Blogglistenhits

søndag 17. desember 2017

Juleferiepause - og et stort nyttårsønske!

Nå blir det en juleferie-pause her på Engasjerende naturfag-bloggen, men i januar er vi tilbake.

Og vi flere planer for det nye året. Blant er det nok et par helt nye arbeidsmåter på gang. For eksempel ser vi for oss at naturfagklassen drar på en lags Kunstutstilling i klasserommet. Denne arbeidsmåten kan vi for eksempel bruke til at elevene skal reflektere rundt noe, tenke kritisk - eller kanskje aktivere forkunnskap? Vi vet ikke helt enda, men det skal vi finne ut av!Vårt nyttårsønske
Litt tidlig med ønsker for det nye året, kanskje, men dette er et stort nyttårsønske som vi har for 2018: Å klare å utvikle et helt nytt prosjekt, som vi arbeider med for tiden - nemlig å lage en nettside for naturfaglærere! Som også vil passe for studenter, og som vil kunne utvikles til flere fag. Dette vil være en videreutvikling av Engasjerende naturfag-universet. Her vil de pedagogiske grepene/arbeidsmåtene være sentrale - nå også i form av korte animerte videosnutter - , sammen med mange ferdige eksempler som læreren kan ta rett til klasserommet.

Dette vil være en nettside med abonnementsordning, som må betales av skolen/skoleeier. For tiden arbeider vi bl.a. med å finne økonomisk støtte for prosjektet, og med å planlegge hvordan nettsiden skal fungere. Ingen av oss er dataeksperter, så her er vi avhengig av gode hjelpere og å kunne kjøpe tjenester. Men vi tror at dette kan bli veldig bra, og håper at vi skal få det til.

Vi ønsker alle følgere av bloggen og facebook-siden vår en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen Kari og Grethe

onsdag 13. desember 2017

Læreres egne erfaringer: "Vil du bli med å lær' "

Vi har spurt noen lærere som har kommentert innlegg på Engasjerende naturfag-siden på facebook om de kunne tenke seg å skrive et blogginnlegg om egne erfaringer med de pedagogiske grepene som vi presenterer. Mange har sagt ja til dette, og vi presenterer innleggene deres i denne "Gjesteblogger"-serien utover høsten.


Veronika Zvorono, lektor ved Tromsdalen videregående skole i Tromsø, forteller: 


Vil du bli med å lær'Først noen forelesnings-erfaringer

Jeg har lenge hatt en følelse av at mine engasjerende forelesninger ikke engasjerer alle mine elever i like stor grad som meg selv. Jeg har sett at øynene hos noen av dem etter hvert blir tåkete, og man kan lese av ansiktene deres at eieren er langt-langt borte i sine tanker. Eller at de som sitter på bakerste rad begynner å smile til noe under pulten. Der gjemmer det seg en monster-mobil med alt det sosiale. Jeg måtte innrømme at her, i klasserommet, trengte jeg å foreta noe raske grep i min egen undervisning for å ta klassen tilbake.


På leting etter alternativer

Etter en del søk på nett dukket boka «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» av Kari Folkvord og Grethe Mahan opp. Der fant jeg det jeg lette etter, aktiviteter som hjelper elevene å holde øynene og hjertene åpne og som forhåpentligvis vil hjelpe med læring. Jeg må si at ikke alle aktivitetene ville passe til min undervisningsstil og -filosofi. Likevel gikk jeg langsomt denne veien og tok aktivitetene en etter en, i takt med min modenhet, med tankene om at det ikke bare er jeg som skal være aktiv i klasserommet. Jeg kom i tillegg ofte tilbake til aktivitetene, for å se andre muligheter og skjulte læringsstrategier som jeg ikke så den første gangen.

Jeg har prøvd mange av de elevaktive arbeidsmåtene som ble beskrevet i både denne og i den andre boka, og i tillegg noen som etter hvert kom her på bloggen til Kari Folkvord og Grethe Mahan. Her vil jeg beskrive min erfaring med «Vil du bli med å lær’».   


Hvorfor forsøke "Vil du bli med å lær' "

Jeg tror at jeg leste beskrivelsen på nettet først (se lenke her), men var usikker på mange praktiske spørsmål og lot dermed aktiviteten ligge. Gjennomføringslysten kom etter at jeg har sett Kari og Grethe i sving, da de holdt foredrag for naturfagslærere i Troms i november 2016. Jeg må si at dette paret kan overbevise. Måten de beskrev hvordan elevene ringer til sine kjærester fra andre grupper, rev meg med. Det utspilte seg et Shakespeare-aktig drama i klasserommet om kjæresten ville lyve eller ikke om riktig svar, og hvem han eller hun skal være lojale mot. Jeg har bestemt at jeg ikke kan miste en slik mulighet til å se hvordan læring foregår i interaksjonen mellom elevene.

Målet med denne arbeidsmåten var å repetere et faglig tungt stoff ved hjelp av spill og konkurranse. Her skulle elevene samarbeide med andre elever og diskutere i sine grupper om riktig svar og dermed sjekke egen forståelse. Et viktig premiss for å gjennomføre «Vil du bli med å lær’» var at vi hadde utviklet et godt og trygt læringsmiljø på dette tidspunktet, i månedsskifte mars-april.

Et av spørsmålene til Vil du bli med å lær' for naturfagelever på Vg1

Forberedelser og litt praktisk

I samarbeid med elevene bestemte vi at vi ville ha en muntlig prøve i bioteknologi. Emnet er stort og inneholder mange begreper og beskrivelser av ulike bioteknologiske metoder. For å kunne «spise elefanten med en teskje» måtte vi dele emnet og ha flere repetisjonsøkter. Denne økten skulle samle de løse trådene etter delen om gener, arv og proteinsyntesen.

Klassen på 28 ble delt i 4 grupper og alle skulle svare på et spørsmål. Som i det ekte TV-spillet kunne man velge hjelpemidler:
  • fjerne to av de feile alternativene
  • ringe til en venn 
  • spørre gruppen. 
Hver gruppe kunne benytte hver av hjelpemidlene kun én gang.

Som vanlig ble forberedelsesdelen den mest utfordrende. Dette krevde tid:

  • å finne (eller lage selv) minst 28 relevante spørsmål og lage tre troverdige - men likevel feilaktige - svaralternativer, og et korrekt svar. Jeg brukte en del gamle eksamener, som er publisert på naturfag.no , https://www.naturfag.no/oppgavesamling/vis.html?tid=1998625 ,  og  lagde en del selv;
  • å lage Power Point med spørsmålene;
  • å kjøre den flere ganger, kontrollere og korrigere slik at jeg til slutt ville få et resultat, en ppt-fil som ikke feilet i det viktige øyeblikket, ikke viste det riktige svaret for tidlig, ikke viste det feile svaret når den korrekte svaret skulle vises. Et eksempel på oppbygning av et spørsmål beskrives under;
  • tenke gjennom gruppedeling. Om dette også litt senere.
  • å finne musikk-fil fra TV-show og kunne samkjøre den med min fil.

Det siste punktet ga jeg opp til slutt. Musikken ville ikke spille da jeg ville, og jeg klarte ikke å regulere lyden da elevene skulle angi et svar. Dermed ble denne gangen uten musikk. Under forelesningen anbefalte Grethe at en teknisk dyktig elev kunne hjelpe med styring av musikk. Sannsynligvis vil det løse mine problemer. Neste gang.

Jeg prøvde frem og tilbake med PowerPoint og kom fram til følgende løsning. Jeg la inn flere «tomme» ark uten tekst mellom ark med spørsmål og ark med svaralternativer, slik at hvis jeg vil trykke en gang for mye, vil svarene ikke komme for tidlig. Nedenfor kan man se en serie på 6 ark, som tilhører ett spørsmål. Det ble 30 slike serier, en ganske stor fil, men det fungerte.
Vil du bli med å lær' i praksis


Når selve dagen kom, ble en skinnstol med høy rygg plassert midt i klasserommet, og spillet startet. En etter en kom elevene på stolen, jeg trykket knappene, tok teatralske pauser og prøvde å holde meg til manuset. Det tok litt over 60 minutter for 28 elever, pluss det praktiske.

Jeg opplevde dessverre ikke å få et kjærestepar i min klasse som ringte til hverandre, en forventning etter Grethes forelesning. Ganske fort oppdaget jeg at de som ringte til en venn, ringte til den samme flinke eleven i klassen. Han valgte å være lojal mot alle sine venner og mot vitenskapen, og fortalte de riktige svaralternativene.

Selve konkurransen begynte etter at alle hjelpemidlene ble brukt opp. Da kunne man se hvordan elevene prøvde å huske begrepene, tenke logisk og sette sammen informasjon. Litt drama hadde vi også, når det etter et svar kom et sørgende «Åå, nei» fra gruppen. Ikke bare en gang, og heller ikke nødvendigvis etter et feil svar.

Jeg må også si at gruppedeling spiller en viktig rolle. I en klasse var jeg heldig med jevn deling, og alle gruppene (gikk hode-til hode) var med i poengsanking helt til slutt. Dermed klarte vi å holde spenningen til det siste spørsmålet. I en annen klasse var det på et tidlig stadium synlig at en gruppe var mye sterkere enn de tre andre og interessen dabbet ut. Vi måtte endre reglene underveis for å gjennomføre økta.

Hva er konklusjonen? Var målet nådd? Jeg har snakket med elevene i etterkant, og de mente at det var en lett måte å repetere og oppsummere tungt fagstoff. Til og med syntes noen at det var mer effektiv enn å sitte bak pulten. Det var morsomt underveis, og følelser ble involvert. Elevene husket bedre etter at vi hadde en liten test neste time. Jeg har utvidet min pedagogisk repertoar.

