Blogglistenhits

søndag 24. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 3. Å lage en minne-pinne

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som skaper både faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Å lage en minne-pinne lar vi elevene ta en tur ut i skogen.


Å lage en "minne-pinne"

Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER
Det vi har lært av arbeidsmåter som dette:

Faglig OG gøy er en super kombinasjon! 

Elevene får jobbe med et oppgaveark, diskutere med gruppa si, notere og presentere litt for klassen til slutt. Ganske vanlige ting, men settingen - en rask tur ut - gjør at det hele kan oppleves som forfriskende og energiskapende. Og ganske gøy!


søndag 17. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 2. Fem på gata

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som skaper både faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Fem på gata lar vi elevene ta seg en tur ut av klasserommet - rundt på skolen eller ut i gata for å høre med "vanlige folk" om deres meninger om et par faglige spørsmål.


Fem på gata

Denne arbeidsmåten har vi tidligere beskrevet HER
Det vi har lært av arbeidsmåter som dette:

Faglig OG gøy er en super kombinasjon! 

Elevene får planlegge, snakke med andre folk utenfor klasserommet, lytte, notere og diskutere. Ganske dagligdagse ting, men settingen - det å gå ut og snakke med folk, og komme tilbake med noen svar fra "vanlige folk" - gjør at det hele kan oppleves som forfriskende og energiskapende. Og ganske gøy!


søndag 3. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 1. Skattejakt

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som både skaper faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Skattejakt lar vi elevene få bruke både inne- og uteområdet til en faglig skattejakt, som ofte kan passe når vi vil oppsummere et tema, eller repetere et tema. Selv har vi gjort dette på Vg1, men Skattejakt passer nok for elever i mange aldre!Skattejakt

Dette er en arbeidsmåte som vi ikke har skrevet om i noen av bøkene våre.


Slik gjør du:

  • Oppstart: "Her er dagens tema - nå lager vi en liste over de viktigste begrepene!" Elever og lærer lager i plenum en liste. Kanskje det blir ti fagord eller begreper til sammen? 

  • Skattejakt i grupper: Elevene skal nå arbeide i grupper på fire. De har en skoletime på seg til å finne noe - ute eller inne - som kan representere eller symbolisere hvert av fagordene eller begrepene på lista. Innenfor temaet stråling eller økologi, næringsstoffer eller hva det måtte være.

  • Dokumentasjon: Elevene skal ikke ta med seg noe tilbake til klasserommet, men bruker mobilen til å ta bilder av det de fant. Disse kan deles både med lærer og klasse.

  • Presentasjon og oppsummering. Her finnes det flere alternativer, som bl.a. avhenger av hvor mye tid man har. Hver av gruppene kan vise fram bildene sine for resten av klassen. Alternativt kan læreren kan også velge ut noen av bildene - kanskje ett fra hver gruppe. Det er også viktig å spørre elevene oppklarende spørsmål underveis - "hvordan tenkte dere her?". Poenget er jo hele tiden å repetere - eller reflektere rundt - det faglige stoffet.


Erfaringer


Det er alltid gøy med variasjon. Her får elevene røre på seg og tenke kreativt. Det kan også være gøy å ta bilder, men det er det faglige som uansett er fokuset: Hva kan de finne som kan representere osonlaget på et bilde, for eksempel? Eller karbohydrater? Da må de vite noe noe om disse tingene, eller sette sammen det de vet for å komme på lure løsninger.

Med aktiviteter som dette er det alltid lurt å være nøye med tiden. Litt tidspress er bra, for da føler elevene på det at de må skynde seg litt og har ikke tid til å spore av med annet prat. Dette kan gi en god energi i arbeidet. Samtidig må de ha nok tid til å rekke å diskutere litt og komme på gode løsninger.

En annen ting er at alle kan være med på dette, og nye elever kan få "skinne" litt. Kanskje fordi de raskt får gode ideer, eller fordi de er flinke med kameraet. Slik kan Skattejakt bli en god naturfag-opplevelse for mange elever!

Det blir ofte god stemning med Skattejakt, og mange er stolte over løsningene sine. For eksempel husker vi en gruppe som slet med å finne en næringskjede. Det endte opp med et bilde av en blomst, en død bie, en eddderkopp som de hadde under et glass og en tegning av en fugl. Det er alltid morsomt å følge elevene i prosesser som dette!


Skattejakt som konkurranse?


Skattejakt kan også fungere som en konkurranse, og lagkonkurranser skaper ofte god stemning og mye gøy. Hvem klarer å finne noe til alt på lista, for eksempel?