Blogglistenhits

tirsdag 2. februar 2016

Ja takk, begge deler!

Her er vårt debattinnlegg i Bergens Tidende i går 1. februar. Det er av den kortere typen, og legges ikke ut digitalt på avisens nettsider - derfor legger vi ut teksten her. I tillegg har vi satt inn et par bilder. Teksten "Ja takk, begge deler" er en kommentar til innlegget "For mykje leik og moro", som var trykket i Bergens Tidende 18. januar.

Ja takk, begge deler! 

Vi vil gjerne kommentere noen av synspunktene på realfagsundervisning som kom fram i innlegget «For mykje leik og moro» i BT 18.januar. Med bakgrunn som naturfagslærere i videregående skole forstår vi ønsket om faglig interesserte elever. Men når det gjelder de to alternativene som settes opp mot hverandre, «leik og moro» eller «konsentrasjon og hardt arbeid», kan vi ikke se at disse utelukker hverandre.

Lærere må forholde seg læreplanen slik den er, og til elevene som vi har. Dagens elever er annerledes enn elevene for ett, to og tre tiår siden. Som lærere må vi justere praksis i møte med dagens elever.

Vårt debattinnlegg i Bergens Tidende 2. februar
Moro med faglig fokus: To elever fra yrkesfag viser
 stolt fram sin selvlagede modell av fordøyelsen.
Ideen til utforming fikk de selv,
og arbeidsinnsatsen var uvanlig stor.
Målet er at elevene skal lære, og i dag vet vi mye mer om hvordan elever lærer enn tidligere. Et godt læringsmiljø er viktig for læring, og da kan gode opplevelser ha en viktig plass i arbeidet med fagstoffet. Læringsaktiviteter som preges av lek og moro er ikke nødvendigvis tull og tøys, så lenge fagligheten er ivaretatt. 

Vi har for eksempel god erfaring med mange spillaktige gjetteleker. De blir en annerledes form for oppgavearbeid, som engasjerer elevene uansett faglige forutsetninger. Vi vet at læring skjer ved at elever bearbeider stoffet på ulike måter og setter egne ord på ting. Med læring som mål er det derfor ikke nok at en lærer kun står ved tavla og forsyner elevene med fagstoff.

Ingenting av dette er noen motsetning til «konsentrasjon og hardt arbeid», som fremholdes i artikkelen som «suksessoppskrift i realfaga». Så lenge poenget med ulike aktiviteter er å lære fagstoff, vil arbeidsmåter som engasjerer elever fint kunne kombineres med konsentrasjon og hardt arbeid.

Variasjon er sentralt. Elever trenger å arbeide på ulike måter og ha varierte timer. Dette anses nå som så viktig at det de senere årene stadig har blitt nevnt av Udir, senest i et høringsnotat om naturfagundervisning i 2015. Elever som får oppleve variasjon i arbeidsmåtene, vil også få bruke flere av sine talenter og interesser i en realfaglig kontekst. Slike opplevelser kan føre til at flere elever synes timene er både lek og moro, samtidig som de lærer mye realfag. Så ja takk til lek og moro i realfagene, så lenge fagligheten er det sentrale!

Mer moro med faglig fokus: Engasjerte elever fremstiller fordøyelsen
på en tegning i menneskestørrelse på ark fra en stor papirrull.
Etterpå presenterte alle gruppene fordøyelsessystemet "sitt" foran klassen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar