Blogglistenhits

søndag 26. juni 2022

"Engasjerende naturfag"-boka passer like godt for yrkesfag!


I både den nye og den forrige Engasjerende naturfag-boka presenterer vi mange ulike elevaktive arbeidsmåter. De ferdige eksemplene som hører til, er laget til læreplanen for Naturfag Vg1. Med den nye boka er vi tydeligere enn før på at arbeidsmåtene passer for alle fag - lærere i andre fag må bare lage sine egne eksempler når de vil prøve ut arbeidsmåtene. Dette gjelder selvfølgelig også yrkesfag. De elevaktive arbeidsmåtene passer både for naturfag og andre fag - her er det bare å prøve seg fram!

Selv har vi erfaring fra naturfag på ulike yrkesfaglige studieprogram, og vi har også hørt fra andre lærere på yrkesfag - innen for eksempel Bygg og Anlegg og Mat og helsefag - som gjerne bruker de elevaktive arbeidsmåtene. 

Og kanskje er det ting som dette som fungerer så bra også for yrkesfaglige elever:

  • Variasjon: at elevene får jobbe på mange ulike måter
  • Mestringsfølelse: Ulike former for kortvarig samhandling og samarbeid med tydelige "resultater" kan skape mestringsfølelse. 
  • Slapper av: Litt uhøytidelige arbeidsmåter innimellom kan gjøre at elever slapper av og koser seg i timen. Og kanskje våger å bidra mer.
  • Får bruke flere av egenskapene sine: Når læreren tar inn musikk, tegning, det å lage noe, det å tørre å bare kaste seg ut i det uten at man vet hvordan det går og så videre - kan nye elever få "skinne" og blir sett i timene. 
Fortell oss gjerne hvilke fag på yrkesfaglige studieprogram som du har forsøkt de elevaktive arbeidsmåtene i!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar