Blogglistenhits

søndag 27. november 2022

Dybdelæring og pugging

Målet i dag er dybdelæring, dvs. læring som varer over tid og som bidrar til forståelse av begreper og sammenhenger i et fag og på tvers av fag. Pugging blir ofte sett på som en slags "overflatelæring" som tilhører fortiden. Selv mener vi at overflatelæring av typen å gjengi og huske fakta kan sees på trinn på veien mot å skape en mer helhetlig forståelse, nemlig nettopp dybdelæring. 

Vi mener at å repetere og memorere, har fremdeles sin plass i læringsarbeidet, siden man faktisk må ha en viss kunnskap om et emne før man kan bruke det man har lært på ulike måter. For eksempel er det viktig å forstå fagordene før vi kan bruke dem selv. 

Når vi skal la elevene memorere og teste seg selv på å huske hva de ulike fagordene betyr, finnes det arbeidsmåter som i tillegg stimulerer lærelysten. Dagens tips er arbeidsmåten Memory, en arbeidsmåte som har vært med oss helt siden vår  aller første bok i 2007.


Dagens tips: Memory

Læreren lager ett ark med fagord og ett tilsvarende ark med hva fagordene betyr. Hvert par av elever får utdelt ett gult og ett grønt ark. Rutene klippes opp og legges med teksten ned. Så er det bare å spille Memory på vanlig måte, og finne par - en gul og en grønn lapp som hører sammen. 


Vi har tidligere beskrevet denne arbeidsmåten på netsiden.naturfag.no, se HER.

Vår erfaring er at elevene synes Memory er både nyttig og gøy, og det er bestandig noen elever som vil ha med seg lappene hjem for å øver mer på egen hånd. 

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar