Blogglistenhits

fredag 30. desember 2016

Vareopptelling m/bokpremie 3: Mange elever elsker å få bruke - eller utforske - kreativiteten sin

Mange elever elske å få være kreative i det faglige arbeidet. Når elevene får lage noe eller uttrykke sin forståelse på kreative måter arbeider de med sin egen faglige forståelse. Slike læringsaktiviteter gir også ofte nye elever muligheten til å «skinne» og bli sett, ved at de for eksempel er flinke til å tegne, bruke farger eller raskt kunne se løsninger. Eller de tør å ta litt sjanser og kaste seg ut i noe, selv om de ikke vet hvordan det kommer til å gå. Elevene får ofte et eierforhold til det de har vært med på å lage, og kan kjenne på mestring og stolthet. Slike opplevelser kan være med på å endre enkeltelevers forhold til naturfag, rett og slett – det har vi sett mange eksempler på.En liten vareopptelling på Engasjerende naturfag-bloggen vise at vi i løpet av dette året har presentert 12 innlegg om hvordan elevene kan få være kreative i det faglige arbeidet i teoriundervisningen.

For eksempel har vi disse, hvor elevene får lage et produkt de kan vise fram:


Eller en tekst:

Eller hva med å tegne fagbegreper?

  Eller få utfolde seg i større og mindre roller:


  Å være kreativ kan også innebære at du blir nødt til å tenke annerledes, for eksempel som her ved at du må bruke andre ord enn de du først kommer på:


  Bokpremie

  Dette er vårt tips for teoriundervisningen på nyåret, basert på egne erfaringer og tilbakemeldinger fra mange lærere: Test noen av disse pedagogiske grepene! Kanskje vil du bli overrasket over at elevene plutselig forbereder seg til oppsummering og repetisjon, for spillpregede aktiviteter og eventuelt litt kamp mot klokka skaper en utrolig fokusert og engasjert stemning i klasserommet. Spill er nemlig også gøy, og kan fint kombineres med fag.

  Dette er det siste vareopptellingsinnlegget fra oss i denne omgang, og dermed den siste muligheten til å være med i trekningen av boka vår. Det du må gjøre for å være med i trekningen: Vi ønsker å høre hvilke av disse pedagogiske grepene DU kan tenke deg å prøve. Fortell kort om dette i en kommentar under blogglenken til dette innlegget på Engasjerende naturfag-siden på facebook, og du er med i trekningen av en Engasjerende naturfag-bok.

  2. januar trekker vi de heldige vinnere fra alle de tre vareopptellingsinnleggene, så følg med på facebook-siden vår!  onsdag 28. desember 2016

  Vareopptelling m/bokpremie 2: Kan repetisjon eller oppsummering også være litt gøy, rett og slett?

  Det finnes utallige arbeidsmåter eller pedagogiske grep vi som lærere kan bruke når det er tid for å oppsummere noe eller repetere – for eksempel underveis i et tema, som oppstart på dagens dobbelttime eller på et nytt tema, før et lærerforedrag, eller før en prøve.  En raskt opptelling blant våre blogginnlegg forteller at vi har presentert 21 grep som passer når vi skal repetere eller oppsummere. Her er noen av dem:

  • LevelUp! - oppgavearbeid i en morsom innpakning
  • Påstander - å lage egne påstander og vurdere andres
  • Bøttekviss - en gjettelek hvor elevene også må kaste på blink
  • 1,2,3,4,5-quiz - helt "udigital" quiz, hvor elevene gir svarsignaler med armer og hender
  • Spisebrikke - et slags laminert tankekart, som kan brukes til litt av hvert
  • Plakater i en fei - her må elevene tenke, diskutere og presentere - og skynde seg.
  • Memory - to og to elever samler stikk av sammenhørende kort med fagbegreper og forklaringer

  Pedagogiske grep som dette kan være gode alternativer til å gjøre mer standart oppsummerings-oppgaver og finne svaret i boka, skrive et sammendrag etc. Når fagstoffet puttes inn i litt lekpregede aktiviteter som dette, kan læreren plutselig oppleve at elevene gjerne forbereder seg. For dette er det engasjerende å være med på! Aktiviteter som dette skaper variasjon - som svært mange elever etterspør - og hyggelige fellesopplevelser.

  Bokpremie

  Vårt tips for teoriundervisningen på nyåret, basert på egne erfaringer og tilbakemeldinger fra mange lærere: Test noen av disse pedagogiske grepene! Kanskje vil du bli overrasket over at elevene plutselig forbereder seg til oppsummering, for spillpregede aktiviteter og eventuelt litt kamp mot klokka skaper en utrolig fokusert og engasjert stemning i klasserommet. Spill er nemlig gøy, og kan fint kombineres med faglig arbeid.

  Vi ønsker å høre hvilke av disse pedagogiske grepene DU kan tenke deg å prøve. Fortell kort om dette i en kommentar under blogglenken til dette innlegget på Engasjerende naturfag-siden på facebook, og du er med i trekningen av en Engasjerende naturfag-bok. Trekning blir 2 januar, så følg med på facebook-siden vår!

  6. juledag kl 18 kommer det et tredje vareopptellingsinnlegg fra oss - med den siste muligheten til å vinne bok i år!  mandag 26. desember 2016

  Vareopptelling m/bokpremie 1 - Elevene lærer når de får snakke fag med egne ord!

  I dag vet vi at for at elevene skal lære er det viktig at de snakker fag med sine egne ord. Det er ikke nok å lese eller lytte til andres beskrivelser av noe, eller kopiere setninger som andre har sagt eller skrevet. Ingen grunn til at dette ikke skal gjelde naturfag! Elevene må utvikle sine egne tanker og sitt eget språk rundt temaet. Ikke minst kan det da bli tydelig for elevene at her er det noe som de ikke har forstått.
  Vår vareopptelling på Engasjerende naturfag-bloggen viser at vi i løpet av året har presentert opp mot 17 ulike pedagogiske grep – eller arbeidsmåter – hvor det å snakke fag med egne ord er viktig. Her skal vi minne deg på noen av dem - kanskje de kan være noe å teste ut i det nye året?

  Når vi bruker muntlige aktiviteter i små settinger - for eksempel to og to eller tre elever sammen, får den enkelte snakke mye av tiden. Slike små par - eller gruppeaktiviteter kan også skape økt trygghet hos enkelte, slik at de tør å bidra. Flere av disse arbeidsmåtene kan kombineres med lærerens foredrag, som grep i forkant, underveis for å bryte opp, eller etterpå. Prøv for eksempel:


  Eller hva med disse, hvor elevene arbeider i grupper:

  • Case - hvor grupper av elever innhenter informasjon og diskuterer seg fram til løsninger
  • Ribbon game - hvor elevene innhenter informasjon fra andre, deler med gruppa si og diskuterer og presenterer til slutt.

  Noen pedagogiske grep som involverer hele klassen i plenum:

  • Finn en guru - hvor elevene gir og får hjelp med faglige tema, kombinert med litt musikk og bevegelse. Mange lærere forteller oss at elevene elsker Finn en guru!
  • Paneldebatt - hvor elevene kan få mer eller mindre krevende roller

  Elevene må også snakke fag når de skal lage et produkt eller formulere noe som er deres eget, for eksempel:


  For ikke å snakke om en kjempeutfordring, nemlig:

  • Forbudt!, hvor du må forklare fagord og fenomener uten å bruke de ordene du synes er mest naturlig å bruke,

  Bokpremie!

  Så hva med å teste ut noen av disse pedagogiske grepene i det nye året? Kanskje erfarer du det samme som både vi selv og mange andre naturfaglærere har erfart, nemlig at elevene blomstrer opp når de får bruke flere sider av seg selv og være mer aktive i sin egen læring.

  Vi ønsker å høre hvilke av disse pedagogiske grepene DU kan tenke deg å prøve. Fortell kort om dette i en kommentar under blogglenken til dette innlegget på Engasjerende naturfag-siden på facebook, og du er med i trekningen av en Engasjerende naturfag-bok. Trekning skjer 2. januar, så følg med på facebook-siden vår!

  På onsdag og fredag i romjula kommer det to nye vareopptellingsinnlegg fra oss - med to nye muligheter til å vinne bok!


  onsdag 7. desember 2016

  "Engasjerende naturfag"-foredrag fra sør til nord!

  I år har vi satt ny Engasjerende naturfag-rekord når det gjelder foredrag i "Norge på langs". Vi kan nemlig si at vi har vært helt fra Kristiansand til Trondheim og til Harstad! Riktignok ikke så mange flere steder, men uansett et bra utslag i nord-sør-retning, altså. Fra tidligere har vi vært helt fra Bergen i vest til Gardermoen i øst også - og hvem vet hvor vi kommer i 2017?

  "Veldig fint å få være elev, så en kjenner på kroppen hvordan arbeidsmåten er for elevene", sa en lærer etter Engasjerende naturfag-foredrag i høst. I våre foredrag har vi nemlig mange praktiske innslag. Da blir deltagerne selv "klassen", og får øve på miniversjoner av de pedagogiske grepene. Når lærerne får erfare dette selv, tenker vi at det er mye lettere for dem å ta grepene i bruk med egne klasser.

  De pedagogiske grepene passer på alt mulig faglig innhold. De er bare måter å arbeide på, og kan fylles med alle slags tema eller fag, og vi vet at lærere bruker dem både i på barnetrinnet, ungdomstrinnet, på videregående skole og på høyskole /universitet. Nyttige verktøy, med andre ord!

  For naturfaglærere i Troms fylkeskommune var det lett å lære seg svar-tegnene i 1,2,3,4,5-quiz. Verre ble det da spørsmålene dreide seg om nett-TVserien Skam - da ble de fleste raskt slått ut. Vi kan jo ikke spørre naturfaglærere om naturfagspørsmål når de skal øve på denne arbeidsmåten - da svarer bare alle riktig hele tiden!


  I våres hadde vi et inspirerende møte med naturfaglærere i Vest-Agder fylkeskommune

  Så får vi se hvor Engasjerende naturfag tar oss neste år!

  For dere som ønsker å kontakte oss om foredrag, finner dere kontaktinformasjon under en av fanene øverst på bloggen.