Blogglistenhits

søndag 14. juni 2020

Hva med å prøve litt samarbeidslæring til høsten?

Innenfor samarbeidslæringen får elevene være aktive deltagere innenfor tydelige strukturer. Ved for eksempel å lytte til en klassekamerat, skrive, fortelle med egne ord, være en hjelper for andre, diskutere seg fram til et felles standpunkt eller en felles forståelse, og så videre. Mange lærere synes samarbeidslæring er interessant med tanke på Fagfornyelsen, og dette er vi helt enige i. Og innenfor samarbeidslæringen finnes det massevis av ulike strukturer eller, som vi gjerne kaller arbeidsmåter, som lærere lett kan ta i bruk.

Vi har selv brukt mange av disse i klasserommet, og deler her fire strukturer fra samarbeidslæringen som vi liker godt.Å vurdere og reflektere sammen med andre i Rotasjon


Se lenke om Rotasjon HER.

Her får elevene diskutere et tema og vurdere andres påstander. Samtidig får de bevege på seg i en rundløype, og det er ofte velkommen!

Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)Å lese, skrive og dele i Puslespill


Se lenke om Puslespill HER.

Her må elevene lese om "sitt" tema, lytte til andres tema, notere ned informasjon, og legge fram "sitt" tema for en gruppe.


Å pønske ut sanne og usanne Påstander


Se lenke om Påstander HER.

Her må elevene tenke ut påstander selv, før de må vurdere andres påstander og også legge fram sine egne for gruppa si.

(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)
Å tenke, reflektere og diskutere i Finn noen som kan svare


Se lenke HER.

Her får elevene både tenke over sin egen mening om et spørsmål og hente inn meninger fra to klassekamerater, før de til slutt diskuterer spørsmålet i en gruppe.
Vi har erfart at mange elever liker godt å arbeide på disse måtene. De skaper variasjon, elevene får jobbe med stoffet på ulike måter, og ofte må elevene bevege litt på seg eller gå inn og ut av par eller grupper. Den tydelige strukturen på arbeidsmåtene er viktig, og det er helt sentralt at læreren er en tydelig leder, slik som vi har skrevet om under flere av arbeidsmåtene.


Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar