Blogglistenhits

søndag 27. januar 2019

"Naturfag på ekte - fire eksempler

Siden høsten 2018 har vi lagt ut fire innlegg i vår serie "Naturfag på ekte". Her har vi vist konkrete eksempler på hvordan vi kan involvere elevene i mange ulike opplevelser som ofte kommer naturen, samfunnet og lokalbedrifter til gode. 

Det er nemlig slik at elever ofte arbeider med oppgaver eller gjøremål som de ikke kan se direkte nytte av. Derfor sliter noen med å oppleve at faget er relevant for dem. I tillegg kan det av og til virke som om oppgavene er konstruert bare for at elevene skal ha noe å holde på med, og mange elever strever med å se noen mening i dette. 

Arbeidsmåten Naturfag på ekte tillater elever å engasjere seg i en reell og viktig problemstilling i lokalsamfunnet. Det elevene gjør har en "ekte" effekt, og læreren trenger ikke å argumentere for relevansen for faget når elevene opplever at de faktisk bidrar til å forbedre nærmiljøet. Samtidig er fokuset på kompetansemål i faget.

Her finner du lenker til alle de fire innleggene i denne serien:
Øvelse gjør mester!


Det tar bestandig litt ekstra tid å utvikle opplegg som dette. En lærer kan ikke gjøre slikt arbeid alene uten at skolen involveres og støtter opp. Positive erfaringer kan uansett gi inspirasjon til å forbedre opplegget for neste kull elever. Ting blir ikke nødvendigvis perfekt i første runde. Også her er det slik at øvelse gjør mester. Og kanskje kan flere lærere kan samarbeide? Og ikke minst - se etter muligheter for din egen klasse eller skole. Det vi har vist i denne serien er jo bare fire eksempler på hvordan vi kan gi elevene "ekte" opplevelser i naturfag - som et alternativ, eller supplement, til mer tradisjonell teoriundervisning.

Gevinsten er engasjerte elever, som får en opplevelse de vil huske - en opplevelse som kanskje endrer deres forhold til naturfag eller realfag. Slik det ofte er når vi får "naturfag på ekte".

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar