Blogglistenhits

søndag 27. januar 2019

"Naturfag på ekte - fire eksempler

Siden høsten 2018 har vi lagt ut fire innlegg i vår serie "Naturfag på ekte". Her har vi vist konkrete eksempler på hvordan vi kan involvere elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. 

Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. 

Arbeidsmåten Naturfag på ekte tillater elever å engasjere seg i en reell og viktig problemstilling i lokalsamfunnet. Det elevene gjør har en "ekte" effekt, og læreren trenger ikke å argumentere for relevansen for faget når elevene opplever at de faktisk bidrar til å forbedre nærmiljøet. Samtidig er fokuset på kompetansemål i faget.

Her finner du lenker til alle de fire innleggene i denne serien:
Øvelse gjør mester!


Det tar bestandig litt ekstra tid å utvikle opplegg som dette. En lærer kan ikke gjøre slikt arbeid alene uten at skolen involveres og støtter opp. Positive erfaringer kan uansett gi inspirasjon til å forbedre opplegget for neste kull elever. Ting blir ikke nødvendigvis perfekt i første runde. Også her er det slik at øvelse gjør mester. Og kanskje kan flere lærere kan samarbeide? Og ikke minst - se etter muligheter for din egen klasse eller skole. Det vi har vist i denne serien er jo bare fire eksempler på hvordan vi kan gi elevene "ekte" opplevelser i naturfag - som et alternativ, eller supplement, til mer tradisjonell teoriundervisning.

Gevinsten er engasjerte elever, som får en opplevelse de vil huske - en opplevelse som kanskje endrer deres forhold til naturfag eller realfag. Slik det ofte er når vi får "naturfag på ekte".

Lykke til!

søndag 20. januar 2019

Bruk av kreative modeller i en vurdering

Denne historien la vi ut på facebook-siden vår  for et drøyt halvår siden, men vi synes den er så interessant at vi deler den omigjen her på bloggen:

Hva skjedde?


Da realfagslærer Torarin Holm Petersen ved Stavanger Katedralskole våren 2018 jobbet med temaet stråling og radioaktivitet med elevene på Vg1, tenkte han at elevene kunne få vise hvordan de tenker kreativ naturfaglig problemløsning, ikke bare repetere fakta fra læreboka. Han mener at mange lærebøker trekker fram "fakta", og ikke så mye den kreative måten forskerne har kommet fram til disse faktaene på. Han har selv erfart at modeller hjelper elevene til å tenke mer kreativt, da de må prøve å forklare noe gjennom modellen sin.

Petersen la opp en prøve som var slik at den første delen av prøven var en vanlig skriftlig prøve, mens i den andre delen av prøven skulle elevene lage en modell innenfor stråling og radioaktivitet. Læreren hadde lagt fram materiell som elevene kunne bruke. Elevene valgte ulike tema. Noen viste eksitering av elektroner, andre lagde modell om nordlys, ulike typer radioaktivitet, osv. Ingen modeller var like. Elevene hadde fått noen kriterier for hva de skulle ta med i modellen. Målet var å se hvordan elevene tenkte gjennom å se på modellen. Det ble selvfølgelig litt tidspress, men se hvor interessante modellene er! Her er fire eksempler, gjengitt med tillatelse. I disse modellene kan vi bl.a. se nordlys og eksitering av elektroner.Kreative modeller på nye måter

Vi synes det var utrolig interessant å lese om hvordan kreative modeller kan brukes på - for oss - nye måter. Og det er alltid interessant å se hvor kreative elever er, når de bare får muligheten. Vi har selv sett hvor stolte elevene ofte blir av modellene sine, og har også erfart at enkeltelever kan vokse på erfaringer som dette.

onsdag 16. januar 2019

Vi gjør gjerne foredrag!

De siste årene har vi gjort mange Engasjerende naturfag-foredrag for lærere rundt om i landet. Vi har for eksempel vært innom

 • videregående skoler
 • fylkeskommuners samlinger for naturfaglærere
 • etterutdanningsdag for grunnskolelærere
 • hele skolen, dvs. foredrag for lærerne i ALLE fag
 • lektorstudenter på universitet

Vi får ofte svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne. På våre foredrag bruker vi mange av arbeidsmåtene på deltagerne, ved at DE blir "klassen". Lærerne sier etterpå at dette er veldig nyttig, og at de føler seg klare for å teste ut arbeidsmåtene i egne klasser. 

Vi har lyst til å gjøre enda flere foredrag i 2019, så ta gjerne kontakt!

Kontaktinformasjon finnes under fane øverst på bloggen. 

I mars 2018 var vi på Realfagkonferansen på Høgskolen i Sørøst-Norge, og holdt foredrag for grunnskolelærere. De hadde ikke noe problem med å se at våre pedagogiske grep kan brukes av elever i alle aldre - man må kanskje bare justere litt!I april 2018 holdt Kari "Engasjerende naturfag"-foredrag for realfaglærerne på Kuben videregående skole i Oslo.søndag 13. januar 2019

Naturfag på ekte: 4. Case for bedrift

Et ønskescenario: En lokal realfag-bedrift inngår et samarbeid med skolen, og utarbeider en case som elevene kan jobbe med over lengre tid. Da er det selvfølgelig en forutsetning at man kan arbeide innenfor læreplanmål i naturfag.


Slik kan det foregå


Mer enn boller og brus!


Kanskje har en bedrift tatt kontakt med skolen og ønsker å bidra til virkelighetsnær undervisning? Kanskje kjenner læreren noen som jobber i en bedrift som kan muligens være aktuell for et lite prosjekt og tar kontakt direkte? Eller kanskje deltar læreren på et arrangement der hun ble kjent med noe spennende som en bedrift jobber med og snakker med den som er på arrangementet om et mulig samarbeidsprosjekt?

Det viktigste er at samarbeidet blir noe annet enn bare et bedriftsbesøk med boller og brus til elevene. Da blir det hele bare en greie som tar tid, og som ingen har lyst til å gjøre omigjen. Elevene skal se på en konkret utfordring og få et oppdrag! Elevene blir ofte engasjert av slike oppgaver, i og med at det handler om noe "ekte", og kanskje bidrar de også til å løse en utfordring som bedriften har. Slikt samarbeid kan oppleves som verdifullt både for skolen og bedriften, og legge grunnlag for et videre samarbeid over tid.
Forarbeid er nøkkelen!


Forarbeidet med bedriften er nøkkelen til suksess. Læreren bør ha et møte med kontaktpersonen fra bedriften, hvor de sammen ser på det bedriften jobber med. Selv om bedriften har en positiv innstilling til samarbeid, kjenner de jo ikke skolens læreplan. Læreren vurderer hvordan samarbeidet kan organiseres slik at elevene jobber med kompetansemål i faget.

For eksempel kan man ende opp med en case som dette:
 • Casen bør presenteres som en problemstilling som bedriften jobber med eller er opptatt av, men kan selvfølgelig også være en fiktiv oppgave. 
  • For eksempel kan elevene få beskjed om å analysere et datasett og komme med anbefaling til bedriften om hvordan oppgaven kan løses.
  • Det bør være mulig å løse oppgaven på flere måter
  • Elevene må få nok bakgrunnsinformasjon for å kunne arbeide med oppgaven
  • Elevene kan gjerne arbeide i grupper
 • Bedriften bør ha en eller flere personer som elevene kan kontakte underveis i arbeidet.
 • Casen kan avsluttes med at elevgruppene presenterer arbeidet sitt for bedriften og gir sine anbefalinger til hvordan oppgaven kan løses.


En historie fra virkeligheten


Et eksempel beskrevet på naturfag.no av av lektor John-Erik Sivertsen er et samarbeid mellom St Olav videregående skole i Stavanger og oljeselskapet Exxon Mobil. Du finner det her. Elever fra Geofag 2 fikk arbeide med geologiske data i samarbeid med et ekte oljeselskap, noe elevene opplevde som svært spennende. Kanskje innlegget kan gi litt inspirasjon? Takk til John-Erik Sivertsen for at vi fikk lov til å dele det.Øvelse gjør mester!


Det tar bestandig litt ekstra tid å utvikle opplegg som dette. En lærer kan ikke gjøre slikt arbeid alene uten at skolen involveres og støtter opp. Positive erfaringer kan uansett gi inspirasjon til å forbedre opplegget for neste kull elever. Ting blir ikke nødvendigvis perfekt i første runde - også her er det slik at øvelse gjør mester. Og kanskje kan flere lærere kan samarbeide?

Gevinsten er engasjerte elever, som får en opplevelse de vil huske - en opplevelse som kanskje endrer deres forhold til naturfag eller realfag. Slik det ofte er når vi får "naturfag på ekte".

onsdag 9. januar 2019

Vi ønsker oss gjestebloggere!

Høsten 2017 hadde vi en serie med blogginnlegg skrevet av andre enn oss. Lærere i ungdomsskole og videregående skole skrev tekster om hvordan de hadde brukt noen av arbeidsmåtene fra Engasjerende naturfag-bloggen i eget klasserom. Nå ønsker vi oss en ny runde med gjestebloggere - kanskje DU har lyst til å bidra?


Dessverre - jeg har ikke tid!


Det er svært forståelig at det å skrive et innlegg og ta noen bilder i klasserommet ikke er aktuelt for alle. Men for deg som synes dette høres interessant ut:

 • Det trenger ikke å ta lang tid å skrive et blogginnlegg.
 • Et innlegg kan rett og slett være bare noen bilder pluss noen få linjer med tekst.
 • Temaet er: Hvordan gikk det da du testet ut en arbeidsmåte - eller flere - fra Engasjerende naturfag-bloggen i ditt eget klasserom?


Neida - å være gjesteblogger er ikke farlig! .Til inspirasjon: Gjesteblogger-innleggene fra 2017


Hvordan gjør du det?


Hvis DU har lyst til å bidra, er det bare å ta kontakt med oss på Engasjerende naturfag-siden på Facebook, eller på epost til kari.folkvord@outlook.com. 

Temaet er altså læreres egne erfaringer med å bruke arbeidsmåter fra bloggen vår i eget klasserom, og innlegget kan være så kort som bare det. Bilder må være uten elever eller uten ansikter, men som dere ser av eksemplene over, kan det være både nyttig og interessant å se andres bilder av elevers produkter eller av arbeidsark.

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen Kari og Grethe