Blogglistenhits

søndag 17. juni 2018

Nettsiden "Engasjerende timer" - kommer vi til å få det til?

En interessant tilbakemelding fra en realfaglektor etter et Engasjerende naturfag-foredrag for et par år siden:
Vi hadde tenkt tanken selv også...


Etter den store responsen på vår facebook-side og blogg, hadde vi nemlig selv tenkt tanken. Det dreier seg om å skape mer engasjerende teoriundervisning for elevene, og vi har gjennom disse årene med bøker og foredrag fått utrolig stor og positiv respons fra naturfaglærere i videregående skole og grunnskole på arbeidsmåtene våre. Mange sier at vi har et innhold som de trenger, og som de ikke finner andre steder. Det kunne virkelig vært spennende å videreutvikle innholdet vårt på en nettside for lærere.

Høsten 2017 begynte vi å tenke mer konkret rundt en slik nettside.Hvordan ser vi for oss et slikt nettprosjekt?

Vi ser for oss en nettside med abonnementsordning for lærere og lærerstudenter, som:

  • viser mange ulike pedagogiske grep - og flere enn vi har i bøkene våre
  • viser de pedagogiske grepene - eller arbeidsmåtene - både i form av tekst og i form av korte animerte videosnutter
  • inneholder mange flere ferdige eksempler enn i bøkene våre, for eksempel ferdige Finn en guru-ark til alle hovedområdene i læreplanen for naturfag (10.klasse + Vg1).
  • skal ha god filtrering - at det er lett å søke fram til den arbeidsmåten eller det eksemplet du trenger - basert på for eksempel læringsstrategi ("idag vil jeg at elevene skal snakke fag - hvilke muligheter finner jeg her?"), læreplanmål eller tidsbruk. 
  • skal hete "Engasjerende timer". Er det ikke det vi som lærere ønsker å få til?Kommer det til å bli noe av?

Selv er vi gode på innholdet vårt, men kan hverken lage film eller gjøre den digitale delen av det å utvikle en nettside. Derfor er vi i utgangspunktet avhengig av å kjøpe tjenester, og vil derfor trenge økonomisk støtte til dette arbeidet. Siden høsten 2017 har vi lett etter muligheter, vi har søkt flere steder - og vi har fått "nei" eller "tja, kanskje etter hvert" som svar så langt. Det positive er at alle de vi kontakter beskriver prosjektet som viktig og interessant, så vi velger foreløpig å tro at det kanskje kan ordne seg med penger til slutt.

Kryss gjerne fingrene for at vi skal få dette til!

onsdag 13. juni 2018

"Engasjerende naturfag"-foredrag - en liten vår-opptelling

Også i vinter og vår har vi holdt Engasjerende naturfag-foredrag. Som vanlig de siste årene ble det totalt tre foredrag dette halvåret, og denne gangen for

  • ca 100 naturfaglærere i Rogaland fylkeskommune
  • ca 30 grunnskolelærere på en naturfagkonferanse på Høgskolen i Sørøst-Norge
  • ca 15 realfaglærere på Kuben videregående skole skole i Oslo

Foredrag for grunnskolelærere fra Vestfold og Buskerud på Naturfagkonferansen på Høgskolen i Sørøst-Norge

Det er alltid morsomt å holde foredrag, og det er moro å merke at arbeidsmåtene våre allerede er kjent for mange av deltagerne. Noen har hatt en av bøkene våre på pensumlista i lærerstudiet, andre har fått den fra sin avdelingsleder på skolen, som kjøpte inn Engasjerende naturfag-bøker til alle naturfaglærerne på skolen - og flere forteller at de følger oss på facebook og blogg. 

Vi holder gjerne flere Engasjerende naturfag-foredrag! 

søndag 10. juni 2018

Vi husker eleven som ...lagde en cellepizza bare for gøy

Klassen skulle bruke tide i naturfag-timen den dagen til å lage celle-modeller, altså det som vi kaller Kreative produkter. En elev ble så inspirert at han hadde laget en ekstra cellemodell hjemme på kjøkkenet kvelden før - nemlig en celle-pizza! Selvfølgelig med alle organellene på plass, merket med små skilt.

Og det som var ekstra fint med akkurat denne modellen, var at den var spiselig - og smakte godt!

Cellepizza - nok til at hele klassen kunne få seg en bit.

lørdag 2. juni 2018

Vi husker elevene som ... IKKE klarte å bygge en fin modell

Enda en liten historie fra virkeligheten: Biologi-elevene på Vg3 hadde arbeidet med DNA, og nå skulle de lage modeller av DNA-molekyler, se  Kreative modeller. Siden dette var i faget biologi, skulle cellemodellen inneholde flere detaljer enn det som er aktuelt for Naturfag på Vg1, så her skulle både detaljert struktur og hydrogenbindinger være med.

Nå skulle gruppene vise fram resultatene sine. De brukte modellene til å vise og forklare hvordan et DNA-molekyl er bygd opp, og det var mange flotte modeller å se.

Til slutt var det en gruppe igjen, og de måtte beskjemmet innrømme at de ikke hadde fått det til, så de hadde ingenting å vise fram. "Hmm, har dere virkelig ingenting å vise fram?", prøvde læreren, og gruppa kom fram med en pose av diverse småting - men ikke noe DNA-molekyl å se.


Ikke bare må elevene finne gode ideer til byggemateriale i Kreative produkter - de må også få alt til å henge sammen på en god måte. Ikke alltid lett, men det har uansett resultat ofte foregått mye nyttig tankevirksomhet underveis!


"Men hvordan har dere tenkt her da?", prøvde læreren igjen, og så ned i posen - "med denne tingen her, for eksempel?". Jo, elevene forklarte, og de tok fram ting etter ting og forklarte og viste med hendene hvordan de hadde tenkt og hva de hadde prøvd å få til. Men så hadde det ikke funket å få fram hydrogenbindingene slik som de hadde planlagt, og så hadde sidene med fosfat og deoksyribose blitt for stiv og ville ikke innordne seg i en dobbelheliks, og så videre. Gjennom samtalen kom det fram at elevene hadde lært masse av dette lille arbeidet, selv om de ikke hadde klart å sette det hele sammen til et ferdig resultat. Etter hvert skjønte elevene selv også at dette var slett ikke mislykket, fordi det viktigste var at de hadde lært masse om DNA-molekylets struktur - og det hadde de gjort.

Så - selv om ikke elevene opplevde dette lille prosjektet som vellykket, var det jo nettopp ganske så vellykket likevel! Elevene sto der og forklarte læreren og resten av klassen detaljert om DNA-molekylets struktur, og det er jo uansett denne læringen som er poenget. Å lage modellen er et redskap til å lære, og å arbeide kreativt på denne måten er også noe som mange elever synes er inspirerende og motiverende.