Blogglistenhits

onsdag 7. september 2022

Hvor ble det av nettstedet til den nye "Engasjerende naturfag"-boka?Godt spørsmål

"Flott med den nye boka, men hvor er nettstedet med bokas eksempler i utskriftsvennlig format?", var det noen som lurte på. 

Dette var et godt spørsmål, og det viser seg at bokas nettsted dessverre ikke er ferdig enda. Men det skal komme i løpet av høsten. Det er Cappelen Damm som ordner med nettsiden, og de har dessverre ikke hatt kapasitet til å få gjort denne jobben i løpet av sommeren, slik det egentlig var planlagt. 


Her kan du finne de nye arbeidsarkene etter hvert

Nå får vi høre at nye arbeidsark til Engasjerende naturfag (2022) vil bli lagt på det gamle nettstedet etter hvert som de er klare, og inntil nytt nettsted er opp og går. 


Du kan også lage arbeidsark selv, såklart!

Så godt som alle eksemplene i den nye Engasjerende naturfag-boka er helt nye, og alle er tydelig beskrevet i den nye boka. Enn så lenge kan du selv raskt lage egne arbeidsark basert på dette, men det blir selvfølgelig mer praktisk å få det hele servert i fullstendig og utskriftvennlig format.


Lykke til!

lørdag 27. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter skaper vi varierte timer!

Vår erfaring er at elever ønsker å arbeide på forskjellige måter. De ønsker seg variasjon! Mange lærere legger da også stor vekt på å la elevene arbeide på ulike måter. Elevaktive arbeidsmåter passer naturlig inn her, siden elevene får være aktive på mange ulike måter - ved å snakke, lytte, diskutere, lage noe, presentere, organisere fagstoff, bruke musikk eller bilder på ulike måter, og så videre. Her tror vi det også hjelper at de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer har NAVN. Se for eksempel de tretten navnene på arbeidsmåter i bildet nedenfor. Når arbeidsmåtene har navn, bidrar de til å skape en opplevelse av variasjon

Vi tror at navnene på arbeidsmåtene gjør at arbeidsmåtene blir tydelige strukturer som elevene blir godt kjent med i løpet av et skoleår: 
 • "Jeg liker godt å arbeide med Spisebrikke, for da får jeg tegne stoffet, liksom."
 • "Finn en guru er supernyttig i forkant av en vurdering. Jeg føler at jeg får oversikt over temaet."
 • "Lærer, kan vi ikke gjøre Bruk rommet! på dette temaet også?"
 • "Fem på gata var kjempegøy!"
Kanskje hjelper navnene elevene til å se at man har arbeidet på mange ulike måter underveis? 

Dagens tips

Prøv for eksempel arbeidsmåten Bruk rommet!. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Elevene nå opp av stolene og røre på seg. Gjennom Bruk rommet! får de erfare på en litt annerledes måte at et spørsmål ikke nødvendigvis har ett riktig svar, og at en sak kan sees fra flere sider. 

Lykke til!


søndag 21. august 2022

Elevaktive arbeidsmåter - passer for ALLE fag!

Ja, sånn er det selvfølgelig. Elevaktive arbeidsmåter er ikke bundet til fag. Sånn er det heller ikke for de elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver i bøkene våre. Litt forvirrende kan det kanskje være, siden alle bøkene våre har "naturfag" eller "realfag" i tittelen. Men dette har med vår egen historie å gjøre. Det var naturfag som var vårt undervisningsfag, og det var der vi så behovet for en endring. 

Men det morsomme er jo at lærere i alle mulige andre fag har oppdaget bøkene våre og bruker dem. Arbeidsmåtene er jo egentlig innholdstomme strukturer, som vi putter fagstoff inni. Isteden for å bruke våre ferdige naturfag-eksempler, putter disse lærerne inn fagstoff fra sine egne fag. 
Noen historier fra virkeligheten

 • En lærer fra Ungdomstrinnet skrev til oss og fortalte at på hans skole hadde nå lærerne begynt å bruke Finn en guru i alle fag, som en forberedelse til en vurdering. 
 • Lærere i for eksempel Mat og helse, religion, engelsk, samfunnsfag, matematikk har skrevet til oss og fortalt at de bruker boka og arbeidsmåtene.
 • En gang hadde vi et kurs for alle lærerne på en videregående skole, og lærere fra mange ulike fag var entusiastiske og sa at dette skulle de jammen ta i bruk allerede til uka!


Nå sier vi det rett ut!

Som ferske forfattere tok vi altså utgangspunkt i eget fag og den undervisningskulturen vi kjente. Men etter alle disse årene synes vi nå at vi har grunn til å si at: De elevaktive arbeidsmåtene som vi beskriver passer for alle fag - og også på alle trinn! Eventuelt tilpasser man bare til eget behov.

Sånn sett kunne vi kanskje ha kalt den siste boka Engasjerende timer? Eller Engasjerende læring? Men siden bøkene våre tross alt har blitt litt kjente i sin lille nisje med "naturfag", har vi beholdt naturfag i tittelen også på siste bok. Vi håper at flere lærere i andre fag - også på andre trinn enn videregående - finner fram til boka likevel!


Dagens tips

Mange lærere kjenner etter hvert arbeidsmåten Finn en guru. Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER. Så kan den være dagens tips til lærere i alle fag.

Lykke til!

søndag 14. august 2022

Dagens tips: Vi starter skoleåret med å bygge det høyeste tårnet!

Mange lærere ønsker å starte opp naturfag i en ny klasse med noe praktisk, at elevene får gjøre noe sammen, bevege litt på seg - og gjennom dette bli litt kjent med hverandre. 

Her har vi et forslag: Prøv å bygge det høyeste tårnet! Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER


Begreper som hypoteser og teorier kan føles fjerne og teoretiske for mange elevene, men gjennom samarbeid i en uhøytidelig konkurranse som ledes av læreren får elevene helt konkrete knagger å henge disse begrepene på. Så dette er i aller høyeste grad faglig arbeid også!

Lykke til!

søndag 7. august 2022

Med elevaktive arbeidsmåter treffer vi hele spekteret av elever

 Alle lærere vet at i et klasserom finner vi et helt spekter av ulike elever, for eksempel noen av disse:Hvordan elevaktive arbeidsmåter treffer flere elever

Gjennom elevaktive arbeidsmåter får elevene forholde seg aktivt til fagstoffet på ulike måter, ved at de for eksempel snakker og diskuterer i par eller grupper, organiserer fagstoff, lager et produkt, presenterer noe i en gruppe, bruker musikk eller bilder til inspirasjon osv i ulike strukturer som elevene blir kjent med.

Vi opplever at vi gjennom slike elevaktive arbeidsmåter møter alle disse ulike elevene på en god måte, fordi at elevene gjennom de ulike elevaktive arbeidsmåtene for eksempel får

 • være aktive deltagere, men i et par eller en gruppe - ikke foran hele klassen
 • bruke sin egen kreativitet til å lage noe
 • bevege seg og være litt fysisk aktive
 • "skinne" litt, fordi de har noen nyttige egenskaper å ta med inn i noe en gruppe skal gjøre
 • får støtte og hjelp fra medelever eller fra lærer
 • får bruke og utforske flere sider av seg selv i arbeidet
 • oppleve variasjon i timene, noe mange elever sier at de ønsker seg


Dagens tips:  Parsjekk

Arbeidsmåten Parsjekk er hentet fra samarbeidslæringen, og vi har tidligere beskrevet Parsjekk HER.

Vi synes denne arbeidsmåten er helt super til å arbeide med konkrete og enkle, men viktige, sammenhenger. Elever får gi og ta i mot hjelp på en strukturert og ufarlig måte, og de kommer samlet som gruppe fram til svar. Flott arbeidsmåte for hele spekteret av elever, er vår erfaring!

Lykke til! 

søndag 31. juli 2022

SÅ mange spørsmål ... og et forslag til svar

Lærere forholder seg til ulike klasser og mange elever, og det er hele tiden mengder av smått og stort av informasjon og spørsmål å forholde seg til. Også når det gjelder hvordan man skal legge opp timene i et fag. Spørsmålene på bildet nedenfor dukker opp, og det er sikkert flere enn oss som har kjent spørsmål som dette surre rundt i hodet:Fra vår egen historie - og svaret som vi fant

Da vi selv arbeidet som lærere og skulle planlegge timer, var spørsmålene mange av de samme som på bildet ovenfor, selv om begrepene "underveisvurdering" og "dybdelæring" er relativt nye. Som nyutdannede lærere, opplevde vi det som svært frustrerende å bruke en masse tid på å planlegge naturfagtimer som ikke engasjerte elevene. Men det var jo slik vi hadde lært å gjøre det - vi visste ikke om noe annet! Ved å gjennomgå og gjennomgå fagstoff, følte vi oss altfor bundet opp og at vi fikk for liten tid til å hjelpe enkeltelever. Vi opplevde også at timene ble for ensformige. Vi ønsket oss mer variasjon - både for oss selv og for elevene - men vi ante ikke hvilke muligheter som fantes. Spørsmålene på bildet ovenfor har altså vært med oss lenge.

Etter hvert fant vi to lærere på hver vår kant av landet fram til hverandre, og begynte å samarbeide om å utvikle undervisningsmetodene våre. Slik kom vi fram til det som vi etter hvert begynte å kalle elevaktive arbeidsmåter. Og for å si den enkelt: Det viste seg at "elevaktive arbeidsmåter" for oss var et godt svar på alle spørsmålene vi ramset opp på bildet ovenfor! Etter hvert ble det til og med flere bøker av dette samarbeidet.


For svaret kan være "elevaktive arbeidsmåter"

Med elevaktive arbeidsmåter får elevene delta aktivt i det som foregår i timene i større grad enn det som tradisjonelt har vært vanlig. De snakker, samarbeider, diskuterer, lager noe, organiserer fagstoff, formulerer spørsmål, lytter til andres mening, presenterer noe i en gruppe, bruker musikk eller bilder til inspirasjon, og så videre. De forholder seg rett og slett aktivt til fagstoffet på ulike måter. Gjerne i kombinasjon med korte lærerforedrag.

Vår erfaring er at denne nye helheten bidrar til:
 • mer variasjon i timene, noe elevene ønsker seg
 • at læreren i større grad blir veileder, og kan bidra der det trengs - eller observere det som foregår
 • at flere elever blir engasjert i timene, og kanskje også i faget
I tillegg argumenterer vi i den nyeste Engasjerende naturfag-boka fra i år at de elevaktive arbeidsmåtene også støtter opp under et par sentrale begreper i dagens skole, nemlig:
 • dybdelæring
 • underveisvurdering

Kan det være så enkelt?

Dette ble kort og enkelt, men det er også helt passende, synes vi. Etter vår erfaring er nemlig elevaktive arbeidsmåter - og det finnes selvfølgelig mange flere enn de vi kommer med - et fantastisk og lavterskel verktøy for å skape store endringer i et klasserom. Elevaktive arbeidsmåter kan rett og slett være et enkelt svar på mange kompliserte spørsmål i skolen. Noe mange lærere selvfølgelig er fullstendig klar over allerede!


søndag 26. juni 2022

"Engasjerende naturfag"-boka passer like godt for yrkesfag!


I både den nye og den forrige Engasjerende naturfag-boka presenterer vi mange ulike elevaktive arbeidsmåter. De ferdige eksemplene som hører til, er laget til læreplanen for Naturfag Vg1. Med den nye boka er vi tydeligere enn før på at arbeidsmåtene passer for alle fag - lærere i andre fag må bare lage sine egne eksempler når de vil prøve ut arbeidsmåtene. Dette gjelder selvfølgelig også yrkesfag. De elevaktive arbeidsmåtene passer både for naturfag og andre fag - her er det bare å prøve seg fram!

Selv har vi erfaring fra naturfag på ulike yrkesfaglige studieprogram, og vi har også hørt fra andre lærere på yrkesfag - innen for eksempel Bygg og Anlegg og Mat og helsefag - som gjerne bruker de elevaktive arbeidsmåtene. 

Og kanskje er det ting som dette som fungerer så bra også for yrkesfaglige elever:

 • Variasjon: at elevene får jobbe på mange ulike måter
 • Mestringsfølelse: Ulike former for kortvarig samhandling og samarbeid med tydelige "resultater" kan skape mestringsfølelse. 
 • Slapper av: Litt uhøytidelige arbeidsmåter innimellom kan gjøre at elever slapper av og koser seg i timen. Og kanskje våger å bidra mer.
 • Får bruke flere av egenskapene sine: Når læreren tar inn musikk, tegning, det å lage noe, det å tørre å bare kaste seg ut i det uten at man vet hvordan det går og så videre - kan nye elever få "skinne" og blir sett i timene. 
Fortell oss gjerne hvilke fag på yrkesfaglige studieprogram som du har forsøkt de elevaktive arbeidsmåtene i!

tirsdag 21. juni 2022

Bla i noen sider av den nye "Engasjerende naturfag-boka"!
Bla i-bok!

Cappelen Damm har lagt ut noen sider av den nye Engasjerende naturfag-boka som du kan bla i digitalt - se lenke HER.


"Hvor får jeg kjøpt den nye Engasjerende naturfag-boka?"

Flere har spurt oss om dette. Boka fås kjøpt bl.a. fra Cappelen Damms egne nettsider, eller fra nettbutikkene Norli og Ad Libris, sjekk for eksempel lenke HER.

søndag 12. juni 2022

"Engasjerende NATURFAG"-boka passer for alle fag!

 

Vi ante det nok...

Vi ante det nok da vi begynte å beskrive disse elevaktive arbeidsmåtene for en god del år siden. For det var vel ingen grunn til at ikke disse arbeidsmåtene skal kunne brukes i mange andre fag? Kanskje i all slags teoriundervisning? Samtidig tok vi selv utgangspunkt i vårt eget undervisningsfag naturfag, som vi følte at vi kjente godt, og var klar over at vi hadde begrenset innsikt i andre fags "kulturer".


Tilbakemeldinger fra lærere som bruker bøkene våre

I løpet av disse årene - og de tre tidligere bøkene som vi har utgitt - , har vi fått mange tilbakemeldinger fra lærere som har brukt bøkene og de elevaktive arbeidsmåtene. Etter hvert hørte vi fra lærere i engelsk, geografi, samfunnsfag, byggfag, mat og helse-fag og så videre også. Disse lærerne brukte nemlig også de elevaktive arbeidsmåtene - de bare puttet inn sitt eget fagstoff i de ferdige strukturene. En gang hadde vi ogå et kurs for alle lærerne på en videregående skole, og lærere i mange ulike fag var like entusiastiske etter på - dette skulle de begynne med allerede i kommende uke!


Derfor - nå vet vi!

Etter mange år, kan vi nå være tydelige på dette: Selvfølgelig passer de elevaktive arbeidsmåtene for alle fag! Også på alle nivå - fra barnetrinnet, via ungdomstrinnet, videregående trinn og helt opp til universitet og høyskole. Derfor har vi nå nevnt nettopp dette på bokas bakside, som du ser her:Vi håper at den nye Engasjerende naturfag-boka vil finne sine lesere rundt omkring og overalt i det norske skolesystemet. Det mangler ihvertfall ikke på anbefalinger fra lærere!

søndag 5. juni 2022

Glade "Engasjerende naturfag"-forfattere: Endelig!

Det er ikke dagligdags å motta en pakke i postkassa med den ferdige boka vår, men endelig er den her! 

Diverse skjær i sjøen gjorde at bok-prosessen tok lenger tid enn vi trodde, men nå er vi bare glade over resultatet. For oss har jo disse fire bøkene våre vært en del av vår egen utviklingsprosess, og denne nyutgaven av Engasjerende naturfag-boka fra 2015 er videreutviklet og oppdatert og inneholder en masse nytt - ikke minst 14 arbeidsmåter som ikke var med i den forrige boka. Vi er veldig stolte over resultatet. 

Nå håper vi at denne nye Engasjerende naturfag-boka også vil finne sine lesere!


Endelig kom boka - både til Kari på Stathelle i Telemark og til Grethe på Sola i Rogaland


søndag 22. mai 2022

Lyst til å FØLGE "Engasjerende naturfag"-bloggen?

Facebook farer innleggene fort forbi. Og selv om du følger Engasjerende naturfag-siden på facebook, er det heller ikke sikkert at du får se innleggene våre i feeden din. 

MEN: De fleste av fb-innleggene våre er skrevet på Engasjerende naturfag-bloggen, og den kan du følge, hvis du vil. Det er bare å gå til www.engasjerendenaturfag.blogspot.com, og lete litt nedover på høyre side av skjermbildet. Da vil du få alle våre kommende blogginnlegg direkte til eposten din.

Bloggens forsidebilde - av våre tre tidligere bøker - kommer nok til å bli skiftet ut snart, for nå er nemlig nettopp den NYE Engasjerende naturfag-boka ut til salgs på forlaget Cappelen Damm. Denne boka kommer vi nok ofte tilbake til i fremtidige innlegg!
torsdag 19. mai 2022

Nå er den nye boka vår i salg - hurra!

Nå er den nye Engasjerende naturfag-boka endelig kommet fra trykkeriet. Du kommer til forlaget Cappelen Damms salgsside for boka ved å trykke HER. Dette er så nytt at vi forfatterne enda ikke har mottatt den ferdige boka. Men vi gleder oss!
søndag 15. mai 2022

HVORDAN vi underviser har noe å si!

For oss er de elevaktive arbeidsmåtene verktøy til å stimulere elevenes læring, motivasjon og engasjement i det som foregår. Når elevene får være aktive deltagere i klasserommet, kan det skje en masse spennende ting: 

 • Flere elever kan oppleve mestring
 • Flere vil finne seg mer til rette i det som foregår
 • Flere elever vil glede seg til timene i faget 
 • Flere vil få lyst til å lære
 • Og så videre
Dette baserer vi på våre egne opplevelser i klasserommet i videregående skole, og - ikke minst - på hva elever selv har fortalt oss.

De elevaktive arbeidsmåtene skaper variasjon og gjør at elevene får ta i bruk et større spekter av sine egenskaper, ved for eksempel å snakke fag, lytte, lage noe, diskutere, ta stilling til noe, samarbeide, støtte en klassekamerat eller presentere noe for en gruppe. Det samme faginnholdet kunne blitt presentert på en mer tradisjonell måte, hvor elevene er mer passive mottagere - og vi ville ikke oppnådd de samme positive effektene. 

Undervisning og læring er ikke noe som bare "skjer". Et fag er ikke bare definert av det faglige innholdet. For oss er det opplagt at HVORDAN vi underviser, har en masse å si for elevenes holdning til et fag og deres lyst til å lære, og vi ser at de elevaktive arbeidsmåtene kan være en viktig brikke her. Navnene på noen av de elevaktive arbeidsmåtene som vi presenterer her på bloggen og i bøkene våre. 

søndag 8. mai 2022

Vi utvikler lærerens pedagogiske verktøykasse!

Vi ser for oss at alle lærere har en "pedagogisk verktøykasse", som er full av alle slags metoder og grep som læreren trenger for å håndtere alt mulig som har med elever, klasser og undervisning å gjøre. Arbeidsmåter, eller undervisningsmetoder, inngår i denne pedagogiske verktøykassa. 

Arbeidsmåter som pedagogiske verktøy

Lærere vi kjenner er opptatt av hvordan de kan engasjere elevene sine, og hvordan de kan organisere timer som gjør at elevene lærer mye. Hvordan kan de legge til rette for at elevene får reflektere, utforske og være kreative? Og hvordan legge til rette for dybdelæring? 

Dette er viktige spørsmål, og vi tenker selv at lærere gjennom arbeidsmåtene de velger å bruke i klasserommet, kan legge til rette for alle disse viktige elementene. 


Navn skaper konkrete "verktøy"

I figuren nedenfor er navnene på noen av alle disse arbeidsmåtene som vi stadig henter fram her på bloggen vår. Det at vi har gitt arbeidsmåtene konkrete navn, gjør dem for oss nettopp til konkrete "verktøy". Når hver arbeidsmåte får et navn som sier noe OM selve arbeidsmåten, blir det lettere for oss å huske dem. Slik er det også for elevene - "Nå skal vi gjøre en runde med Finn en guru!", gir elevene umiddelbart et tydelig bilde av hva som vi nå skal gjøre, dersom de har vært gjennom denne arbeidsmåten før.
Når vi ønsker oss flere "verktøy"

Med de elevaktive arbeidsmåtene våre ønsker vi å bidra til å utvide lærerenes pedagogiske verktøykasse. For av og til er jo lærere på leting etter nye arbeidsmåter - om det nå er fordi tidene endrer seg, eller fordi at man selv ønsker å utvikle seg videre. I møtet med ulike klasser, ulike tema eller en helt ny type elever kan det være godt å vite at man har mange muligheter i "verktøykassa" si.

søndag 1. mai 2022

Ikke ute enda - men det nærmer seg!

 


Prosessen med å få ferdig den nye Engasjerende naturfag-boka har trukket ut i tid, men nå er manuset endelig sendt til trykking. Kanskje boka kan komme i salg i slutten av mai en gang? 

De som kjenner Engasjerende naturfag-boka vår fra 2015, vil kjenne igjen denne nye utgaven. Men vi har endret og videreutviklet mye av innholdet. I tillegg inneholder boka mange flere arbeidsmåter! 

Vi gleder oss til å kunne bla i den nye boka, og håper at den vil finne sine lesere!

søndag 24. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 3. Å lage en minne-pinne

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som skaper både faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Å lage en minne-pinne lar vi elevene ta en tur ut i skogen.


Å lage en "minne-pinne"

Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER
Det vi har lært av arbeidsmåter som dette:

Faglig OG gøy er en super kombinasjon! 

Elevene får jobbe med et oppgaveark, diskutere med gruppa si, notere og presentere litt for klassen til slutt. Ganske vanlige ting, men settingen - en rask tur ut - gjør at det hele kan oppleves som forfriskende og energiskapende. Og ganske gøy!


søndag 17. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 2. Fem på gata

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som skaper både faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Fem på gata lar vi elevene ta seg en tur ut av klasserommet - rundt på skolen eller ut i gata for å høre med "vanlige folk" om deres meninger om et par faglige spørsmål.


Fem på gata

Denne arbeidsmåten har vi tidligere beskrevet HER
Det vi har lært av arbeidsmåter som dette:

Faglig OG gøy er en super kombinasjon! 

Elevene får planlegge, snakke med andre folk utenfor klasserommet, lytte, notere og diskutere. Ganske dagligdagse ting, men settingen - det å gå ut og snakke med folk, og komme tilbake med noen svar fra "vanlige folk" - gjør at det hele kan oppleves som forfriskende og energiskapende. Og ganske gøy!


søndag 3. april 2022

"Kan vi gjøre noe gøy idag, lærer?" 1. Skattejakt

Vårt utgangspunkt er vår egen erfaring med at de aller fleste elever ønsker seg variasjon i arbeidsmåtene, og at mange ofte får ny energi av å plutselig forsøke en helt ny arbeidsmåte. Vi skjønner godt ønsket om å "gjøre noe gøy idag", og synes det er moro å kunne by på arbeidsmåter som både skaper faglig refleksjon OG oppleves som gøy av elevene.

Jevnlig ser vi avisoppslag om at elever trenger å bevege mer på seg i løpet av skoledagen, eller at mange elever opplever skoledagene som ensformige og trenger mer variasjon. Selv mener vi at slike artikler peker på noe viktig, og vi har stor tro på at man gjennom mer varierte arbeidsmåter generelt kan skape mer inspirasjon og engasjement hos elevene. Det er rett og slett dette vi har skrevet snart fire bøker om!

I arbeidsmåten Skattejakt lar vi elevene få bruke både inne- og uteområdet til en faglig skattejakt, som ofte kan passe når vi vil oppsummere et tema, eller repetere et tema. Selv har vi gjort dette på Vg1, men Skattejakt passer nok for elever i mange aldre!Skattejakt

Dette er en arbeidsmåte som vi ikke har skrevet om i noen av bøkene våre.


Slik gjør du:

 • Oppstart: "Her er dagens tema - nå lager vi en liste over de viktigste begrepene!" Elever og lærer lager i plenum en liste. Kanskje det blir ti fagord eller begreper til sammen? 

 • Skattejakt i grupper: Elevene skal nå arbeide i grupper på fire. De har en skoletime på seg til å finne noe - ute eller inne - som kan representere eller symbolisere hvert av fagordene eller begrepene på lista. Innenfor temaet stråling eller økologi, næringsstoffer eller hva det måtte være.

 • Dokumentasjon: Elevene skal ikke ta med seg noe tilbake til klasserommet, men bruker mobilen til å ta bilder av det de fant. Disse kan deles både med lærer og klasse.

 • Presentasjon og oppsummering. Her finnes det flere alternativer, som bl.a. avhenger av hvor mye tid man har. Hver av gruppene kan vise fram bildene sine for resten av klassen. Alternativt kan læreren kan også velge ut noen av bildene - kanskje ett fra hver gruppe. Det er også viktig å spørre elevene oppklarende spørsmål underveis - "hvordan tenkte dere her?". Poenget er jo hele tiden å repetere - eller reflektere rundt - det faglige stoffet.


Erfaringer


Det er alltid gøy med variasjon. Her får elevene røre på seg og tenke kreativt. Det kan også være gøy å ta bilder, men det er det faglige som uansett er fokuset: Hva kan de finne som kan representere osonlaget på et bilde, for eksempel? Eller karbohydrater? Da må de vite noe noe om disse tingene, eller sette sammen det de vet for å komme på lure løsninger.

Med aktiviteter som dette er det alltid lurt å være nøye med tiden. Litt tidspress er bra, for da føler elevene på det at de må skynde seg litt og har ikke tid til å spore av med annet prat. Dette kan gi en god energi i arbeidet. Samtidig må de ha nok tid til å rekke å diskutere litt og komme på gode løsninger.

En annen ting er at alle kan være med på dette, og nye elever kan få "skinne" litt. Kanskje fordi de raskt får gode ideer, eller fordi de er flinke med kameraet. Slik kan Skattejakt bli en god naturfag-opplevelse for mange elever!

Det blir ofte god stemning med Skattejakt, og mange er stolte over løsningene sine. For eksempel husker vi en gruppe som slet med å finne en næringskjede. Det endte opp med et bilde av en blomst, en død bie, en eddderkopp som de hadde under et glass og en tegning av en fugl. Det er alltid morsomt å følge elevene i prosesser som dette!


Skattejakt som konkurranse?


Skattejakt kan også fungere som en konkurranse, og lagkonkurranser skaper ofte god stemning og mye gøy. Hvem klarer å finne noe til alt på lista, for eksempel? 

søndag 13. mars 2022

Denne uka velger vi... "Steinleken"!

Mange steder i landet har snøen smeltet nå, eller er ihvertfall godt i gang. Kanskje det kan passe med en runde med "Steinleken"? Da får elevene være ute i sola og bevege på seg, mens de samarbeider om faglige spørsmål. 

Hvordan du gjør "Steinleken",  kan du lese om HER

Lykke til!
søndag 6. mars 2022

Denne uka velger vi... 1,2,3,4,5-quiz!

Det er uro i Europa, og mange unge mennesker sier at de er engstelige. I klasserommet denne uka velger vi å hente fram en gammel klassiker, nemlig 1,2,3,4,5-quiz, se lenke HER. Elevene får bevege på seg og le litt, og kanskje bli litt oppslukt av gjetteleken en stund. 

Og for noen elever gir det i tilegg litt ekstra motivasjon å forberede seg til en slik quiz, enn en vanlig leselekse eller oppgavearbeid gjør.

Foto: Eirik Halvorsen (eirikhalvorsen.com)


søndag 27. februar 2022

En forhåndstitt på forsiden av den nye EN-boka!

 Her kan vi endelig vise fram forsiden på den nye Engasjerende naturfag-boka vår! Stadige forsinkelser gjør at boka ikke er ute før i april. På forlagets nettsider står det nå at boka er forventet i salg fra 1. april, og du finner litt mer info om boka på Cappelen Damms nettsider, se lenke HER.

Forsiden er altså helt ny, og mye av innholdet er også nytt eller videreutviklet fra forrige utgave. Vi gleder oss til å endelig få vise fram boka, og må bare smøre oss med tålmodighet i noen uker til!

søndag 20. februar 2022

Elevene utarbeider egne spørsmål i arbeidsmåten "Tenke sjæl!"

Å reflektere over hva vi lurer på om et tema, kan være nyttig i en læringsprosess. I arbeidsmåten Tenke sjæl! får elevene gjøre nettopp dette, og innenfor strukturerte rammer. Se vårt tidligere innlegg om hvordan Tenke sjæl! foregår HERLykke til!

søndag 13. februar 2022

Engasjerende TIMER, for arbeidsmåtene passer for alle fag


Mange lærere har for lengst oppdaget at de kan bruke arbeidsmåtene som vi presenterer, i alle mulige andre fag enn naturfag. Arbeidsmåtene våre er på en måte strukturer, som alle slags fagtema kan puttes inn i. De kan dermed også passe for alle mulige fag

Lærere i fag som engelsk, religion, historie, matematikk eller mat- og helsefag har skrevet til oss og fortalt at de har kjøpt bøkene våre, og bruker alle de ulike arbeidsmåtene på tema i sine egne fag. Vi syntes dette har vært utrolig gøy å høre. Grunnen til at vi selv har tatt utgangspunkt i faget naturfag i bøkene våre, er jo at dette var vårt eget faglige ståsted. Vi var selvfølgelig klar over at arbeidsmåtene er pedagogiske grep, og derfor kunne være relevante for mange andre enn naturfaglærere. Men dette er det altså mange lærere som har funnet ut selv!

En gang holdt vi et foredrag for lærerne i alle fag på en hel videregående skole, der vi nettopp fokuserte på at det var engasjerende timer som var poenget. Etterpå var det moro å høre fra lærere i både engelsk, byggfag, matematikk og matfag og så videre om at dette skulle de sannelig ta i bruk allerede i kommende uke!

Disse lærerne hadde da blant annet fått høre om arbeidsmåtene Finn en guru, Kreative produkter, Stasjonsundervisning og Å lage en ræpp.  Har DU kanskje testet ut noen av arbeidsmåtene i andre fag? Fortell oss gjerne om dine erfaringer!

søndag 6. februar 2022

I klasserommet denne uka... vil vi hente fram en gammal diskolåt!

Vi bruker gjerne musikktekster som inngang til faglige tema, og har etter hvert samlet oss et knippe av relevante låter. Diskolåta "I am what I am" er en av disse, og vi bruker den som inngang til tema som slanking og spiseforstyrrelser. Se vårt tidligere innlegg HER om hvordan vi gjør det. Lykke til!
søndag 30. januar 2022

"Engasjerende naturfag"-bloggen har blitt seks år!

Uten at vi helt har merket det, har altså Engasjerende naturfag-bloggen fylt seks år! Vi startet opp i januar for seks år siden, da vi trengte litt mer skriveplass og fleksibilitet enn vi hadde på Engasjerende naturfag-siden på facebook. Og vi hadde et sterkt ønske om å spre arbeidsmåtene fra Engasjerende naturfag-boka fra 2015 til så mange som mulig. Bloggen brukes i kombinasjon med Engasjerende naturfag-siden på facebook, og her har vi etter hvert fått over 5000 følgere. 

Det har blitt ganske mange blogginnlegg etter hvert, og det har vært inspirerende for oss å nå fram til utrolig mange flere lærere, studenter og andre interesserte enn vi ellers ville ha gjort. I disse to siste  koronapregede årene har det imidertid vært stille fra oss i perioder. I den krevende situasjonen som lærere og skoler har stått i, og fremdeles står i, visste vi at det å utforske nye arbeidsmåter i klasserommet kanskje ikke var øverst på prioritetslista.

Nå håper vi at vi er på vei mot mer normale tider i skolen. Med den nye utgaven av Engasjerende naturfag-boka vår - som skal komme om ikke altfor lenge - har vi lyst til å fortsette med nye blogginnlegg. Så får vi se da, hvor mange år til det blir!søndag 23. januar 2022

I klasserommet denne uka vil vi prøve .... Pictionary!

Vi tenker ofte på variert undervisning, og henter fram en arbeidsmåte som vi har skrevet om før, nemlig Pictionary - se innlegget HER.

Elevene vil raskt forstå hva det dreier seg om: Noen skal tegne naturfaglige ord og begreper, mens andre skal gjette hva de forsøker å tegne. Jo mer abstrakte oppgaver, jo mer utfordrende kan det være - både for tegneren, og de som skal gjette.

Lykke til!

Det faglige temaet på akkurat disse lappene, er fra forrige læreplan, men det er fort gjort å lage nye lapper!søndag 16. januar 2022

Litt inspirasjon på en mandag først på året: "Heia oss!"

Pandemien har gjort skoleåret krevende for mange elever. Kanskje vi skal ta oss tid til en liten runde med "Heia oss!" i neste naturfagtime? Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten HER

Hele greia tar kanskje et kvarter. Gevisten er at klassen kan bli sittende igjen med en følelse av faktisk å ha lært en hel del naturfag så langt i skoleåret, og det kan være inspirerende å ha med seg videre i arbeidet.
søndag 9. januar 2022

En liten vareopptelling i det nye året

Vi fikk lyst til å foreta en liten vareopptelling nå på starten av 2022. For hvor mange arbeidsmåter har vi egentlig skrevet om etter hvert? 

Vi kom til 98, som faktisk var flere enn vi var klar over:

 • En stor del av disse arbeidsmåtene har vi skrevet om i en eller flere av bøkene våre. 
 • Mange av dem finnes også beskrevet på denne bloggen, som vi har drevet i snart fem år. 
 • Noen av arbeidsmåtene finnes ikke i tidligere bøker, men kommer for første gang i den nye utgaven av Engasjerende naturfag, som vi håper skal komme ut i februar i år. 
 • Noen av de 98 arbeidsmåtene er kanskje ikke så aktuelle lenger, mens andre er mer aktuelle enn noen gang.
Nedenfor vil mange lærere kjenne igjen navnene på flere av disse arbeidsmåtene som vi har skrevet om. Kanskje du har brukt noen av dem i ditt eget klasserom?


Kanskje kommer vi til å finne fram til flere arbeidsmåter i løpet av 2022, og kanskje vil antall arbeidsmåter på lista vår snart passere 100?

Det er ofte gøy med store tall, men det er selvfølgelig ikke det som teller. Det viktigste for oss er å bidra til at flere lærere får høre om alle mulighetene som finnes, når de ønsker seg varierte og elevaktive arbeidsmåter til eget klasserom. 

Og akkurat det håper vi at vi skal fortsette med i den nye året også!
søndag 2. januar 2022

I det nye året ønsker vi oss ...

 


Når vi to som står bak Engasjerende naturfag, skal komme med noen nyttårsønsker, er det naturlig for oss å være opptatt av skole. Vi vet at vi har mange med oss når vi håper på mindre pandemi, og en mer vanlig skolehverdag i 2022, både for elever og lærere. Det er det aller viktigste. 

Og når vi kommer dit, både tror og håper vi at det igjen vil bli rom for å jobbe videre med å utvikle arbeidsmåtene i klasserommet. Vi vet at vi har mange lærere med oss i dette også - når bare alt det ekstra arbeidet rundt pandemien roer seg. 

Det siste året har vi merket at flere enn før er på leting etter hvordan de kan drive med "elevaktiv læring" og "praktisk undervisning". Her vet vi at vi har mye å bidra med, og det vil vi gjerne gjøre. Ikke minst gjennom den nye utgaven av Engasjerende naturfag-boka vår, som skal komme ut i slutten av januar eller i februar.

Vi krysser fingrene, og håper det beste for 2022!

Hilsen Kari og Grethe