Blogglistenhits

onsdag 29. april 2020

Vi snakker om bærekraftig utvikling! - ved hjelp av låta "Goliat"

Ifjor oppdaget vi den nydelige låta Goliat, av den svenske artisten Laleh. Vi har mange ganger sett at videoen, hvor barn og unge mennesker synger teksten direkte til oss, gjør inntrykk på lyttere. Denne videoen er super å bruke i klasserommet på Naturfag Vg1, for å få igang en diskusjon rundt temaet bærekraftig utvikling. Se vår  tidligere beskrivelse av et opplegg i innlegget Vi skal ta ӧver världen - om bærekraftig utvikling.
Vi tilpasser arbeidsmåten litt


I klasserommet har vi pleid å tenke at en runde med denne låta - slik vi har beskrevet den tidligere - kan ta mindre enn 20 minutter. Nå i disse korona-tider sitter elevene hjemme ved hver sin pc, og vi må kanskje tenke litt annerledes. Kanskje kan det passe å ta en liten runde i plenum først, og deretter komme tilbake til resten av oppgaven neste dag?


For eksempel:


 • Lytt til låta. 
Det er viktig at elevene kan se teksten når vi bruker låter på denne måten, for at de skal få med seg innholdet. Her er videoen tekstet, og det gjør det lettere for elevene å få med seg teksten underveis. Etterpå kan det være lurt å ha hele teksten oppe, og den finner du for eksempel her • Et raskt blikk på teksten i plenum
Generelt er det lurt å se raskt på slike tekster sammen, før elevene skal tenke selv. Her er nok teksten ganske enkel og grei, men noen elever vil kanskje trenge hjelp for å forstå enkelte svenske ord.


 • Skriving på egen hånd (istedenfor Gruppediskusjon)

I klasserommet ville vi nå hatt en diskusjon i grupper, med spørsmålene som er gitt på bildet nedenfor. Nå kan vi kanskje bruke disse spørsmålene om låta Goliat til en skriveoppgave, hvor elevene formulerer egne tanker om disse spørsmålene.  • Oppsummering i plenum - kanskje senere på dagen, eller neste dag?
Det er ikke så lett for alle å bare skrive ned noen tanker rundt disse spørsmålene, når de må gjøre det helt på egen hånd. Kanskje det er lurt å la det ligge til neste dag? Da kan elevene i mellomtiden også lufte tankene sine med en klassekamerat eller noen andre. I plenum kan man ta en kort oppsummeringsrunde. 


De som har lyst til å dele noen tanker rundt disse spørsmålene, får muligheten til det. Det kan også være interessant for alle å høre ulike innspill.
Variasjon i koronaens tid


Med hjemmeskole, mye innetid og færre avvekslinger i løpet av dagen enn vanlig, tror vi at litt variasjon vil være svært velkomment hos elevene. Her får de i tillegg litt musikk, og muligheten til å tenke litt høyt rundt "store tema". Kanskje kan dette være spesielt interessant nå for tiden, siden verden faktisk opplever en global krise akkurat nå, og elevene kanskje har gjort seg noen tanker allerede. 

søndag 26. april 2020

Ut av huset! 3. Skattejakt

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid forann pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene litt ut av huset? I store deler av landet er det strålende værvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg i friluft.

Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, og dette er det tredje innlegget i serien. De to forrige innleggene finner du her og her.Tredje forslag: Skattejakt! • Se vårt tidligere blogginnlegg om arbeidsmåten Skattejakt her.
 • Læreren forteller det faglige temaet for skattejakten, og klasse og lærer i fellesskap setter opp en liste på ti fagord som er sentrale for dette temaet. Dette er utgangspunktet for skattejakten.
 • Nå skal elevene - kanskje to og to? - finne noe som kan representere eller symbolisere hvert av fagordene. De kan lete både inne og ute, og de bruker mobilen til å ta bilde av det de finner. Og her er det rom for både grubling og kreatitivitet, for hva kan representere fordøyelse? eller global oppvarming? Noen elever vil synes det er spennende å tenke ut muligheter her.
 • Senere kan vise fram resultatet sitt - alle bildene i ett samlebilde - på pc'en, og si noe om hvordan de har tenkt.
 • Akkurat som i vårt forrige to innlegg om ute-rydding og minnepinne, kan det også her være interessant å koble inn hovedområdet Ernæring og helse. For hvordan kan et mer stillesittende liv påvirke helsa vår? Og hvorfor har vi godt av å bevege på oss?
 • Skattejakt kan også fungere som en konkurranse - hvem klarer å finne noe til alle fagordene?Vi tilpasser arbeidsmåten litt


 • To og to elever er kanskje nok? De kan gjerne møtes utendørs for å lete etter noen av tingene, selvfølgelig mens de holder to meters avstand.Litt dokumentasjon, diskusjon - og kanskje litt stolthet?


Gruppenes resultater dokumenteres med bilder, og elevenes resultater kan legges fram i plenum hvor andre grupper kan supplere med egne funn. Det kan være spennende å høre hvordan de andre har tenkt for å løse den samme oppgaven. Ofte ser vi mange kreative løsninger!

Så er det dette med å vise fram det man har gjort til dem hjemme, som vi stadig vekk nevner. For enkelte elever kan det å vise fram et bilde av noe man har gjort og fortelle om det faktisk bety noe, og det kan vekke både stolthet og mestringsfølelse. Og i disse korona-tider, men alle begrensningene vi har, vil kanskje akkurat dette være viktig for enda flere elever.
Ut av huset! - i disse koronatider


"Lærer, kan vi ikke gjøre noe ute i dag?" hører lærere ofte fra elever på denne årstiden, særlig når sola skinner så forlokkende ute. Felles uteaktiviteter er imidlertid ikke lett å få til i disse korona-tider, men vi håper at vi med disse forslagene har vist noen muligheter som kan inspirere.

Elevene har nå vært gjennom en uvanlig periode mer hjemmeskole - med helt annerledes skoledager. Dette betyr også antagelig mer pc-jobbing, mer stillesitting, mindre kontakt med venner og mye tid innendørs. Historier i media forteller oss at noen har klart seg fint i disse nye rammene, mens andre strever litt. Uansett tenker vi at små ute-oppdrag, som vi har vist i denne serien, kan være et velkomment dytt til å ta seg en tur ut på en litt annerledes måte. En tur ut på et lite spesial-oppdrag kan rett og slett bli en god opplevelse som betyr noe utover det rent faglige også. Elevene kan ta med seg en klassekamerat, eller de kan ta med seg noen i familien - kanskje en søster eller en bror? For det kan faktisk være litt gøy å gå på skattajakt sammen med noen!Ut av huset! - på tre måter


I denne korte serien har vi vist tre ulike måter som vi kan skape en ute-aktivitet for elevene på:3. Skattejakt - dette innlegget


Lykke til!

onsdag 22. april 2020

Ut av huset! 2. Å lage en "minnepinne"

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid forann pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene ut av huset? I store deler av landet er det strålende vårvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg litt i friluft.

Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, og dette er det andre innlegget i serien. Det første innlegget finner du her.
Andre forslag: Å lage en "minnepinne"


En annerledes måte å tenke "mine-pinne" på, for elevene skal selvfølgelig lage seg en!


 • Se vårt tidligere blogginnlegg om denne arbeidsmåten her.

 • Det faglige temaet er innenfor bærekraftig utvikling på Naturfag Vg1: Våren er her, og det gror og grønnes overalt. Vi velger å ta naturfagtimen - eller repetisjonen - om suksesjon og næringskjeder utendørs, og lar naturen vise oss hva som foregår! 

 • Klassen deles i grupper på tre. Forslag til arbeidsoppgaver for suksesjons-gruppene og næringskjede-gruppene finner du i vårt tidligere blogginnlegg om "Å lage en minnepinne"

 • Akkurat som i vårt forrige innlegg om å rydde på en strand eller i en park, kan det også her være interessant å koble inn hovedområdet Ernæring og helse. For hvordan kan et mer stillesittende liv påvirke helsa vår? Og hvorfor har vi godt av å bevege på oss? Vi tilpasser arbeidsmåten litt


Nå er ikke læreren med på tur, så dersom denne arbeidsmåten skal være aktuell nå i koronaens tid, må det være slik at læreren lett kan peke elevene til et aktuelt sted. Slik beskrev vi det i den opprinnelge arbeidsmåten: "gjerne til et stort område hvor det ikke har vært luket eller plantet på en god stund. De vil sannsynligvis kunne finne både lav og mose, gress, blomster og trær. Det er fint om læreren har valgt et område der det også er gran og furu, slik at elevene kan identifisere et klimakssamfunn." 

Her får vi altså ikke hele klassen på tur, men elevene må gjøre en liten innsats alene, eller sammen med en klassekamerat eller to - med to meters avstand, selvfølgelig. En felles "minnepinne" kan de uansett lage, og ta et bilde av. Og kanskje en liten bror eller søster har lyst til å være med en tur ut på et lite "oppdrag"?Litt dokumentasjon, diskusjon - og kanskje litt stolthet?


Gruppenes minnepinner dokumenteres med bilder, og elevenes resultater kan legges fram i plenum hvor andre grupper kan supplere med egne funn - eller spørsmål til læreren etterpå. En skriveoppgave kan også være aktuelt.

Så er det dette med å vise fram det man har gjort til dem hjemme, som vi stadig vekk nevner. For enkelte elever kan det å vise fram et bilde av noe man har laget og fortelle faktisk bety noe, og det kan vekke både stolthet og mestringsfølelse. Og i disse korona-tider, men alle begrensningene vi for tiden har, kan akkurat dette være viktig for enda flere elever.Følg med!


På søndag kommer vi med enda et forslag til hvordan vi kan få elevene ut av huset.Tidligere innlegg i serien "Ut av huset!":

mandag 20. april 2020

Ut av huset! 1. Å rydde på en strand eller i en park

Vi lever i koronaens tid, og nå har elevene hatt hjemmeskole i mange uker. Det er lett å forestille seg at det kan bli mye stillesitting og mye tid foran pc'en med skolearbeid. Rammene for skole er ganske begrensede for tiden, men kan vi klare å få til litt ute-aktiviteter likevel? Rett og slett få elevene litt ut av huset? I store deler av landet er det strålende vårvær for tiden, og elevene har sikkert godt av å komme seg ut og bevege seg litt i friluft.

Vi har samlet noen forslag fra Engasjerende naturfag-bloggen i en kort serie, som kommer i noen drypp framover.Første forslag: Å rydde på en strand eller i en park


 • Se vårt tidligere blogginnlegg om denne arbeidsmåten her

 • Det faglige temaet er bærekraftig utvikling på Naturfag Vg1: Alle har sett forsøpling i nærmiljøet. Det kan være en strand, en bypark eller et annet sted. Noen av elevene har kanskje vært med på å plukke søppel tidligere, men når man kombinerer dette med å snakke om forbruksvalgbærekraftig utvikling og globale interessekonflikter, blir det til en annerledes opplevelse. Dette gir rom for gode diskusjoner og dybdelæring, samtidig som elevene blir stolte av å ha gjort noe for å forbedre nærmiljøet.


 • Det kan også være interessant å koble inn hovedområdet Ernæring og helse - for hvordan kan et mer stillesittende liv påvirke helsa vår? Og hvorfor har vi godt av å bevege oss?

Vi tilpasser arbeidsmåten litt


Istedenfor at klassen skal ha et lite prosjekt med å rydde på en liten strand, må elevene nå gjøre en liten innsats på egen hånd, eventuelt noen få elever sammen - innenfor smittevernreglene, selvfølgelig. Mange av oss har det dessverre med å kaste fra seg søppel, så elevene finner sikkert et egnet område i nårheten av der de bor. Det kan være en strand, eller kanskje et turområde? en gårdsplass? langs veien?Litt dokumentasjon, diskusjon - og kanskje litt stolthet?


De kan dokumentere innsatsen sin ved å ta et par bilder, og læreren kan for eksempel bruke våre innspill i det nevnte blogginnlegget som utgangspunkt for diskusjon, eller kanskje en liten skriveoppgave?

Noen elever vil sikkert også synes det er gøy å fortelle familien sin om hva de har gjort, og kanskje vise fram bildene - et helt konkret og positivt resultat av egen innsats. Slike småting kan ha en stor verdi i denne korona-tiden, når det er så begrenset hva vi kan gjøre.Følg med!


I løpet av uka kommer vi med et par forslag til på hvordan vi kan bidra til å få elevene ut av huset.