Blogglistenhits

søndag 15. mai 2022

HVORDAN vi underviser har noe å si!

For oss er de elevaktive arbeidsmåtene verktøy til å stimulere elevenes læring, motivasjon og engasjement i det som foregår. Når elevene får være aktive deltagere i klasserommet, kan det skje en masse spennende ting: 

  • Flere elever kan oppleve mestring
  • Flere vil finne seg mer til rette i det som foregår
  • Flere elever vil glede seg til timene i faget 
  • Flere vil få lyst til å lære
  • Og så videre
Dette baserer vi på våre egne opplevelser i klasserommet i videregående skole, og - ikke minst - på hva elever selv har fortalt oss.

De elevaktive arbeidsmåtene skaper variasjon og gjør at elevene får ta i bruk et større spekter av sine egenskaper, ved for eksempel å snakke fag, lytte, lage noe, diskutere, ta stilling til noe, samarbeide, støtte en klassekamerat eller presentere noe for en gruppe. Det samme faginnholdet kunne blitt presentert på en mer tradisjonell måte, hvor elevene er mer passive mottagere - og vi ville ikke oppnådd de samme positive effektene. 

Undervisning og læring er ikke noe som bare "skjer". Et fag er ikke bare definert av det faglige innholdet. For oss er det opplagt at HVORDAN vi underviser, har en masse å si for elevenes holdning til et fag og deres lyst til å lære, og vi ser at de elevaktive arbeidsmåtene kan være en viktig brikke her. Navnene på noen av de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer her på bloggen og i bøkene våre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar