Blogglistenhits

søndag 13. januar 2019

Naturfag på ekte: 4. Case for bedrift

Et ønskescenario: En lokal realfag-bedrift inngår et samarbeid med skolen, og utarbeider en case som elevene kan jobbe med over lengre tid. Da er det selvfølgelig en forutsetning at man kan arbeide innenfor læreplanmål i naturfag.


Slik kan det foregå


Mer enn boller og brus!


Kanskje har en bedrift tatt kontakt med skolen og ønsker å bidra til virkelighetsnær undervisning? Kanskje kjenner læreren noen som jobber i en bedrift som kan muligens være aktuell for et lite prosjekt og tar kontakt direkte? Eller kanskje deltar læreren på et arrangement der hun ble kjent med noe spennende som en bedrift jobber med og snakker med den som er på arrangementet om et mulig samarbeidsprosjekt?

Det viktigste er at samarbeidet blir noe annet enn bare et bedriftsbesøk med boller og brus til elevene. Da blir det hele bare en greie som tar tid, og som ingen har lyst til å gjøre omigjen. Elevene skal se på en konkret utfordring og få et oppdrag! Elevene blir ofte engasjert av slike oppgaver, i og med at det handler om noe "ekte", og kanskje bidrar de også til å løse en utfordring som bedriften har. Slikt samarbeid kan oppleves som verdifullt både for skolen og bedriften, og legge grunnlag for et videre samarbeid over tid.
Forarbeid er nøkkelen!


Forarbeidet med bedriften er nøkkelen til suksess. Læreren bør ha et møte med kontaktpersonen fra bedriften, hvor de sammen ser på det bedriften jobber med. Selv om bedriften har en positiv innstilling til samarbeid, kjenner de jo ikke skolens læreplan. Læreren vurderer hvordan samarbeidet kan organiseres slik at elevene jobber med kompetansemål i faget.

For eksempel kan man ende opp med en case som dette:
 • Casen bør presenteres som en problemstilling som bedriften jobber med eller er opptatt av, men kan selvfølgelig også være en fiktiv oppgave. 
  • For eksempel kan elevene få beskjed om å analysere et datasett og komme med anbefaling til bedriften om hvordan oppgaven kan løses.
  • Det bør være mulig å løse oppgaven på flere måter
  • Elevene må få nok bakgrunnsinformasjon for å kunne arbeide med oppgaven
  • Elevene kan gjerne arbeide i grupper
 • Bedriften bør ha en eller flere personer som elevene kan kontakte underveis i arbeidet.
 • Casen kan avsluttes med at elevgruppene presenterer arbeidet sitt for bedriften og gir sine anbefalinger til hvordan oppgaven kan løses.


En historie fra virkeligheten


Et eksempel beskrevet på naturfag.no av av lektor John-Erik Sivertsen er et samarbeid mellom St Olav videregående skole i Stavanger og oljeselskapet Exxon Mobil. Du finner det her. Elever fra Geofag 2 fikk arbeide med geologiske data i samarbeid med et ekte oljeselskap, noe elevene opplevde som svært spennende. Kanskje innlegget kan gi litt inspirasjon? Takk til John-Erik Sivertsen for at vi fikk lov til å dele det.Øvelse gjør mester!


Det tar bestandig litt ekstra tid å utvikle opplegg som dette. En lærer kan ikke gjøre slikt arbeid alene uten at skolen involveres og støtter opp. Positive erfaringer kan uansett gi inspirasjon til å forbedre opplegget for neste kull elever. Ting blir ikke nødvendigvis perfekt i første runde - også her er det slik at øvelse gjør mester. Og kanskje kan flere lærere kan samarbeide?

Gevinsten er engasjerte elever, som får en opplevelse de vil huske - en opplevelse som kanskje endrer deres forhold til naturfag eller realfag. Slik det ofte er når vi får "naturfag på ekte".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar