Blogglistenhits

søndag 22. mai 2022

Lyst til å FØLGE "Engasjerende naturfag"-bloggen?

Facebook farer innleggene fort forbi. Og selv om du følger Engasjerende naturfag-siden på facebook, er det heller ikke sikkert at du får se innleggene våre i feeden din. 

MEN: De fleste av fb-innleggene våre er skrevet på Engasjerende naturfag-bloggen, og den kan du følge, hvis du vil. Det er bare å gå til www.engasjerendenaturfag.blogspot.com, og lete litt nedover på høyre side av skjermbildet. Da vil du få alle våre kommende blogginnlegg direkte til eposten din.

Bloggens forsidebilde - av våre tre tidligere bøker - kommer nok til å bli skiftet ut snart, for nå er nemlig nettopp den NYE Engasjerende naturfag-boka ut til salgs på forlaget Cappelen Damm. Denne boka kommer vi nok ofte tilbake til i fremtidige innlegg!
torsdag 19. mai 2022

Nå er den nye boka vår i salg - hurra!

Nå er den nye Engasjerende naturfag-boka endelig kommet fra trykkeriet. Du kommer til forlaget Cappelen Damms salgsside for boka ved å trykke HER. Dette er så nytt at vi forfatterne enda ikke har mottatt den ferdige boka. Men vi gleder oss!
søndag 15. mai 2022

HVORDAN vi underviser har noe å si!

For oss er de elevaktive arbeidsmåtene verktøy til å stimulere elevenes læring, motivasjon og engasjement i det som foregår. Når elevene får være aktive deltagere i klasserommet, kan det skje en masse spennende ting: 

  • Flere elever kan oppleve mestring
  • Flere vil finne seg mer til rette i det som foregår
  • Flere elever vil glede seg til timene i faget 
  • Flere vil få lyst til å lære
  • Og så videre
Dette baserer vi på våre egne opplevelser i klasserommet i videregående skole, og - ikke minst - på hva elever selv har fortalt oss.

De elevaktive arbeidsmåtene skaper variasjon og gjør at elevene får ta i bruk et større spekter av sine egenskaper, ved for eksempel å snakke fag, lytte, lage noe, diskutere, ta stilling til noe, samarbeide, støtte en klassekamerat eller presentere noe for en gruppe. Det samme faginnholdet kunne blitt presentert på en mer tradisjonell måte, hvor elevene er mer passive mottagere - og vi ville ikke oppnådd de samme positive effektene. 

Undervisning og læring er ikke noe som bare "skjer". Et fag er ikke bare definert av det faglige innholdet. For oss er det opplagt at HVORDAN vi underviser, har en masse å si for elevenes holdning til et fag og deres lyst til å lære, og vi ser at de elevaktive arbeidsmåtene kan være en viktig brikke her. Navnene på noen av de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer her på bloggen og i bøkene våre. 

søndag 8. mai 2022

Vi utvikler lærerens pedagogiske verktøykasse!

Vi ser for oss at alle lærere har en "pedagogisk verktøykasse", som er full av alle slags metoder og grep som læreren trenger for å håndtere alt mulig som har med elever, klasser og undervisning å gjøre. Arbeidsmåter, eller undervisningsmetoder, inngår i denne pedagogiske verktøykassa. 

Arbeidsmåter som pedagogiske verktøy

Lærere vi kjenner er opptatt av hvordan de kan engasjere elevene sine, og hvordan de kan organisere timer som gjør at elevene lærer mye. Hvordan kan de legge til rette for at elevene får reflektere, utforske og være kreative? Og hvordan legge til rette for dybdelæring? 

Dette er viktige spørsmål, og vi tenker selv at lærere gjennom arbeidsmåtene de velger å bruke i klasserommet, kan legge til rette for alle disse viktige elementene. 


Navn skaper konkrete "verktøy"

I figuren nedenfor er navnene på noen av alle disse arbeidsmåtene som vi stadig henter fram her på bloggen vår. Det at vi har gitt arbeidsmåtene konkrete navn, gjør dem for oss nettopp til konkrete "verktøy". Når hver arbeidsmåte får et navn som sier noe OM selve arbeidsmåten, blir det lettere for oss å huske dem. Slik er det også for elevene - "Nå skal vi gjøre en runde med Finn en guru!", gir elevene umiddelbart et tydelig bilde av hva som vi nå skal gjøre, dersom de har vært gjennom denne arbeidsmåten før.
Når vi ønsker oss flere "verktøy"

Med de elevaktive arbeidsmåtene våre ønsker vi å bidra til å utvide lærerenes pedagogiske verktøykasse. For av og til er jo lærere på leting etter nye arbeidsmåter - om det nå er fordi tidene endrer seg, eller fordi at man selv ønsker å utvikle seg videre. I møtet med ulike klasser, ulike tema eller en helt ny type elever kan det være godt å vite at man har mange muligheter i "verktøykassa" si.

søndag 1. mai 2022

Ikke ute enda - men det nærmer seg!

 


Prosessen med å få ferdig den nye Engasjerende naturfag-boka har trukket ut i tid, men nå er manuset endelig sendt til trykking. Kanskje boka kan komme i salg i slutten av mai en gang? 

De som kjenner Engasjerende naturfag-boka vår fra 2015, vil kjenne igjen denne nye utgaven. Men vi har endret og videreutviklet mye av innholdet. I tillegg inneholder boka mange flere arbeidsmåter! 

Vi gleder oss til å kunne bla i den nye boka, og håper at den vil finne sine lesere!