Blogglistenhits

søndag 8. mai 2022

Vi utvikler lærerens pedagogiske verktøykasse!

Vi ser for oss at alle lærere har en "pedagogisk verktøykasse", som er full av alle slags metoder og grep som læreren trenger for å håndtere alt mulig som har med elever, klasser og undervisning å gjøre. Arbeidsmåter, eller undervisningsmetoder, inngår i denne pedagogiske verktøykassa. 

Arbeidsmåter som pedagogiske verktøy

Lærere vi kjenner er opptatt av hvordan de kan engasjere elevene sine, og hvordan de kan organisere timer som gjør at elevene lærer mye. Hvordan kan de legge til rette for at elevene får reflektere, utforske og være kreative? Og hvordan legge til rette for dybdelæring? 

Dette er viktige spørsmål, og vi tenker selv at lærere gjennom arbeidsmåtene de velger å bruke i klasserommet, kan legge til rette for alle disse viktige elementene. 


Navn skaper konkrete "verktøy"

I figuren nedenfor er navnene på noen av alle disse arbeidsmåtene som vi stadig henter fram her på bloggen vår. Det at vi har gitt arbeidsmåtene konkrete navn, gjør dem for oss nettopp til konkrete "verktøy". Når hver arbeidsmåte får et navn som sier noe OM selve arbeidsmåten, blir det lettere for oss å huske dem. Slik er det også for elevene - "Nå skal vi gjøre en runde med Finn en guru!", gir elevene umiddelbart et tydelig bilde av hva som vi nå skal gjøre, dersom de har vært gjennom denne arbeidsmåten før.
Når vi ønsker oss flere "verktøy"

Med de elevaktive arbeidsmåtene våre ønsker vi å bidra til å utvide lærerenes pedagogiske verktøykasse. For av og til er jo lærere på leting etter nye arbeidsmåter - om det nå er fordi tidene endrer seg, eller fordi at man selv ønsker å utvikle seg videre. I møtet med ulike klasser, ulike tema eller en helt ny type elever kan det være godt å vite at man har mange muligheter i "verktøykassa" si.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar