Blogglistenhits

onsdag 25. april 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 12. Å erfare med flere sanser

Lytting og lesing er de vanligste kanalene for å ta inn informasjon i skolen. Mange elever opplever det som motiverende og meningsfullt å få muligheten til å utvide dette spekteret. Noen synes at de lærer bedre ved å ta i bruk flere sanser. Det er også noe med variasjon - elevene kvikner til når de plutselig eksponeres for noe annet og må lytte til rytmer eller musikk, studere et bilde eller kjenne på hva de føler eller mener om en sak eller et tema.

Dette er det tolvte "strategi-innlegget" i vår "Tolv strategier..."serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å erfare med flere sanser?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gir elevene muligheten til å få erfare med flere sanser.

Det finnes massevis av muligheter, men prøv for eksempel:


  • Perspektiver fra populærmusikken, diskolåt, se lenke her. Her bruker vi en musikktekst til å få elevene til å tenke rundt selvfølelse og spiseforstyrrelser.  • Å bruke bilder som inspirasjon, se lenke her. Det er forskjell på å kaste et blikk på et bilde, og å se nøyere på det!  • Nytt perspektiv, se lenke her. Her skal elevene kjenne på varmen fra solstrålene, og etterpå forestille seg at de er en solstråle. Slik endring i perspektiv kan faktisk endre opplevelsen av oppgavene.


Lykke til!

onsdag 18. april 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 11. Å være kreativ

Vi har erfart at de aller fleste elever trives med å få bruke flere av evnene sine i det faglige arbeidet. I en klasse vil det alltid være noen som er gode til å tegne eller tenke visuelt, bygge noe tredimensjonalt, dramatisere eller få kreative ideer.

Når dette tas inn i strukturerte læringsaktiviteter, kan nye elever få "skinne" og bli sett - og føle mestring fordi de har noe å bidra med i dega faglige arbeidet. Vi har ofte sett at slike erfaringer kan gi enkelte elever en ny og positiv holdninge til selve faget.

Dette er det ellevte "strategi-innlegget" i vår "Tolv stratgier..."serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å være kreative?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gir elevene muligheten til å få være kreative.

Det finnes massevis av muligheter, men prøv for eksempel:

  • Skattejakt, se lenke her. Her får elevene røre på seg og tenke kreativt. Det kan også være gøy å ta bilder, men det er det faglige som uansett er fokuset: Hva kan de finne som kan representere osonlaget på et bilde, for eksempel?  • Paneldebatt om Nilen, se lenke her. Vi forteller om en paneldebatt hvor elevene hadde ulike roller. Her fikk de kjenne på hvor krevende det kan være å finne fram til løsninger som alle kan akseptere. Noen elever viser stor kreativitet i argumentene de finner eller i rolleinnlevelse.
  • Kreative produkter, se lenke her. Denne arbeidsmåten har vi fortalt om mange ganger. Alltid morsomt å bruke egen kreativitet til å lage ting - og så mange gode ideer som elevene får!  • Plakater i en fei, se lenke her. Mange lærere bruker denne arbeidsmåten, og forteller oss at elevene elsker den. Her kan elevene utfolde seg med å tegne, eller å være raske med å finne kreative måter å presentere temaet på.

Foto: Eirik Halvorsen (www.eirikhalvorsen.com)

Lykke til!

onsdag 11. april 2018

Tolv strategier for engasjerende timer: 10. Å bruke kunnskap til å lage et produkt

Når elevene for eksempel skal lage et kreativt produkt eller en brosjyre, må de organisere det de vet, og velge hvordan de vil presentere temaet. Det er i seg selv motiverende å bruke det man vet til å lage noe. Det gir energi å få lage noe selv, noe som ikke andre har planlagt. Du trenger å lære eller forstå noe fordi du skal bruke det til noe etterpå - litt som i det virkelige livet utenfor skolen, altså!

Dette er det tiende "strategi-innlegget" i vår "Tolv strategier..."-serie, som vi startet opp her.Hvordan få elevene til å bruke kunnskap til å lage et produkt?


Her på bloggen har vi vist mange eksempler på arbeidsmåter eller pedagogiske grep, som gjør at elevene får sjekke sin forståelse.

Det finnes massevis av muligheter, men prøv for eksempel:

  • Spisebrikke, se lenke her. Her kan elevene slå seg løs. Rammene for innholdet er gitt, men det er den enkelte eleven som bestemmer hvordan de vil organisere stoffet på spisebrikken sin.
  • Kreative produkter, se lenke her. Vi har sett elever lage de mest oppfinnsommer kreative produkter, hvor de får bruke fantasien, men hvor det er fagkunnskapen som må ligge i bånn.  • Puslespill av reaksjonslikninger, se lenke her. "Å lage et produkt" er kanskje å dra dette litt langt, men her kan elevene pusle sammen noen fine reaksjonsligninger, og de kan gjerne ta bilde av dem etterpå.
Lykke til!