Blogglistenhits

torsdag 11. februar 2016

Gøy å bevege seg - med 1,2,3,4,5-quiz!

Dette vet lærere: Elevene forbereder seg gjerne litt ekstra til en time hvis de vet at de skal ha en quiz! Digitale quiz som Kahoot er fine, men også her er det viktig med variasjon. Det spesielle med 1,2,3,4,5-quiz er at elevene bruker kroppene sine til å gi signaler, og dette setter mange elever stor pris på. Vi har selv brukt dette i videregående skole, men 1,2,3,4,5-quiz passer nok for elever i alle aldre.

Her viser elevene hvordan de gir signaler i 1,2,3,4,5-quiz


Læreren har laget spørsmål til temaet, hver med tre til fem svaralternativer. Hvert spørsmål med tilhørende svaralternativer vises en om gangen på kanon. Svarsignalene er vist på bildet: 
  • 1: En hånd løftes høyt i været i været
  • 2: To hender løftes høyt i været
  • 3: To knyttede never holdes opp  i høyde med hodet (Hodet + to knyttede never = 3)
  • 4: Vises med fire fingre i peace-tegn 
  • 5: Hånden (fem fingre) holdes foran munnen, som om man er overrasket 

Det kan være lurt at klassen øver litt på signalene først. Læreren leder an: "Alle viser fire!", osv.

Elevene sitter oppå pultene sine, og avgir svarsignaler på tegn fra læreren, for eksempel når læreren sier «Vis – signal – NÅ!». De som svarer feil, setter seg ned ved pulten sin, og til slutt blir det kanskje sittende igjen en vinner.

En variant er å gi elevene muligheten til å komme inn i quiz’en igjen. De setter seg ned ved pultene hvis de har svart feil, men får fortsette å gi signaler, og ved rett svar, setter de seg opp på pulten og er med igjen.

Svarsignaler må gis samtidig. Vår erfaring er at elevene – også de som går ut – følger godt med på at de andre ikke jukser ved å avpasse signaler til andre. 

Det kan være demotiverende å stadig ryke ut på de første spørsmålene, men her kan læreren passe på å lage noen enkle spørsmål først, og økende vanskelighetsgrad videre. Da får alle følelsen av å ha vært med, samtidig som det blir en del frafall underveis, og kanskje en vinner til slutt.

Eksempel på et spørsmål med tilhørende svaralternativer fra temaet næringsstoffer på naturfag Vg1.

Underveis bør læreren følge med på hvor mange elever som setter seg i løpet av quizen. Er spørsmålene for vanskelige eller uklare?  Har undervisningsopplegget vært for vanskelig? Læreren kan spørre elevene helt konkret: "Hva er det som er vanskelig med glukose?"

Antall svaralternativer avhenger av hvor mange alternativer læreren klarer å finne på, men har også å gjøre med hvor vanskelig spørsmålet er. Det kan være lurt med fem alternativer, slik at det ikke blir for enkelt. Men elevene må gjøre raske vurderinger for å bestemme hva de tror er riktig, og da kan det av og til være nok med tre eller fire alternativer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar