Blogglistenhits

søndag 20. januar 2019

Bruk av kreative modeller i en vurdering

Denne historien la vi ut på facebook-siden vår  for et drøyt halvår siden, men vi synes den er så interessant at vi deler den omigjen her på bloggen:

Hva skjedde?


Da realfagslærer Torarin Holm Petersen ved Stavanger Katedralskole våren 2018 jobbet med temaet stråling og radioaktivitet med elevene på Vg1, tenkte han at elevene kunne få vise hvordan de tenker kreativ naturfaglig problemløsning, ikke bare repetere fakta fra læreboka. Han mener at mange lærebøker trekker fram "fakta", og ikke så mye den kreative måten forskerne har kommet fram til disse faktaene på. Han har selv erfart at modeller hjelper elevene til å tenke mer kreativt, da de må prøve å forklare noe gjennom modellen sin.

Petersen la opp en prøve som var slik at den første delen av prøven var en vanlig skriftlig prøve, mens i den andre delen av prøven skulle elevene lage en modell innenfor stråling og radioaktivitet. Læreren hadde lagt fram materiell som elevene kunne bruke. Elevene valgte ulike tema. Noen viste eksitering av elektroner, andre lagde modell om nordlys, ulike typer radioaktivitet, osv. Ingen modeller var like. Elevene hadde fått noen kriterier for hva de skulle ta med i modellen. Målet var å se hvordan elevene tenkte gjennom å se på modellen. Det ble selvfølgelig litt tidspress, men se hvor interessante modellene er! Her er fire eksempler, gjengitt med tillatelse. I disse modellene kan vi bl.a. se nordlys og eksitering av elektroner.Kreative modeller på nye måter

Vi synes det var utrolig interessant å lese om hvordan kreative modeller kan brukes på - for oss - nye måter. Og det er alltid interessant å se hvor kreative elever er, når de bare får muligheten. Vi har selv sett hvor stolte elevene ofte blir av modellene sine, og har også erfart at enkeltelever kan vokse på erfaringer som dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar