Blogglistenhits

søndag 12. juni 2022

"Engasjerende NATURFAG"-boka passer for alle fag!

 

Vi ante det nok...

Vi ante det nok da vi begynte å beskrive disse elevaktive arbeidsmåtene for en god del år siden. For det var vel ingen grunn til at ikke disse arbeidsmåtene skal kunne brukes i mange andre fag? Kanskje i all slags teoriundervisning? Samtidig tok vi selv utgangspunkt i vårt eget undervisningsfag naturfag, som vi følte at vi kjente godt, og var klar over at vi hadde begrenset innsikt i andre fags "kulturer".


Tilbakemeldinger fra lærere som bruker bøkene våre

I løpet av disse årene - og de tre tidligere bøkene som vi har utgitt - , har vi fått mange tilbakemeldinger fra lærere som har brukt bøkene og de elevaktive arbeidsmåtene. Etter hvert hørte vi fra lærere i engelsk, geografi, samfunnsfag, byggfag, mat og helse-fag og så videre også. Disse lærerne brukte nemlig også de elevaktive arbeidsmåtene - de bare puttet inn sitt eget fagstoff i de ferdige strukturene. En gang hadde vi ogå et kurs for alle lærerne på en videregående skole, og lærere i mange ulike fag var like entusiastiske etter på - dette skulle de begynne med allerede i kommende uke!


Derfor - nå vet vi!

Etter mange år, kan vi nå være tydelige på dette: Selvfølgelig passer de elevaktive arbeidsmåtene for alle fag! Også på alle nivå - fra barnetrinnet, via ungdomstrinnet, videregående trinn og helt opp til universitet og høyskole. Derfor har vi nå nevnt nettopp dette på bokas bakside, som du ser her:Vi håper at den nye Engasjerende naturfag-boka vil finne sine lesere rundt omkring og overalt i det norske skolesystemet. Det mangler ihvertfall ikke på anbefalinger fra lærere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar