Blogglistenhits

søndag 30. august 2020

Hvordan skape endringer i egen praksis: 5. Prøv å "lande" ting helt!

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Men det er nok lurt å være litt bevisst på at man forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Fagfornyelsen er her også, og læreplanene legger til rette for en tydelig mer aktiv elevrolle enn før. Kanskje dette kan være et ekstra push til å snuse på nye arbeidsmåter denne høsten?Tidligere innlegg i serien


Tidligere i august begynte vi med vår nye serie: Hvordan kan vi endre egen praksis? Du finner det første innlegget HER.

Der skriver vi om at det ofte er tre ting som skal til for å skape varige endringer:

1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?
2. Lag nye strategier - enkle og konkrete grep som vil hjelpe deg
3. Øve og øve!

Videre i denne serien tar vi for oss noen nyttige strategier - de enkle og konkrete grepene som vil hjelpe deg til å skape varige endringer i egen undervisningspraksis.

Tidligere nyttige strategier i serien:
 • Finn en venn! - du finner innlegget HER
 • Sett deg realistiske mål - og lag en synlig liste over veien du går! - du finner innlegget HER
 • Involver elevene! - du finner innlegget HER
 • Etterspør tid hos lederen din! - du finner innlegget HERNyttig strategi 5: Prøv å "lande" ting helt!Lærere har mange ting de skal holde styr på, og kan ha en krevende hverdag. Å planlegge timer og arbeidsmåter er bare EN av mange ting som må gjøres. Heldigvis kan noen små grep bidra til at arbeidsmåter blir lettere å gjennomføre. (Bildet er tatt av Theodor Moise fra Pixabay)


Det er så lett å strekke seg for langt. Kanskje særlig når man er ung og nyutdannet, og kanskje er full av planer og visjoner om de gode timene man ønsker å skape for elevene. Du står på og bruker gjerne av fritiden din, og synes det er verdt det når alt ble så bra som du ønsket deg. Men dette er lite bærekraftig i lengden, og da er det mange som finner ut at de må fire på krava ved å la være å lage timene de egentlig ønsker å lage.

Heldigvis finnes det muligheter for å fortsette - uten å stadig strekke seg for langt, nemlig ved å "lande" ting helt etter at du har brukt en arbeidsmåte eller laget et helt opplegg for et tema. Da blir det nemlig mye lettere å bruke dette omigjen senere - på et nytt tema, i en annen klasse eller i et annet skoleår. For eksempel:

 • Når du har gjort en arbeidsmåte - ta en rask runde for deg selv: Hva fungerte bra med denne arbeidsmåten? Hva kan jeg gjøre slik at dette blir mindre arbeidskrevende - eller bare smartere - neste gang? Et par korte setninger som du oppbevarer slik at du vil se dem neste gang du skal prøve arbeidsmåten, kan for eksempel hindre deg i å gjøre den samme feilen om igjen. Et lurt innspill fra en elev etterpå ga deg også en aha-opplevelse som du noterer før du glemmer den. 
 • Mapper. Alt du lager av ark og opplegg bør du oppbevare i oversiktelige mapper på pc'en, slik at du vet hvor alt er og ikke må bruke tid på å skrive noe omigjen eller må prøve å huske hvem du fikk det arket av for noen måneder siden. Noe bruker du omigjen, og annet ønsker du å endre på før du bruker det på nytt.
 • Kan du laminere noe? Dette kan være ulike kort, bingobrett eller annet. Det tar litt tid å gjøre selve lamineringen, men det vil spare deg for en masse tid senere, når du bare kan finne fram sakene og gå til klasserommet. 
 • Oppbevare ting du trenger i en ferdig boks. På noen skoler samarbeider lærere i samme fag om å lage permanente bokser hvor alt de trenger for å gjøre en arbeidsmåte ligger klart. Når man har brukt boksen, sjekker man nøye at alt er på plass for neste bruker. Da trenger man litt ekstra hylleplass.
Hva har vært viktig for DEG?


Mange lærere arbeider konstant med å utvikle egen undervisningspraksis, og vi er sikre på at mange av dere vet mye om dette. Kanskje kan dine erfaringer være nyttige for andre, så del gjerne erfaringer i kommentarfeltet!

Lykke til!

torsdag 27. august 2020

Hvordan kan vi endre egen praksis? 4. Etterspør tid hos lederen din!

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Men det er nok lurt å være litt bevisst på at man forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Fagfornyelsen er her, og læreplanene legger til rette for en tydelig mer aktiv elevrolle enn før. Kanskje dette kan være et ekstra push til å snuse på nye arbeidsmåter denne høsten?


Tidligere innlegg i serien

Tidligere i august begynte vi med vår nye serie: Hvordan kan vi endre egen praksis? Du finner det første innlegget HER.

Kort oppsummering: Der skriver vi om at det ofte er tre ting som skal til for å skape varige endringer:

1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?
2. Lag nye strategier - enkle og konkrete grep som vil hjelpe deg
3. Øve og øve!

Videre i denne serien tar vi for oss noen nyttige strategier - de enkle og konkrete grepene som vil hjelpe deg til å skape varige endringer i egen undervisningspraksis.

Tidligere nyttige strategier i serien:
 • Finn en venn! - du finner innlegget HER
 • Sett deg realistiske mål - og lag en synlig liste over veien du går! - du finner innlegget HER 
 • Involver elevene! - du finner innlegget HERNyttig strategi 4: Etterspør tid hos lederen din! 


Lederen din kan komme med en hjelpende hånd, og gjøre det lettere for deg å nå målene dine med å utvikle egen praksis. Når dine ønsker i tillegg passer perfekt inn i skolens og læreplanens mål, burde det være en enkel sak å få hjelp! (Bilde av Samantha Garrote fra Pexels )


Utvikling gjør seg ikke selv. Å utvikle din egen praksis ved å endre på arbeidsmåtene du bruker, er viktig utviklingsarbeid. Ikke bare for deg selv, men også for skolen. Med Fagfornyelsen har dette blitt enda viktigere. For å jobbe med egen utvikling trenger du litt tid, ikke minst til å samarbeide med dine kolleger (se kapitlet Finn en venn!). Her kommer skolens ledelse inn i bildet, for de kan legge til rette for slikt samarbeid.


Noen tips fra oss:

 • Ha en plan og mål for hva du ønsker å oppnå (se innlegget Sett deg realistiske mål osv.) og hvordan du ønsker å arbeide med dette.
 • Du har allerede sjekket skolens utviklingsmål - kanskje utviklingsarbeidet ditt passer godt inn her? Da har du en god sak! 
 • Du har også sjekket overordnet plan i Fagfornyelsen om profesjonelle læringsfellesskap. Å utvikle arbeidsmåtene dine passer godt inn både under læreplanens mål om klasseledelse, vurdering for læring og elevenes egenvurdering. Kanskje tankene fra deg og de lærerne som ønsker å utvikle sin praksis sammen med deg er akkurat hva skolens ledelse ønsker seg for å skape en god utvikling?

Utvikling av læreres arbeidsmåter er viktig også for skolens ledelse. Skoler er organisert på ulike måter, men tidlig kontakt kan gjøre at det mulig å skape rom for litt systematisk utviklingsarbeid sammen med andre. Kanskje kan dere også gi noe tilbake i ettertid ved å holde et lite kurs for kolleger?Hva har vært viktig for DEG?


Mange lærere arbeider konstant med å utvikle egen undervisningspraksis, og vi er sikre på at mange av dere vet mye om å skape varige endringer i egen undervisningspraksis. Kanskje kan dine erfaringer være nyttige for andre, så del gjerne erfaringer i kommentarfeltet!

Lykke til!

fredag 21. august 2020

Hvordan kan vi endre egen praksis? 3. Involver elevene!

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Men det er nok lurt å være litt bevisst på at man forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Fagfornyelsen er her, og læreplanene legger til rette for en tydelig mer aktiv elevrolle enn før. Kanskje dette kan være et ekstra push til å snuse på nye arbeidsmåter denne høsten?Tidligere innlegg i serien


Tidligere i august begynte vi med vår nye serie: Hvordan kan vi endre egen praksis? Du finner det første innlegget HER .

Her skriver vi om at det ofte er tre ting som skal til for å skape varige endringer:

1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?
2. Lag nye strategier - enkle og konkrete grep som vil hjelpe deg
3. Øve og øve!

Videre i denne serien tar vi for oss noen nyttige strategier - de enkle og konkrete grepene som vil hjelpe deg til å skape varige endringer i egen undervisningspraksis.

Tidligere nyttige strategier i serien:
 • Finn en venn! - du finner innlegget HER 
 • Sett deg realistiske mål - og lag en synlig liste over veien du går! - du finner innlegget HERNyttig strategi 3: Involver elevene!


Elevene våre - tenk så mange de er! Vår erfaring er at mange av dem kan ha nyttige innspill å kommer med
(Illustrasjonsbilde tatt av Joseph Redfield Nino fra Pixabay)


Fortell elevene hva du ønsker å få til, at du nå framover ønsker å prøve ut noen nye arbeidsmåter i klasserommet og at du trenger deres tilbakemeldinger underveis. Elevene har mange års erfaring i å være nettopp elever, og kan ha mye å bidra med. Og det er alltid noen som synes det er inspirerende å høre at læreren er opptatt av hvordan dette fungerer for elevene.

For eksempel: Nå skal vi bruke arbeidsmåten Parsjekk til å arbeide med dette temaet, som flere av dere sier at dere strever litt med. Her må dere lytte godt til hverandre to og to, fortelle med egne ord, skrive ned svar, og støtte og hjelpe hverandre underveis. Etterpå - når jeg sier fra - sammenligner dere svarene deres med et annet par, og eventuelle uklarheter tar vi i plenum etterpå. Jeg håper at denne runden gjør at vi skal klare å ordne opp i noen misforståelser. 

Etterpå spør vi elevene: Hvordan opplevde du å arbeide på denne måten med dette temaet? Var det tydelig for deg hvordan dere skulle arbeide - var instruksjonene mine klare nok? Fikk du oppklart noen ting du har lurt på gjennom denne runden? 

En slik kort runde trenger ikke å ta mange minuttene, og det kan gi deg verdifull informasjon til neste gang du gjøre en runde med Parsjekk. Ikke minst er det viktig at vi som lærere lærer å være konkrete og tydelige på hva elevene skal gjøre - uten å bruke for mange ord. Ellers kan både lærer og elever oppleve at det bli mye mas rundt nye arbeidsmåter. Elevene har tatt i mot instruksjoner fra mange forskjellige lærere i årevis, og har ofte gode innspill her!Hva har vært viktig for DEG?


Mange lærere arbeider konstant med å utvikle egen undervisningspraksis, og vi er sikre på at mange av dere vet mye om å skape varige endringer i egen undervisningspraksis. Kanskje kan dine erfaringer være nyttige for andre, så del gjerne erfaringer i kommentarfeltet!

Lykke til!

onsdag 19. august 2020

Hvordan kan vi endre egen praksis? 2. Sett deg realistiske mål - og lag en synlig liste over veien du går!

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Men det er nok lurt å være litt bevisst på at man forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.


Tidligere innlegg i serien


Tidligere i august begynte vi med vår nye serie: Hvordan kan vi endre egen praksis? Du finner det første innlegget HER .

Der skrev vi om at det ofte er tre ting som skal til for å skape varige endringer:

1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?
2. Lag nye strategier - enkle og konkrete grep som vil hjelpe deg
3. Øve og øve!

Videre i denne serien tar vi for oss noen nyttige strategier - de enkle og konkrete grepene som vil hjelpe deg til å skape varige endringer i egen undervisningspraksis. Så er det opp til deg selv å øve!

Tidligere nyttige strategier i serien:
 • 1. Finn en venn! - du finner innlegget HER .Nyttig strategi 2: Sett deg realistiske mål, og lag en synlig liste over veien du går!


Veien fram kan av og til virke lang, og da er det lurt å sette realistiske delmål - og ikke minst, feire at du når dem!
(Bildet er tatt av Sarah Lötscher fra Pixabay)Sett deg mål 

Det er lurt å sette noen mål for endringsarbeidet ditt. En lærers arbeidshverdag er ofte full av tusen større og mindre ting, så det er viktig at målene er realistiske. Et slikt mål kan for eksempel være "Jeg skal prøve ut en ny arbeidsmåte i uka i to måneder!". Eller to nye arbeidsmåter pr måned. Uansett er det viktig at du prøver å formulere et helt konkret mål, og at du bestemmer deg for at dette ønsker du å gjennomføre.


Synliggjør målene for deg selv

Det kan også være lurt å synliggjøre dine framskritt for deg selv, og gi deg selv en klapp på skulderen når du når målene sine. En måte å gjøre det på kan være å henge opp et ark på veggen, hvor du formulerer målet ditt og fører opp navnet på hver ny arbeidsmåte du gjør. En lett synlig liste ved arbeidsplassen din vil være vanskeligere å overse enn en liste som ligger på mobilen. På lista på veggen vil det etter hvert stå flere og flere arbeidsmåter, og etter for eksempel to måneder og åtte nye arbeidsmåter kan du feire litt for deg selv at du har nådd målet ditt. Nå er du på god vei til å utvide din egen pedagogiske verktøykasse!


