Blogglistenhits

søndag 31. mai 2020

Ny arbeidsmåte: Korona og nye hverdagserfaringer - i et bærekraftig perspektiv

Elevene er tilbake på skolen igjen etter flere ukers korona-nedstengning av samfunnet. Det å minske smittemuligheter ble sentralt, og vi måtte plutselig endre på levemåten vår. I løpet av disse ukene har hverdagslivet vært annerledes for oss alle. Elevene har nok også kjent på frustrasjonen over alt de ikke kunne gjøre, men kan det hende at dette annerledes hverdagslivet også har brakt noe godt med seg? Kanskje noe som de har lyst til å ta med seg videre? Dette ønsker vi å utforske i denne arbeidsmåten, som går rett inn i temaet bærekraftig utvikling.


Å ta med egne erfaringer inn i faglige tema bidrar også til dybdelæring, ved at elevene må tenke selv, kombinere erfaringer, reflektere, se sammenhenger med bærekraftig utvikling, bruke sine egne ord og så videre. 
Illustrasjonfoto frahttp://www.ttischool.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/girl-with-question-mark.jpg
Eksempler på nye hverdagserfaringer i et bærekraftsperspektiv


Her er et par eksempler, som læreren kan bruke for å tydeliggjøre hva elevene skal gjøre:

 • En elev har vært på flere fisketurer ved et lokalt vann, og fått fisk som familien har spist til middag. Her er det mange positive faktorer hvis vi tenker på bærekraft, for eksempel:

  • Transport: Istedenfor buss eller bil, syklet de til vannet. 
  • Miljøutfordringer: Mindre forurensning pga mer sykkel istedenfor bil.
  • Folkehelse: Sykling og det å være i bevegelse utendørs. Mestring og meningsfull aktivitet virker på psykisk helse.
  • Kortreist mat: Fisken som de fikk var kortreist, og det var ikke behov for innpakning av produktet, lagring eller transport.
  • Kosthold: Fisken som de fikk erstattet kjøttmiddager minst en dag i uka.

 • For å minske smitte, har familien til en elev gått mye sjeldnere i matbutikken. De har utarbeidet handleliste en gang i uka, og bare en av familiemedlemmene har handlet for hele familien. Her har det også skjedd mye positivt:

  • Transport: Færre turer til butikken førte til mindre bruk av bilen.
  • Miljøutfordringer: Mindre forurensning
  • Kosthold: Å planlegge måltidene førte til at man kjøpte mindre på impuls.
  • Folkehelse: Familen snakket sammemn om handlelista, og hadde mer fokus på sunne måltider
  • Avfall: Mindre matsvinn, da de spiste det som var i huset istedenfor å stadig dra til butikken. Dette gjør vi: • Dele erfaringer
Elevene sitter sammen i grupper på tre. De kan dele egne erfaringer fra nedstengingsperioden, men det kan også være noe interessant som de har hørt eller lest eller hørt om i aviser og media. Vi måtte alle endre levmåten vår under en pandemi. Er det noe som endret seg som de synes var bra? Noe de gjorde som de ønsker å ta med seg videre? Dette kan for eksempel ta ca 5-8 minutter.

 • Vurdere og velge
Hver gruppe velger seg en hverdagserfaring som de synes er spesielt interessant - fordi alle kan gjøre det, eller fordi det vil ha en positiv effekt på transport, folkehelse, kosthold, miljøutfordringer, psykisk helse, behov for transport,... Fem minutter er sikkert nok tid.

 • Presentere for de andre
Gruppene presenterer "sin" interessante hverdagserfaring for resten av klassen. Det de må ha med:
  • Beskrive denne hverdagserfaringengen helt konkret
  • Se den i et bærekraftig perspektiv, dvs. fortelle hvilke positive konsekvenser den har hatt - for eksempel når det gjelder transportbehov, folkehelse, miljøutfordringer, mental helse, og så videre.
  • Fortelle hvorfor valgte de akkurat denne hverdagserfaringen. Var det for eksempel fordi den var overraskende? genial? nyttig? tilgjengelig for alle? 

 • Plenum
Etter denne runden, kan læreren gjerne åpne opp for at elever får kommentere det de har hørt: Har denne felles-runden fått dem til å tenke på noe? Var det noe som var spesielt interessant? Eventuelt kan læreren spørre litt bredere i plenum ved å peke på medieoppslag om korona-krisen og klimakrisen, se neste avsnitt.Litt mer generelt fra mediebildet: Kan våre erfaringer med korona-krisen påvirke klimakrisen?


Mange har den siste tiden skrevet artikler hvor de kobler korona-krisen til klimaproblemet. Koronakrisen har vist oss at det er mulig å skape endringer, så hva kan dette ha å si for det store klimaproblemet som vi har strevet med i flere tiår? Tiden går uten at vi klarer å få til endringer som er store nok. Må vi bare bli redde nok først? Eller må vi få en trussel – i koronakrisen et virus – så tett på oss at vi forstår at klimaproblemene dreier seg om vår egen klode og om livene til mennesker som oss selv? Noen mener at vi etter koronakrisen vil stå ved en skillevei hvor vi bør gjøre bedre klimavalg enn vi har klart før, mens andre peker på at vi nok kommer til å gå tilbake til «business as usual» så snart krisen er bak oss. Hva tror elevene om dette? Dette kan være utgangspunktet for en diskusjon i klassen etter fellesrunden som ble beskrevet ovenfor.
Hvorfor velger vi denne arbeidsmåten?


Arbeidsmåten Korona og nye hverdagserfaringer - i et bærekraftig perspektiv er i høyeste grad relevant for elevenes liv, og den tar opp viktige erfaringer som elevene har gjort, eller kanskje fremdeles gjør, akkurat nå. Å måtte leve under smittevernregler på grunn av en pandemi har nok gjort inntrykk på mange elever, og det kan være fint å reflektere litt rundt ting som har skjedd.

Å ta egne erfaringer inn i et faglig tema bidrar også til dybdelæring, ved at elevene må tenke selv, kombinere erfaringer, reflektere, se sammenhenger med bærekraftig utvikling, bruke sine egne ord og så videre.

Lykke til!


P.S. Tidligere har vi også beskrevet en annen måte å bruke korona-krisen i naturfag på: Se arbeidsmåten Koronakrise og miljøutfordinger - i klasserommet.

onsdag 20. mai 2020

Tre forslag til ute-skole på Vg1

Elevene er tilbake på skolen, og mange lærere er på leting etter tips til utskole. Vi deler tre forslag som vi tidligere har hatt på Engasjerende naturfag-bloggen. Stikkord er samarbeid, aktivitet og bevegelse. Vi har selv brukt disse arbeidsmåtene på innen bærekraftig utvikling på Vg1, men de kan kanskje være aktuelle for flere trinn?1. Å rydde på en strand eller i en park


Vårt tidligere innlegg finner du HER.

Søppel i nærmiljøet - dessverre et vanlig syn

2. Å lage en "minne-pinne"


Vårt tidligere innlegg finner du HER.

Vi velger å ta naturfagtimen - eller repetisjonen - om suksesjon og næringskjeder utendørs, og lar naturen vise oss hva som foregår!
3.  Skattejakt


Vårt tidligere innlegg om Skattejakt finner du HER.

En annerledes tid


Nå når skolene igjen er åpne for elevene, er det smittevernsregler og mye annet å ta hensyn til. Vi tror at disse arbeidsmåtene fint kan passe inn i dette bildet. Ikke minst får elevene komme ut og bevege på seg mens de arbeider med faglige tema, og akkurat det er det nok mange som har savnet i perioden med hjemmeskole.

søndag 17. mai 2020

Aktuell arbeidsmåte: "Korona-krisen - bra for noe?"

Korona-krisen har inspirert oss til å tenke ut en ny arbeidsmåte for naturfag-elever på Vg1. Først litt bakgrunn!


Mål: Bærekraftig utvikling


Å skape en bærekraftig utvikling er et stort og overordnet mål for samfunnet vårt, samtidig som vi over flere tiår har sett at veien dit går så altfor sakte. Det dreier seg om Jordens framtid! Likevel har det vist seg vanskelig å få alle land til å enes om avtaler. Samtidig klarer ikke landene helt å oppfylle målene de har bundet seg til i internasjonale avtaler, eller målene man klarer å enes om er rett og slett for beskjedne til at de vil føre til nok endring. Det kan være lett å miste motet, både for oss voksne og for dem som er elever i videregående skole.


Korona-krise


Nå har vi hatt koronakrise i noen få måneder, og plutselig ser vi store og konkrete endringer i mange miljøutfordringer, for eksempel når det gjelder vannkvalitet eller luftforurensning. Se for eksempel denne artikkelen i VG for et par dager siden. Dette kan være interessant for elevene å tenke litt over – for hva har egentlig skjedd? Åpenbart er det likevel ikke umulig å skape endringer! Det kan være spennende for elevene å se hvor raskt det faktisk kan være  mulig å skape endringer, og ikke minst kan dette være med på å skape håp om framtiden.

I Singapore var luftkvaliteten synlig bedre under corona-nedstengningen i vår. Bildet er hentet fra Creative Commons (https://live.staticflickr.com/65535/49701562997_da18daf6b5_b.jpg?fbclid=IwAR2DOACMNV1rP7cyra2Bs-d0AfaL9Kxd7IYLHzuCTT9znOLycRnRgNMDZCg)Korona og klima - det å skape endringer


Mange har den siste tiden skrevet artikler hvor de kobler korona-krisen til klimaproblemet. Koronakrisen har vist oss at det er mulig å skape endringer, så hva kan dette ha å si for det store klimaproblemet som vi har strevet med i flere tiår? Tiden går uten at vi klarer å få til endringer som er store nok. Må vi bare bli redde nok først? Eller må vi få en trussel – i koronakrisen et virus – så tett på oss at vi forstår at klimaproblemene dreier seg om vår egen klode og om livene til mennesker som oss selv? Noen mener at vi etter koronakrisen vil stå ved en skillevei hvor vi bør gjøre bedre klimavalg enn vi har klart før, mens andre peker på at vi nok kommer til å gå tilbake til «business as usual» så snart krisen er bak oss.Koronakrise og miljøutfordringer - i klasserommet


Så over til arbeidsmåten. Mange kilder har vist at korona-krisen har hatt positive konsekvenser for miljøet. Elevene skal finne før-/etter-bilder, og vise fram for hverandre! 


Dette gjør du:


 • Elevene deles inn i par eller grupper på tre elever
 • Oppgaven er: Finn et konkret eksempel på en miljøutfordring som har blitt bedre i løpet av korona-krisen. Finn bildeeksempler!  Noen eksempler på medieoppslag er "Vannkvaliteten i Venezia" eller "Luftforurensning i Singapore".
 • Spørsmål som elevene må svare på om "sin" miljøutfordring:
o   Hva har vært problemet, altså miljøutfordringen?

o   Hva var årsaken til denne miljøutfordringen?

o   Hva var det med koronakrisen som påvirket denne miljøutfordringen?

o   Hva er situasjonen nå, xx måneder etter koronakrisen begynte? Finn bilde-eksempler!

 • Bildene henges opp rundt omkring i klasserommet.
 • Hver gruppe forteller kort om miljøutfordringen som de har sett på, kf punklista ovenfor.
 • Et spørsmål som etterpå kan tas i grupper og deretter plenum: Koronakrisen har åpenbart ført til mange og store positive endringer for miljøet, og de har skjedd på svært kort tid. Har dere noen tanker om dette? I koronaens tid


Klassesituasjonen er for tiden preget av gjeldende smittevernsbestemmelser, men vi tror at denne arbeidsmåten kan fungere. Og at temaet er aktuelt, er ihvertfall sikkert!
søndag 10. mai 2020

Med "suksesjon" som tema på en tur ut i det fri


"Ute-skole!", foreslår kunnskapsministeren


Skolene starter opp igjen i uka som kommer. Smittevernregler skal ivaretas, så skoledagen må organiseres på litt nye måter. Uteskole er stadig nevnt av kunnskapsministeren som en måte å spre elevene på, og vi bidrar gjerne med tips!Tema: Suksesjon på Naturfag Vg1


Vi foreslår en tur ut i det fri, med læreren som guide og veileder. Se vårt tidligere innlegg om en vandretur fra en by-skole her.I et byområde med mye asfalt og betong, kan vi likevel finne eksempler på planter som brøyer seg vei. Mange elever synes det er interessant å tenke på næringskjeder og suksesjon i et litt nytt perspektiv.

søndag 3. mai 2020

Å lage kreative produkter - hjemme, såklart!

Kan vi få med oss elevene på å lage et kreativt produkt av ting og tang som de finner hjemme? I disse korona-tider kan dette være en fin måte til å skape litt variasjon i elevenes hjemme-skoledag.

Vi har flere ganger tidligere skrevet om arbeidsmåten Å lage kreative produkter, og da har rammene vært gruppearbeid og laging i klasserommet - se for eksempel innleggen om Celler og DNA. Nå må vi gjøre det litt annerledes, for elevene må lage modellene sine på egen hånd og med saker og ting som de finner i skuffer og skap hjemme.


Når en gammel støvel kan bli en bakterie-celle! Laget av en gruppe Vg1-elever for noen år siden

Lego kan selvfølgelig også brukes!Slik gjør vi:


 • Elevene får vite at de skal lage et kreativt produkt - altså en slags modell - av for eksempel en celle, og de bruker det de kan finne hjemme til å lage "sin" celle. Etterpå tar de bilde av produktet sitt for å vise det fram.
 • Elevene får tydelig beskjed om hva modellen skal inneholde - alle organellene må være med!
 • Etter at de har fått oppgaven, og læreren har sjekket at klassen har en god forståelse av hva de skal gjøre, kan elevene få et par dager på seg før de skal vise fram resultatet sitt.
 • Elevene bruker sitt kreative produkt til en liten skriveoppgave, hvor de skal beskrive modellen sin kort. Hva foregår i de ulike organellene? Er gummi, som i støvelen på det første bildet, en god representasjon av en cellemembran, for eksempel? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Poenget er at elevene skal vise at de forstår litt om de ulike rollene organellene har i cellen.
Kreativitet og variasjon i koronaens tid


Mange elever vil nok synes det er spennende å skulle lage noe - skal de lete i matskapene? i snekkerkjelleren? i lillesøsters lekekasse? Hva modellen skal inneholde, er nok definert av læreren, men det er opp til elevene selv å finne ut hvordan de vil gjøre det. Bestandig er det noen elever som elsker å få bruke sin egen kreativitet. Andre vil kanskje streve litt med å komme i gang, men da kan de jo snakke med noen klassekamerater eller noen i huset sitt. Poenget er jo ikke å lage verdens kuleste modell, men heller å bruke modellen til å vise sin forståelse av hvordan en celle er satt sammen. 

Etter en lang periode med mye skolearbeid foran pc'en, kan det å helt konkret lage noe være en forfriskende variasjon for elevene. Det kan også være moro å vise fram det de har laget hjemme!


For noen år siden kom en stolt gruppe elever på skolen med denne "celle-kaka". Man kan lage mange fine modeller av noe man finner på kjøkkenet!