Blogglistenhits

søndag 17. juni 2018

Nettsiden "Engasjerende timer" - kommer vi til å få det til?

En interessant tilbakemelding fra en realfaglektor etter et Engasjerende naturfag-foredrag for et par år siden:
Vi hadde tenkt tanken selv også...


Etter den store responsen på vår facebook-side og blogg, hadde vi nemlig selv tenkt tanken. Det dreier seg om å skape mer engasjerende teoriundervisning for elevene, og vi har gjennom disse årene med bøker og foredrag fått utrolig stor og positiv respons fra naturfaglærere i videregående skole og grunnskole på arbeidsmåtene våre. Mange sier at vi har et innhold som de trenger, og som de ikke finner andre steder. Det kunne virkelig vært spennende å videreutvikle innholdet vårt på en nettside for lærere.

Høsten 2017 begynte vi å tenke mer konkret rundt en slik nettside.Hvordan ser vi for oss et slikt nettprosjekt?

Vi ser for oss en nettside med abonnementsordning for lærere og lærerstudenter, som:

  • viser mange ulike pedagogiske grep - og flere enn vi har i bøkene våre
  • viser de pedagogiske grepene - eller arbeidsmåtene - både i form av tekst og i form av korte animerte videosnutter
  • inneholder mange flere ferdige eksempler enn i bøkene våre, for eksempel ferdige Finn en guru-ark til alle hovedområdene i læreplanen for naturfag (10.klasse + Vg1).
  • skal ha god filtrering - at det er lett å søke fram til den arbeidsmåten eller det eksemplet du trenger - basert på for eksempel læringsstrategi ("idag vil jeg at elevene skal snakke fag - hvilke muligheter finner jeg her?"), læreplanmål eller tidsbruk. 
  • skal hete "Engasjerende timer". Er det ikke det vi som lærere ønsker å få til?Kommer det til å bli noe av?

Selv er vi gode på innholdet vårt, men kan hverken lage film eller gjøre den digitale delen av det å utvikle en nettside. Derfor er vi i utgangspunktet avhengig av å kjøpe tjenester, og vil derfor trenge økonomisk støtte til dette arbeidet. Siden høsten 2017 har vi lett etter muligheter, vi har søkt flere steder - og vi har fått "nei" eller "tja, kanskje etter hvert" som svar så langt. Det positive er at alle de vi kontakter beskriver prosjektet som viktig og interessant, så vi velger foreløpig å tro at det kanskje kan ordne seg med penger til slutt.

Kryss gjerne fingrene for at vi skal få dette til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar