Blogglistenhits

torsdag 18. februar 2016

Å legge et puslespill

Hver dag møter elevene nytt lærestoff som skal bearbeides, forstås og huskes. Ikke minst er det viktig å få med «de store linjene», og få følelsen av at nå har jeg hovedpunktene på plass. «Å legge et puslespill» dreier seg om å legge rutene i en oversiktstabell på riktig plass, og kan brukes for å sjekke seg selv på akkurat dette – har jeg oversikten over dette temaet? Å få plassert alle brikkene riktig kan gi en god følelse av mestring. Da kan det føles lettere å arbeide videre med detaljene.


Her er et puslespill som ble brukt på Kjemi 1. Organisk kjemi er et tema som lett lar seg sortere i en oversiktstabell


Dette gjør du: Læreren har laget en oversiktstabell på et tema som er slik at det lett kan sorteres i rader og kolonner. Puslespill klippes opp av læreren før første gangs bruk, og er laget på fargede ark. Da blir ikke bitene så lett borte blant annet papir på pulten. Det må være nok puslespill til at grupper på maks fire elever får et puslespill hver. Hvert puslespill oppbevares i en konvolutt, og kan brukes flere ganger. A3-ark vil gi større brikker. Tykke ark vil gjøre brikkene mer robuste, og noen lærere vil også ønske å laminere brikkene for at de skal holde seg bedre.

Elevene får utdelt konvolutten med brikkene, og kan sette i gang etter en kort introduksjon fra læreren. Elevene får vite at brikkene utgjør rutene i en oversiktstabell, som skal pusles på riktig plass. Selve rekkefølgene på rader og kolonner har ikke noe å si, bare den innbyrdes plasseringen av brikker innen hver rad og kolonne stemmer. For noen elevgrupper går det raskt å få brikkene på plass, mens andre vil trenge litt mer tid.

Det finnes også andre måter å gjøre dette på rent praktisk: Flere lærere har fortalt at de deler ut saks til elev-parene, og at elevene selv klipper opp puslespillet før de setter i gang. Noen sier også at elevene gjerne vil ha brikkene for å kunne øve hjemme. Andre lærere synes det er greit å bruke litt tid første gang, og klipper opp og laminerer før de bruker denne arbeidsmåten i klassen, slik at puslespillet kan brukes mange ganger. Da slipper man også å bruke dyrebar undervisningstid til at elevene skal klippe opp brikkene.

Etter hvert som gruppene er ferdige, får de utdelt den originale oversiktstabellen for å sjekke at de har alle ruter på riktig plass. Hver elev får en egen kopi. Flere elever har sagt at de selv klipper opp tabellen for å øve hjemme, fordi det er mer motiverende enn å memorere en side i læreboka!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar