Blogglistenhits

tirsdag 16. februar 2016

Bøtte-kviss

Rundt nyttår la vi ut ideen "Basket quiz" på facebook-siden vår, men uten at vi hadde testet det på elever. Derfor ba vi om tilbakemeldinger fra lesere. Blant fikk vi forslag til nytt navn, så nå fornorsker vi navnet på dette pedagogiske grepet til "Bøttekviss". Det var også moro å lese at lærere virkelig kastet seg rundt, og testet ut Bøttekviss i både naturfag og andre fag. Altså – «Bøttekviss»: Vi ønsker å engasjere de elevene som trenger å bevege på seg og bruke kroppen sin. Samtidig skal fagligheten være det sentrale, og det er viktig at dette også er en tydelig faglig aktivitet. Vi har sett at mange elever, og dette er særlig en del gutter, aldri blir lei av å kaste blink på søppelkurven med papirrask. Kan vi utnytte dette i undervisningen?

Dette gjør vi: Klassen deles i to eller tre lag, som stiller opp i hver sin rekke. Læreren har en liste med spørsmål av ulik vanskelighetsgrad. Læreren stiller et spørsmål til elev 1 på lag 1. Klarer eleven å svare riktig, får laget 1 poeng. I tillegg får eleven kaste en «papirball» på blink i søppeldunken. Velger eleven å kaste ballen fra 2 meter og klarer det, får laget 1 poeng til. Velger eleven å kaste ballen tvers over rommet og klarer det, får laget 3 poeng til. Så får neste lag et nytt spørsmål fra læreren. Poengene kan elevene selv skrive opp på tavla.

Her er det bare å justere på opplegget, slik at det passer for klassen din. Noen praktiske erfaringer som vi selv har gjort siden sist: Klassen ble delt i par, og skrev ned tre oppgaver med fasit om et bestemt tema innen hovedområdet Energi for framtiden. Eksempel på et slikt tema: Solceller. Deretter ble klassen delt i to, slik at hvert lag hadde en elev fra hvert par. Elevene som skulle svare på en oppgave, kunne velge å svare selv eller spørre laget om hjelp, og laget ville alltid ha en person som hadde fasit på spørsmålet. Hvis eleven hadde fått hjelp, kunne de få ett poeng for nærkast og to for langkast, mens hvis de ikke hadde fått hjelp, kunne de få to poeng for nærkast og tre for langkast. Hvis læreren lurer på om klassen vil slite med selve kastingen, kan man velge at elevene får to muligheter til å kaste. Det går også an å bruke myke baller, noe som kan gjøre kastingen litt enklere. Det blir jo ikke så morsomt hvis man aldri treffer bøtta!

Dette tror vi kan appellere til dem som sliter med å sitte stille. Vi tror også at disse elevene vil bli motiverte til å forberede seg på quizen, siden det bare er de som svarer riktig på et spørsmål som får lov å prøve å få blink i søppeldunken. Læreren kan styre vanskelighetsgraden litt, slik at faglige sterkere elever får litt vanskeligere oppgaver enn de som sliter litt faglig, og omvendt. Antagelig ikke i særlig grad, da dette kan bli for tydelig.

Det går også an å gjøre det slik at elevene på forhånd har levert lapper med 2-3 spørsmål. At noen spørsmål kommer flere ganger, gjør ikke noe – og det kan også styres av læreren underveis.

Elevene KAN dette, og vil skjønne greia med en gang. Nye elever kan få «skinne» litt i timen – de som er gode til å kaste, eller de som er modige og tør å ta sjansen på stor avstand (kanskje trengs det litt applaus her?). Men det er viktig å beholde ro og struktur – dette skal tross alt bare være en ramme rundt det å svare på faglige spørsmål. Samtidig kan det å gi rom for aktiviteter som dette, gjøre at flere elever finner seg til rette i naturfagstimen og trives bedre med faget. Og det er ikke lite, i et fag som mange elever synes er tungt og kjedelig!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar