Blogglistenhits

tirsdag 11. august 2020

Ny serie: Hvordan kan vi endre egen praksis?

Alle har vi erfart at endring ikke kommer av seg selv. Det er for eksempel ikke nok å bestemme seg for noe - nå skal jeg begynne å jogge, spise bare sunt eller slutte å se på smarttelefonen hele tiden. Før vi vet ordet av det, er vi tilbake i vante spor!

Sånn kan også være med lærere og undervisning. Kanskje har vi vært på et kurs, blitt inspirert, og tenker at dette skal jeg virkelig ta med meg videre. En lærer fortalte oss etter et foredrag vi holdt at hun hadde kjøpt to av bøkene våre året før og deretter hadde brukt mange av arbeidsmåtene i timene sine. Både elevene og hun selv hadde likt dette svært godt. "Men i år har jeg visst glemt det!", sa hun så - litt paff. Det er så utrolig lett å havne i gamle mønstre, dersom vi ikke er bevisste på dem.

Nå er det august. Snart begynner det nye skoleåret, med nye klasser, kanskje nye fag - og nye muligheter. Kanskje er det iår at du virkelig skal prøve deg på nye arbeidsmåter i klasserommet? Det er nemlig mulig å ønske seg endring - gjøre det - og fortsette å gjøre det. Altså skape en varig endring. Men det er nok lurt at vi er litt bevisst på at vi forsøker å endre på noe, for da kan vi også gjøre noen lure grep slik at forandringene vi ønsker skal bli mer varige.

Nå er Fagfornyelsen her, og læreplanene er svært tydelige på man ønsker å legge til rette for læring i en mer aktiv eleverolle. Det å utvikle vårt repertoar av arbeidsmåter som gir elevene mulighet til nettopp å være aktivt lærende er derfor helt i tiden!

Varig endring er ikke nødvendigvis enkelt. Men kanskje vi kan motiveres og inspireres av å se for oss at vi strekker oss etter noe som er bra? (Illustrasjonsfoto: "BANKSY" by JOHN19701970 is licensed under CC BY-NC 2.0)Når du som lærer ønsker å endre på din egen praksis, kan det være lurt å tenke over disse tre punktene:  1. Bevisstgjøring - hvorfor ønsker jeg å endre på egen praksis?

Kanskje har du erfart at du trenger å utvide verktøykassa di, fordi du ønsker å engasjere elevene mer i det som foregår i klasserommet. I dag vet vi jo at elever for eksempel lærer best når de får være mentalt aktive, og i Fagfornyelsen og de nye læreplanene kommer dette tydeligere fram enn før. 

For vår egen del var det rett og slett slik at vi begge to som relativt ferske lærere opplevde vår egen undervisning som kjedelig. Velforberedt og faglig god nok og så videre, men det var vi selv som var aktive mer enn elevene. De lyttet, noterte kanskje, men det var mange fjerne blikk. Særlig når gjennomgangen av fagstoffet tok sin tid. Vi følte sterkt at vi ønsket å gjøre noe annet, noe som engasjerte elevene mer - men hadde ikke lært noe annet gjennom egen utdannelse, og visste lite om mulighetene som fantes. Heldigvis var motivasjonen for endring sterk, og vi begynte å tenke og lete, og kom fram til massevis av muligheter for å arbeide på mer elevaktiserende måter. Elevenes respons og vår egen opplevelse av undervisningen gjorde at endringene vi gjorde var kommet for å bli. Etter hvert fant vi hverandre på hver vår kant av landet, og da ble det et kreativt samarbeid med å skrive bøker osv.

Mange lærere har fortalt oss om lignende erfaringer, om bevisstgjøring som førte til endringer som ble varige. Så dette er aboslutt mulig!2. Lage nye strategier - noen enkle grep som vil hjelpe deg


Ofte er det ikke nok å tenke at "dette skal jeg gjøre!". For å hjelpe oss selv til å skape varige endringer kan vi lage nye strategier. Slike strategier bør for eksempel gjøre terskelen lavere eller bidra til motivasjon, for ofte er det slik at motivasjonen for endring glipper eller at møtet med skolehverdagens allerede mange forpliktelser gjør at det er lett å gi opp. I de kommende innleggene i denne serien vil vi foreslå noen slike strategier for deg som ønsker å endre på din egen undervisningspraksis. Dette er enkle og konkrete grep som var viktige for oss selv, og som vi også har hørt andre lærere fortelle om. Og som vi tror på!3. Øve og øve!


Ja, til slutt er det bare å ikke gi seg, men å øve på endringene som du ønsker. Test ut nye arbeidsmåter, og ikke gi deg dersom det ikke fungerer supert den første gangen. Øving gjør mester, og du samler hele tiden erfaringer som gjør det lettere neste gang. Med jevnlig øving blir nye arbeidsmåter en naturlig del av repertoaret ditt, og det blir lettere å prøve ut flere nye ting.Vi vil forslå nyttige strategier framover - følg med!


Så følg oss i denne serien - vi kommer til å legge ut en konkret og nyttig strategi om gangen. Så er det bare å velge de som er nyttige for DEG, og deretter øve. Kanskje varig endring viser seg å være lettere enn du tror?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar