Blogglistenhits

søndag 13. november 2022

"Dialog-spillet" kan bidra til dybdelæring!

Tidligere snakket man mye om undervisning og læring om hverandre. Nå forstår vi at det er læringen som er det sentrale. Og for at læringen skal gi mening, må kunnskapen lagres i varige strukturer i hjernen for at den ikke fort skal gå tapt. Målet i dag er dybdelæring, dvs. læring som varer over tid og som bidrar til forståelse av begreper og sammenhenger i et fag og på tvers av fag. 

Læring og lysten til å lære er tett sammenvevd. Dersom læreren konsentrerer seg om å formidle kunnskap uten å vurdere hvordan aktivisere elevenes mentale prosesser, gir det dårlige betingelser for læring. Er det noen arbeidsmåter som bedre legger til rette for varig læring, altså dybdelæring? Vi mener at arbeidsmåter som bidrar til at elevene selv vurderer og tar stilling til påstander gjør akkurat det.


Her kommer en arbeidsmåte vi ble kjent med på et kurs i en helt annen sammenheng, og som vi har justert slik at den kan brukes i klasserommet i begynnelsen av et tema. Denne arbeidsmåten har vi ikke skrevet om tidligere. 

 


"Dialog-spillet"Hver gruppe får utdelt tre ulike ark - med tekstene Enig, Delvis enig og Uenig. 


I Dialog-spillet må elevene ta stilling til påstander og snakke sammen om et tema. Arbeidsmåten aktiverer forkunnskap og bidrar til at elevene vil forstå at det er viktig for dem å lære om temaet.  

 

Slik gjør du: 

·        Elevene sitter i grupper på 3-4. Hver gruppe får utdelt et ark med utsagnene Enig, Delvis enig og Ikke enig, se bilde ovenfor. I tillegg får de hver sin «brikke». Det kan være en liten gjenstand de finner i pennalet sitt, en liten stein, eller hva som helst, så lenge det er like mange unike gjenstander som gruppemedlemmer.

 

·         Gruppa får også tildelt 4-5 papirlapper med utsagn som de skal ta stilling til. Dersom man for eksempel skal jobbe med temaet bærekraftig utvikling, kan man gjerne ta noe dagsaktuelt for elevene, som for eksempel: 

 -     Det at strømprisen er så høy, beviser at vi bør satse på andre typer energikilder, som      kjernekraftverk 

-    Strøm produsert i Norge er fra vannkraft. Det er bra, siden det ikke er noen ulemper med vannkraft. 


-     Vi bør ikke ha en strømavtale med andre land. Vi behøver strømmen vi produserer selv. 


- Siden strøm i Norge er produsert ved bruk av en fornybar energikilde (vannkraft), er det ikke viktig å spare på strømbruk. 

 

  • Selve spillingen foregår internt i hver gruppe:

-      En elev i gruppa (den eldste eleven i gruppa, den med lengst hår, eller noe annet) tar et utsagn, leser det opp og forteller gruppa hvorfor hun er enig, delvis enig eller ikke enig i utsagnet. Hun tar sin brikke og plasser den på gruppas Enig-ark, Delvis enig-ark eller Uenig-ark for å vise det hun mener.


-      Eleven til høyre for den første eleven tar samme utsagn for seg og forteller hvordan hun selv tenker - hun kan være enig eller uenig med den første eleven. Her prøver man ikke å komme fram til «riktig» svar, men å ha gode samtaler rundt temaet. Denne eleven plasserer også sin brikke på ett av de tre arkene.


-       Etter en runde hvor man har hørt argumentene til de andre elevene på gruppa, er det lov til å endre mening og vise dette ved å flytte brikken sin til et annet av de tre arkene.


-      Til slutt er alle brikker plassert. Brikkene fjernes, og man går videre til neste papirlapp med et nytt utsagn. Da er det eleven til høyre for den første eleven som tar et nytt utsagn og leser det høyt. Og så videre.

 

Lykke til med å prøve Dialog-spillet!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar