Blogglistenhits

søndag 21. februar 2016

Å argumentere i minirollespill

Mange elever liker rollespill, og dette kan vi også gjøre to og to – på maks femten minutter, og etter at vi er ferdige med et tema. Elevene skal rett og slett argumentere for og mot en gitt påstand - i par og samtidig - , og uten at noe skal framføres for andre.


Eksempler på påstander for naturfag Vg1:

-          Forurensningsproblemer kan man som enkeltindivid gjøre lite med.
-          Fostervannsdiagnostikk kan gi nyttig og viktig informasjon om fosteret som en kvinne bærer.

Elevene får noen minutter til å forberede argumentene sine, og kan da gjerne samarbeide med en annen som har samme rolle. På signal diskuterer alle elevene i par, og selve rollespillet er over på få minutter. Elevene i hvert par skal ikke bli enige, men argumentere for «sitt» syn og lytte til hverandres synspunkter.

Dette er fin muntlig trening i en liten setting. Alle må snakke fag, og bare partneren hører deg. Kanskje fungerer dette så bra fordi det er lettere å si noe når du har fått tildelt et synspunkt, og ikke trenger å bekymre deg for hva du egentlig mener? Eller det kan være litt morsomt å argumentere for noe som du opplagt ikke mener i virkeligheten? Mange elever synes at slik pålagt naturfag-snakking kan gjøre det lettere å ta ordet i plenum senere, eller holde foredrag foran klassen.

Tydelige instruksjoner fra læreren er viktig for at det hele skal få god framdrift, og dette gjelder også styring av tid. «Nå har dere to minutter igjen til å forberede argumenter!» kan gjøre elevene både ivrige og fokuserte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar