Blogglistenhits

søndag 14. juni 2020

Hva med å prøve litt samarbeidslæring til høsten?

Innenfor samarbeidslæringen får elevene være aktive deltagere innenfor tydelige strukturer. Ved for eksempel å lytte til en klassekamerat, skrive, fortelle med egne ord, være en hjelper for andre, diskutere seg fram til et felles standpunkt eller en felles forståelse, og så videre. Mange lærere synes samarbeidslæring er interessant med tanke på Fagfornyelsen, og dette er vi helt enige i. Og innenfor samarbeidslæringen finnes det massevis av ulike strukturer eller, som vi gjerne kaller arbeidsmåter, som lærere lett kan ta i bruk.

Vi har selv brukt mange av disse i klasserommet, og deler her fire strukturer fra samarbeidslæringen som vi liker godt.Å vurdere og reflektere sammen med andre i Rotasjon


Se lenke om Rotasjon HER.

Her får elevene diskutere et tema og vurdere andres påstander. Samtidig får de bevege på seg i en rundløype, og det er ofte velkommen!

Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)Å lese, skrive og dele i Puslespill


Se lenke om Puslespill HER.

Her må elevene lese om "sitt" tema, lytte til andres tema, notere ned informasjon, og legge fram "sitt" tema for en gruppe.


Å pønske ut sanne og usanne Påstander


Se lenke om Påstander HER.

Her må elevene tenke ut påstander selv, før de må vurdere andres påstander og også legge fram sine egne for gruppa si.

(Foto: Eirik Halvorsen - www.eirikhalvorsen.com)
Å tenke, reflektere og diskutere i Finn noen som kan svare


Se lenke HER.

Her får elevene både tenke over sin egen mening om et spørsmål og hente inn meninger fra to klassekamerater, før de til slutt diskuterer spørsmålet i en gruppe.
Vi har erfart at mange elever liker godt å arbeide på disse måtene. De skaper variasjon, elevene får jobbe med stoffet på ulike måter, og ofte må elevene bevege litt på seg eller gå inn og ut av par eller grupper. Den tydelige strukturen på arbeidsmåtene er viktig, og det er helt sentralt at læreren er en tydelig leder, slik som vi har skrevet om under flere av arbeidsmåtene.


Lykke til!

onsdag 10. juni 2020

Flere arbeidsmåter som vil passe godt i dybdelæringens tid

Fagfornyelsen kommer til høsten, og dybdelæring er et viktig begrep i den nye skolereformen. Udir skriver at dybdelæring er å lære noe så godt at man forstår sammenhenger og kan bruke det man har lært i nye situasjoner (Udir, 2019). Mange lærere er opptatt av dybdelæring og hvilke arbeidsmåter som vil føre til dybdelæring. Vi bidrar gjerne, og skrev nylig et innlegg om fire muligheter, se lenke HER. Nå kommer vi med fire forslag til!Bare helt kort først - om hva vi tenker om dybdelæring:


Som vi altså skrev mer om i det nylige  innlegget Arbeidsmåter i dybdelæringens tid, mener vi at med utgangspunkt i Fagfornyelsen vil følgende være viktig å tenke på når det gjelder arbeidsmåter:

 • At elevene er mentalt aktive i det som foregår
 • At elevene er aktive deltagere ved å tenke selv og bruker egne ord
 • At elevene får vise fram noe de kan og bruke flere sider av seg selv
 • Variasjon i arbeidsmåter
 • Vurdering for læring - arbeidsmåten organiseres slik at elevene har mulighet til å reflektere over hva de har lært, forstå hva som forventes og bidra til å vurdere eget arbeid
 • Arbeidsmåten bidrar til at eleven klarer å se sammenhenger og koblinger mellom tema i faget og mellom fagFlere forslag til arbeidsmåter som vil bidra til dybdelæring


1. Perspektiver fra populærmusikken
Vi har skrevet om flere poplåter som kan brukes i naturfag, men liker spesielt godt låta Goliat med den svenske artisten Laleh, se lenke HER

I denne arbeidsmåten må elevene bruke egne ord om egne tanker. De må være mentalt aktive, og kanskje engasjeres også følelsene deres. Det faglige temaet settes ofte inn i en konkret ramme, og mange elever kan synes det er lettere å mene noe om synspunkter som uttrykkes i en sang heller enn å finne ut hva de selv mener. Og mange elever vil glede seg over å få musikk inn i klasserommet!2. Likt og ulikt. Se lenke HER.


I arbeidsmåten Likt og ulikt må elevene bruke fagbegreper, noe som er poengtert i den nye læreplanen, og de må snakke fag med egne ord.3. Å lage faglige tegneserier. Se lenke HERI arbeidsmåten Å lage faglige tegneserier må elevene være mentalt aktive og fortolke lærestoffet. De får bruke sin kreativitet, og det kan oppstå koblinger som de ikke hadde tenkt på. Noen elever synes det er spesielt morsomt å få tegne, og tegning er også bra for hukommelsen.4. Å tenke, lytte og snakke i en Sokrates-sirkel. Se lenke HER.I arbeidsmåten Å tenke, lytte og snakke i en Sokrates-sirkel må elevene være mentalt aktive, øve på samarbeid og å se flere perspektiver. Elevene får eierskap til ideer og tanker, ved at de utarbeider egne spørsmål og tenker høyt sammen med andre. Og ikke minst kan de oppdage at man ikke alltid har fasit, og at det kan være viktigere å stille spørsmål enn å ha riktige svar.Prøv en eller to av disse arbeidsmåtene, da vel!


Antagelig får du oppleve aktive og engasjerte elever, og det er vel alltid inspirerende?

søndag 7. juni 2020

Arbeidsmåtene våre - i dybdelæringens tid

Til høsten kommer Fagfornyelsen og nye læreplaner på flere trinn. Og er det en ting som dagens lærere vet, så er det at fra nå av er det dybdelæring som gjelder! Mange lærere ønsker konkret informasjon om hva de skal gjøre. For hva er dybdelæring og når skjer det dybdelæring, egentlig?

Derfor har vi lyst til å se på våre egne arbeidsmåter med tanke på nettopp dybdelæring, for vi opplever at mange av arbeidsmåtene passer svært godt inn i dybdelæringens tid. Og da finnes det jo massevis av enkle og konkrete arbeidsmåter lærere som leter kan bruke - i bøkene våre og her på Engasjerende naturfag-bloggen. Mange lærere sier nettopp at de ønsker seg konkrete tips og innspill, så mot slutten av dette innlegget lister viser vi mange konkrete arbeidsmåter som kan bidra til dybdelæring.
Noen overskrifter fra aviser det siste året. Ingen tvil om hvilket begrep som står helt sentralt i Fagfornyelsen!

Dybdelæring i de nye læreplanene


Vi føler oss absolutt hjemme i Fagfornyelsens ord om varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter, og vi tenker at vi her kan ha mye å bidra med:
Dybdelæring og arbeidsmåtene våre


Mange lærere lurer på hvordan man nå skal arbeide for å skape dybdelæring, for her skal det være mye opp til hver enkelt lærer. Med utgangspunkt i Fagfornyelsens ord tenker vi at følgende er viktig:
 • At elevene er mentalt aktive i det som foregår. 
 • At elevene er aktive deltagere ved at de tenker selv og bruker egne ord.
 • At elevene får vise fram noe de kan og bruke flere sider av seg selv
 • Variasjon i arbeidsmåter
 • Vurdering for læring - arbeidsmåten organiseres slik at eleven har mulighet til å reflektere over hva de har lært, forstå hva som forventes og bidra til å vurdere eget arbeid.
 • At arbeidsmåten bidrar til at eleven klarer å se sammenhenger og koblinger mellom tema i faget og mellom fag

Her er fire forslag til arbeidsmåter som kan bidra til dydelæring:


 1. Bruk rommet! Se lenke HER.

I arbeidsmåten Bruk rommet! må elevene snakke med en nabo, selv om de eventuelt ikke deltar i diskusjonen etterpå. De må ta aktivt stilling til utsagn, og de får bevege på seg. Og de opplever variasjon, såklart!2. På kunstutstilling. Se lenke HERI arbeidsmåten På kunstutstilling må elevene reflektere rundt egne tanker og hva de vet fra før. De får se vakre og/eller interessante bilder, kan se nye sammenhenger og opplever variasjon.3. Å lete etter sammenhengen. Se lenke HER.


I arbeidsmåten Å lete etter sammenhengen må elevene aktivere førkunnskap og oppklare eventuelle misforståelser.4. Å lage en spisebrikke. Se lenke HER.I arbeidsmåten Å lage en spisebrikke er elevene mentalt aktive og må fortolke stoffet. De får bruke sin kreativitet, og det oppstår kanskje koblinger som de ikke hadde tenkt på. De husker lærestoffet bedre, for tegning er bra for hukommelsen. I tillegg har de noe de kan vise fram og kanskje være litt stolte av. Og opplever variasjon, såklart!Prøv, da vel!


Mange lærere har testet ut disse arbeidsmåtene. Hva med å velge ut en av dem og prøve den ut? Noen ganger er det først når man prøver ut en arbeidsmåte at man ser muligheten for hvordan den kan bidra til dybdelæring. Og det er alltid inspirerende å oppleve aktive og engasjerte elever!


Lykke til!

onsdag 3. juni 2020

Elevene får bruke sine egne pandemi-erfaringer i to nye arbeidsmåter!

Det er alltid interessant å dra inn elevenes egne erfaringer i naturfag. Det at elevene nettopp har erfart noe så spesielt som en pågående pandemi, har inspirert oss til å lage to nye arbeidsmåter hvor vi tar utgangspunkt i nettopp dette. Begge har nylig vært publisert her på bloggen, men har du fått dem med deg?Korona-krisen - bra for noe?


Se beskrivelse HER.

 I Singapore var luftkvaliteten synlig bedre under corona-nedstengningen i vår. Bildet er hentet fra Creative Commons (https://live.staticflickr.com/65535/49701562997_da18daf6b5_b.jpg?fbclid=IwAR2DOACMNV1rP7cyra2Bs-d0AfaL9Kxd7IYLHzuCTT9znOLycRnRgNMDZCg)Korona og nye hverdagserfaringer - i et bærekraftig perspektiv


Se beskrivelse HER.

 Å ta med egne erfaringer inn i faglige tema bidrar også til dybdelæring, ved at elevene må tenke selv, kombinere erfaringer, reflektere, se sammenhenger med bærekraftig utvikling, bruke sine egne ord og så videre. 
Illustrasjonfoto frahttp://www.ttischool.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/girl-with-question-mark.jpgLykke til!