Formuler nye mål 

Deretter formulerer du nye mål. Kanskje det skal være to nye måneder, men nå med å bruke et visst antall av disse arbeidsmåtene hver uke? Lag en ny liste for dette målet, før opp arbeidsmåtene etter hver - og feire deg seg litt etter de to månedene. Trening gjør mester, og du vil etter hvert kunne disse arbeidsmåtene - og dermed blir det stadig lettere å ta dem i bruk. Akkurat som du gjør med alle de andre arbeidsmåtene som du kan. Og da kan det jo passe å lage seg et nytt mål om nye arbeidsmåter som du kan erobre?


Vær litt raus med deg selv

Og husk også å være litt raus med deg selv, for av og til er det faktisk slik at ting kommer i veien og ødelegger planene våre den uka. Selv om det ikke ble noen ny arbeidsmåter i en uke, betyr ikke det at du ikke klarte det og må gi opp. Da fortsetter du bare med planen din i den neste uka!Hva har vært viktig for DEG?


Mange lærere arbeider konstant med å utvikle egen undervisningspraksis, og vi er sikre på at mange av dere vet mye om dette. Kanskje kan dine erfaringer være nyttige for andre, så del gjerne erfaringer i kommentarfeltet!

Lykke til!

søndag 16. august 2020

Hvordan kan vi endre egen praksis? 1. Finn en venn!

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Men det er nok lurt å være litt bevisst på at man forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Fagfornyelsen er her også, og læreplanene legger til rette for en tydelig mer aktiv elevrolle enn før. Kanskje dette kan være et ekstra push til å snuse på nye arbeidsmåter denne høsten?Om det første innlegget i serien


Tidligere i uka begynte vi med vår nye serie: Hvordan kan vi endre egen praksis? Du finner det første innlegget HER.

Her skriver vi om at det ofte er tre ting som skal til for å skape varige endringer:

1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?
2. Lage nye strategier - enkle og konkrete grep som vil hjelpe deg
3. Øve og øve!

Videre i denne serien tar vi for oss noen nyttige strategier - de enkle og konkrete grepene som vil hjelpe deg til å skape varige endringer i egen undervisningspraksis. Så er det opp til deg selv å øve!Nyttig strategi 1: Finn en venn!Hvis du finner en "venn" - en kollega eller to å samarbeide med - kan utviklingsarbeidet ditt bli både lettere og hyggeligere. 
Ikke minst kan venner inspirere hverandre!  (Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay)Det kan være tungt å arbeide alene med utvikling. Hvis du ønsker å utforske nye arbeidsmåter i klasserommet, er det lurt å finne seg en venn eller to - kolleger som har felles ønske om endring og utvikling, og aller helst har samme fag. Da kan dere dele erfaringer over matpakken, og generelt inspirere hverandre i hverdagen. Og hvis dere har samme fag, kan dere dele på arbeidet. En gang er det du som lager et Finn en guru-ark, som du deler med de andre. En annen gang overtar du et opplegg på Stasjonsundervisning  som en av de andre har laget.

På denne måten blir det mindre forberedelser, og dette kan ha ganske mye å si i en hektisk skolehverdag. Det blir lettere å få til varige endringer.

Vi har av og til hørt fra lærere som spør oss hva de kan gjøre når de opplever at de er alene om å ønske å skape endringer innen faget sitt, og hvem kan de samarbeide med da? Det er selvfølgelig lettere å kunne treffes i hverdagen, men kanskje kjenner du noen på en skole i nærheten? Man kan jo også samarbeide over telefon og nett - det var sånn samarbeidet til oss to, Kari og Grethe, begynte. Det viktigste er nok at man møtes i et felles ønske om endring - å samarbeide med noen som egentlig ikke er så interessert, vil både være tungt og uinspirerende og antagelig ikke føre noen vei.Hva har vært viktig for DEG?


Mange lærere arbeider konstant med å utvikle egen undervisningspraksis, og vi er sikre på at mange av dere vet mye om dette. Kanskje kan dine erfaringer være nyttige for andre, så del gjerne erfaringer i kommentarfeltet!

Lykke til!

tirsdag 11. august 2020

Ny serie: Hvordan kan vi endre egen praksis?

Alle har vi erfart at endring ikke kommer av seg selv. Det er for eksempel ikke nok å bestemme seg for noe - nå skal jeg begynne å jogge, spise bare sunt eller slutte å se på smarttelefonen hele tiden. Før vi vet ordet av det, er vi tilbake i vante spor!

Sånn kan også være med lærere og undervisning. Kanskje har vi vært på et kurs, blitt inspirert, og tenker at dette skal jeg virkelig ta med meg videre. En lærer fortalte oss etter et foredrag vi holdt at hun hadde kjøpt to av bøkene våre året før og deretter hadde brukt mange av arbeidsmåtene i timene sine. Både elevene og hun selv hadde likt dette svært godt. "Men i år har jeg visst glemt det!", sa hun så - litt paff. Det er så utrolig lett å havne i gamle mønstre, dersom vi ikke er bevisste på dem.

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Altså skape en varig endring. Men det er nok lurt at vi er litt bevisst på at vi forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Nå er Fagfornyelsen her, og læreplanene er svært tydelige på man ønsker å legge til rette for læring i en mer aktiv eleverolle. Det å utvikle vårt repertoar av arbeidsmåter som gir elevene mulighet til nettopp å være aktivt lærende er derfor helt i tiden!

Varig endring er ikke nødvendigvis enkelt. Men kanskje vi kan motiveres og inspireres av å se for oss at vi strekker oss etter noe som er bra? (Illustrasjonsfoto: "BANKSY" by JOHN19701970 is licensed under CC BY-NC 2.0)Når du som lærer ønsker å endre på din egen praksis, kan det være lurt å tenke over disse tre punktene: 1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?

Kanskje har du erfart at du trenger å utvide verktøykassa di, fordi du ønsker å engasjere elevene mer i det som foregår i klasserommet. I dag vet vi jo at elever for eksempel lærer best når de får være mentalt aktive, og i Fagfornyelsen og de nye læreplanene kommer dette tydeligere fram enn før. 

For vår egen del var det rett og slett slik at vi begge to som relativt ferske lærere opplevde vår egen undervisning som kjedelig. Velforberedt og faglig god nok og så videre, men det var vi selv som var aktive mer enn elevene. De lyttet, noterte kanskje, men det var mange fjerne blikk. Særlig når gjennomgangen av fagstoffet tok sin tid. Vi følte sterkt at vi ønsket å gjøre noe annet, noe som engasjerte elevene mer - men hadde ikke lært noe annet gjennom egen utdannelse, og visste lite om mulighetene som fantes. Heldigvis var motivasjonen for endring sterk, og vi begynte å tenke og lete, og kom fram til massevis av muligheter for å arbeide på mer elevaktiserende måter. Elevenes respons og vår egen opplevelse av undervisningen gjorde at endringene vi gjorde var kommet for å bli. Etter hvert fant vi hverandre på hver vår kant av landet, og da ble det et kreativt samarbeid med å skrive bøker osv.

Mange lærere har fortalt oss om lignende erfaringer, om bevisstgjøring som førte til endringer som ble varige. Så dette er aboslutt mulig!2. Lage nye strategier - noen enkle grep som vil hjelpe deg


Ofte er det ikke nok å tenke at "dette skal jeg gjøre!". For å hjelpe oss selv til å skape varige endringer kan vi lage nye strategier. Slike strategier bør for eksempel gjøre terskelen lavere eller bidra til motivasjon, for ofte er det slik at motivasjonen for endring glipper eller at møtet med skolehverdagens allerede mange forpliktelser gjør at det er lett å gi opp. I de kommende innleggene i denne serien vil vi foreslå noen slike strategier for deg som ønsker å endre på din egen undervisningspraksis. Dette er enkle og konkrete grep som var viktige for oss selv, og som vi også har hørt andre lærere fortelle om. Og som vi tror på!3. Øve og øve!


Ja, til slutt er det bare å ikke gi seg, men å øve på endringene som du ønsker. Test ut nye arbeidsmåter, og ikke gi deg dersom det ikke fungerer supert den første gangen. Øving gjør mester, og du samler hele tiden erfaringer som gjør det lettere neste gang. Med jevnlig øving blir nye arbeidsmåter en naturlig del av repertoaret ditt, og det blir lettere å prøve ut flere nye ting.Vi vil forslå nyttige strategier framover - følg med!


Så følg oss i denne serien - vi kommer til å legge ut en konkret og nyttig strategi om gangen. Så er det bare å velge de som er nyttige for DEG, og deretter øve. Kanskje varig endring viser seg å være lettere enn du tror?