarene er altså ett ord, en formel eller en enkel figur, for eksempel. Elevene som etter hvert får godkjent Nivå 3, kan skrive opp navnet sitt på tavla som «mester». Dette er kortversjonen – de som er interessert i en mer detaljert beskrivelse, vil finne det i vår bok «Engasjerende naturfag» fra i fjor.
Illustrasjonsfoto - poenget er at de tre oppgavearkene har økende vanskelighetsgrad
(Foto: Anette S. Guldager)
      I begge klassene var aktivitetsnivået høyt, og læreren hadde sjelden sett elevene bli så oppslukt av både oppgavearbeidet og spillet som var rammen for arbeidet. Selv om det ringte til pause, ga de seg ikke – flere sa at de så gjerne ville få skrive navnet sitt på tavla. «Nå er du ferdig med Nivå 2», sa læreren til en elev. «Level complete…», messet eleven fornøyd med datastemme. I køen hvor elevene ventet på lærerens godkjenning, var det ivrige diskusjoner om riktige svar. Skrivesaker måtte ligge igjen ved pulten, så noen fikk det travelt med å gå tilbake og endre på noe før de stilte seg i køen igjen. Vær tydelig på at alt skrivearbeid må foregå ved pulten, slik at det ikke blir mye uro eller rot.

      Faglig sterke elever vil bli ferdige først. For dem kan det være en fin utfordring å være hjelpelærere for andre elever som ønsker hjelp. Og da er det viktig med hyggelig og oppmuntrende innstilling hos hjelpelærerne. Ikke alle elevene vil klare å bli ferdige med alle tre nivåer, slik som det er i vanlig oppgavearbeid. Men både læreboka og hjelpelærere kan komme inn i bildet, slik at alle kanskje kan klare å strekke seg litt lengre enn de trodde. Da kan Level up! føre til gode mestringserfaringer hos flere enn bare "mestrene".

    
Når oppgaveabeidet får en litt annerledes innpakning, som i Level up!, blir elevenes aktivitetsnivå gjerne høyt.
(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)


      Det faglige innholdet i denne runden av Level up! på Vg1 var organisk kjemi-repetisjon fra ungdomsskolen. Noen hadde tynnere grunnlag enn andre, men etter en rask oppfriskning en dag tidligere, hadde elevene fått beskjed om å forberede seg på å bruke det i et spill. For oss blir dette et tankevekkende eksempel på at en litt artig og motiverende innpakning kan engasjere elevene på en ny måte i det faglige arbeidet. For her er det jo egentlig bare snakk om arbeid med oppgaver. Vi blir minnet om at det er ikke bare snakk om HVA vi gjør i klasserommet, men HVORDAN vi gjør det.
     Da norsklæreren kom inn for å ha sin time, måtte de siste ivrige elevene gi seg. Men på tavla sto det igjen mange navn!
2 kommentarer:

  1. Det kunne være spændende at se et eksempel på sådanne opgaver

    SvarSlett
    Svar
    1. Hei! Vi viser sjelden ferdige oppgaver til de ulike arbeidsmåtene våre - noe må finnes eksklusivt i bøkene også. I "Engasjerende naturfag" finnes det et ferdig eksempel om stråling og radioaktivitet, og i "Engasjerende realfag" ett om organiske molekyler. Hvis det er interessant, finner du mer info om disse bøkene under en av fanene øverst på bloggen. Alle tema egner seg nok ikke for "Level Up!". Utfordringen er å kunne lage spørsmål på tre ulike nivåer, men som har helt korte svar - kanskje bare et ord, eller en formel osv. Slik at læreren raskt kan se om dette er riktig eller feil.

      Slett