Var det noe negativt? Jeg må tenke…  


Veronika ZvoronoTromsdalen videregående skoleTroms

lørdag 9. desember 2017

"Engasjerende naturfag"-foredrag: En liten vareopptelling

Det er alltid moro å holde Engasjerende naturfag-foredrag. Målgruppene er realfaglærere, naturfaglærere eller studenter. Nytt av året er at vi også har holdt foredrag for lærerne på en hel skole!

I løpet av foredragene våre blir tilhørerne "klassen", og får teste ut de forskjellige pedagogiske grepene /arbeidsmåtene underveis. Gjerne i enkle mini-versjoner. Mange lærere sier at dette gjør terskelen lavere for å ta disse grepene i bruk. På slutten av foredraget er det alltid en del lærere som sier at "joda, nå skal jeg teste ut både Finn en guru, Spisebrikke og 1,2,3,4,5-quiz i klassene mine".


Årets Engasjerende naturfag-foredrag:


I februar var Kari og Grethe på fagdag for naturfaglærere i Rogaland fylkeskommune

Kari holdt foredrag for naturfaglærere i Porsgrunn kommune i februar på det lokale vitenseteret DuVerden


Lærerne i Porsgrunn kunne lage plakater i en fei - her om hvordan man kan selv kan bidra til god helse

I mars var Kari og Grethe på Elevakken videregående skole i Oslo

I august holdt vi foredrag for alle lærerne på Tryggheim videregående skole i Rogaland. Sporty lærere var med og demonstrerte Finn en guru, og lærere fra både bygg-og annleggsfag, engelsk, sosial-og helsefag og naturfag sa at nå skulle de teste ut disse grepene på elevene sine.

I november var vi på Hamar katedralskole og fagdag for naturfaglærerne i Hedmark.

Interessert i foredrag?

Hvis du vil vite mer om våre foredrag eller lese om tilbakemeldinger, finner du mer om dette under fanene øverst på bloggen. Kontaktinformasjon finner du også der!

onsdag 6. desember 2017

10 år siden "Levende naturfag"!

Levende naturfag var den aller første boka vår, og nå i desember er det hele 10 år siden den kom ut. Et aldri så lite 10-årsjubileum, altså!

Vi var kjempestolte da den aller første boka vår ble utgitt i 2007.Der vi begynte

Det begynte med at vi som ferske naturfaglærere på videregående skole opplevde at mange av elevene ikke lot seg engasjere av teoriundervisningen vår. Som var nøye planlagt, med gode forklaringer og notater og så videre - men absolutt litt ensformig. Det var mye "læreren gjennomgår fagstoff på tavla" og arbeid med oppgaver etterpå. Problemet var at vi ikke visste noe særlig om hva vi kunne gjøre isteden!


Skal vi skrive en bok?

Så vi begynte å lete og tenke hver for oss, og etter hvert traff vi på hverandre. Da Kari i en sen kveldstime plutselig tenkte tanken "hvorfor må man lete og lete - hvorfor har ingen skrevet bøker om dette?", var veien kort til å tenke "kanskje jeg skal gjøre det?". Men det var litt lite å bare være en om et slikt prosjekt. Vi to kjente bare såvidt til hverandre fra et kurs som Grethe hadde holdt og Kari deltatt på. Men Kari tok kontakt, og heldigvis var Grethe sporty nok til å bli med, og sammen la vi hodene i bløt og tenkte ut arbeidsmåter. Eller pedagogiske grep, som de også har blitt hetende etter hvert!


Vil noen gi ut boka vår?

Vi mente selv at vi hadde sett et behov i markedet, og at vi hadde en bokide som åpenbart fortjente å bli gitt ut. Dessverre møtte vi lite gehør hos forlagene. Det ene forlaget etter den andre mente at dette var en type bok som ville selge altfor lite, og at ideen derfor ikke var liv laga. Stor var derfor lykken da det lille trondheimsforlaget Tapir (nå en del av Fagbokforlaget) sa ja til å gi ut Levende naturfag! Ikke fordi de trodde at den kom til å selge masse, men fordi de mente at temaet var så viktig at boka uansett fortjente å gis ut.


Og prosjektet fortsetter...

Den ene boka ble til totalt tre. Engasjerende realfag og Engasjerende naturfag ble gitt ut på Cappelen Damm i 2011 og 2015. Det har etter hvert blitt mange foredrag for naturfag- og realfaglærere og -studenter rundt om i landet, og de siste to årene har vi også drevet "Engasjerende naturfag"-siden på facebook og denne "Engasjerende naturfag"-bloggen. 3500 følgere på facebooksiden og 300 000 sidevisninger av bloggen sier sitt om at mange naturfaglærere, studenter og andre synes det er interessant og spennende å utvikle undervisningen sin.

Nå ønsker vi å ta et skritt videre, ved å videreutvikle Engasjerende naturfag-universet på en nettside med abonnementsordning, for å skape et økonomisk bærekraftig prosjekt. Dette arbeider vi med for tiden, og det er mye som skal falle på plass, både av økonomisk støtte og hundrevis av andre store og små ting. Men vi har jo fått til mye rart før, så hvorfor skal ikke dette også bli noe av?Tre bøker har det blitt!