Blogglistenhits

søndag 19. februar 2023

Gjetteleker vi kan gjøre om igjen: Jeopardy

Elever er vant til å finne svar på lærerens spørsmål, og det kan uansett være morsomt å snu saken på hodet og si: Hvilket spørsmål passer til dette svaret? Elevene må uansett kjenne den faglige sammenhengen for å foreslå riktig spørsmål. Mange elever synes det er forfriskende å tenke omvendt!Slik kan dere gjøre det:


A. Læreren har laget spørsmål og svar på forhånd


Det er mange måter å organisere Jeopardy på. Her har læreren laget oppgaver på forhånd.

  • Elevene sitter i par, eller kan arbeide på egen hånd. Underveis kan det være en ide å bruke litt bakgrunnsmusikk, slik at det ikke blir for stille. 
  • Læreren leser opp ett og ett svar fra lista si, mens elevene tenker seg om og noterer ned sitt forslag til spørsmål. 
  • For å unngå fristelsen til å gi seg selv ekstrapoeng, kan det være lurt å at elevene bytter svarark eller retter for hverandre i den felles gjennomgangen etterpå. 

En runde med Jeopardy kan fint gjøres på 20 minutter, så dette trenger ikke å være en omfattende sak.


B. Elevene lager oppgavene selv

Læreren kan også la elevene levere inn noen spørsmål/svar hver på forhånd, for eksempel bruke litt tid på dette først i timen. Elevenes lapper klippes opp i strimler, med ett svar og et tilhørende spørsmål på hver strimmel, og læreren trekker dem i tilfeldig rekkefølge. Poeng kan gis etter hvert spørsmål. Det gjør ikke noe om det dukker opp flere like spørsmål - da blir det bare etter hvert enda flere elever som kan spørsmålet til akkurat det svaret!

Lykke til!

søndag 5. februar 2023

Gjetteleker vi kan gjøre om igjen: Pictionary

Har du tenkt på å bruke tegning i naturfagtimen? Eller i andre fag, for den saks skyld. Mange elever elsker å få gjøre noe litt annerledes, og Pictionary kan også være faglig arbeid. Selv har vi brukt Pictionary i naturfag på Vg1, men Pictionary passer for de fleste tema og helt sikkert også på ungdomstrinnet.

Elevene vil raskt forstå hva det dreier seg om: Noen skal tegne naturfaglige ord og begreper, mens andre skal gjette hva de forsøker å tegne. Jo mer abstrakte oppgaver, jo mer utfordrende kan det være for både tegneren og de som skal gjette.
Pictionary finnes oppgavene på lapper. Ark med for eksempel seks fagord klippes opp til hver gruppe.
Og må ligge med tekstsiden ned, ikke slik som dette!

Slik gjør du 

  • Del klassen i grupper på 4-5 elever. Oppgavene er de samme for hver gruppe, og kan ligge i hver sin tilfeldige haug av papirlapper framme i klasserommet. Dette må læreren ha gjort på forhånd. 
  • Tegneren, en rolle som går på omgang for hver oppgave, henter en lapp fra sin gruppes haug av papirlapper (som ligger med tekst-siden ned, så klart!), ser på den og legger den bort, og tegner på et ark mens de andre på gruppa gjetter.
  • Første gruppe som har gjettet seg gjennom alle lappene, har vunnet, men alle gruppene kan holde på til de er ferdige.

Regler

Klassen blir enig om reglene på forhånd. For eksempel at tegneren har lov til å nikke eller riste på hodet til spørsmål utover rene forslag til svar. Eller at tegneren kan hinte om at de andre er på rett spor, ved å vise et avtalt tegn.

Å få skinne og bli sett

I en gjettelek som pictionary kan nye elever få skinne og bli sett, og få gode mestringsopplevelser. For her hjelper det å tenke raskt og kreativt, tørre å komme med forslag og ta feil, og å kunne tegne. Det er ikke nødvendigvis slik at de faglig sterkeste elevene også er gode på disse tingene.

Eksempel fra naturfag Vg1

Innen temaet stråling på Vg1 kan oppgavene for eksempel være: bølgelengde – ozonlaget – UV-stråling – drivhusgasser – nordlys – atmosfæren. Lapper til hver gruppe klippes opp av læreren på forhånd.

Lykke til!