Blogglistenhits

søndag 5. februar 2023

Gjetteleker vi kan gjøre om igjen: Pictionary

Har du tenkt på å bruke tegning i naturfagtimen? Eller i andre fag, for den saks skyld. Mange elever elsker å få gjøre noe litt annerledes, og Pictionary kan også være faglig arbeid. Selv har vi brukt Pictionary i naturfag på Vg1, men Pictionary passer for de fleste tema og helt sikkert også på ungdomstrinnet.

Elevene vil raskt forstå hva det dreier seg om: Noen skal tegne naturfaglige ord og begreper, mens andre skal gjette hva de forsøker å tegne. Jo mer abstrakte oppgaver, jo mer utfordrende kan det være for både tegneren og de som skal gjette.
Pictionary finnes oppgavene på lapper. Ark med for eksempel seks fagord klippes opp til hver gruppe.
Og må ligge med tekstsiden ned, ikke slik som dette!

Slik gjør du 

  • Del klassen i grupper på 4-5 elever. Oppgavene er de samme for hver gruppe, og kan ligge i hver sin tilfeldige haug av papirlapper framme i klasserommet. Dette må læreren ha gjort på forhånd. 
  • Tegneren, en rolle som går på omgang for hver oppgave, henter en lapp fra sin gruppes haug av papirlapper (som ligger med tekst-siden ned, så klart!), ser på den og legger den bort, og tegner på et ark mens de andre på gruppa gjetter.
  • Første gruppe som har gjettet seg gjennom alle lappene, har vunnet, men alle gruppene kan holde på til de er ferdige.

Regler

Klassen blir enig om reglene på forhånd. For eksempel at tegneren har lov til å nikke eller riste på hodet til spørsmål utover rene forslag til svar. Eller at tegneren kan hinte om at de andre er på rett spor, ved å vise et avtalt tegn.

Å få skinne og bli sett

I en gjettelek som pictionary kan nye elever få skinne og bli sett, og få gode mestringsopplevelser. For her hjelper det å tenke raskt og kreativt, tørre å komme med forslag og ta feil, og å kunne tegne. Det er ikke nødvendigvis slik at de faglig sterkeste elevene også er gode på disse tingene.

Eksempel fra naturfag Vg1

Innen temaet stråling på Vg1 kan oppgavene for eksempel være: bølgelengde – ozonlaget – UV-stråling – drivhusgasser – nordlys – atmosfæren. Lapper til hver gruppe klippes opp av læreren på forhånd.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar